Riksbyggen opinion

Vi på Riksbyggen engagerar oss aktivt i frågor som rör bostadsmarknaden för att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. Ta del av aktuella bostadspolitiska initiativ.

Vårt opinionsarbete

Om vår opinionsbildning

Riksbyggen arbetar med opinionsbildning och att påverka samhällsutvecklingen för att skapa en väl fungerande bostadsmarknad och långsiktigt hållbara boendemiljöer. Det är väsentligt både för den enskilda individen i form av den trygghet som ett eget hem innebär och för samhället i stort. Tillgången på bostäder är en förutsättning för fungerande arbetsmarknad och därmed ekonomisk tillväxt samtidigt som planetens gränser måste respekteras.

Du kan ta del av Riksbyggens åsikter bland annat genom aktuella initiativ, remissvar, twitter och podden 5 minuter med Johanna Bjurskog.

Remissvar och yttranden

Se och läs alla remissvar och yttranden