Ombyggnad

Förr eller senare är det dags för större underhåll eller ombyggnad av bostadsrättsföreningens fastigheter. Det kan vara stambyte, nytt tak, installation av solceller eller att bygga lägenheter på vinden. Våra erfarna projektledare tar er hela vägen från start till mål, till fast pris och med fem års garanti.

Våra områden inom Ombyggnad

Bygga om eller bygga till

Utemiljö och garage

Stambyte och renovering badrum

Fast pris och fem års garanti

Med vårt unika ombyggnadsavtal kan vi ge bostadsrättsföreningar ett fast pris. Det blir enkelt för föreningen att planera ekonomin och förutse om föreningens avgifter kommer påverkas. Dessutom ger vi fem års garanti på utfört arbete, en trygghet som är extra skön att ha vid större projekt.

Tydlig arbetsprocess

Nyckeln bakom effektivt arbete och hög kvalitet är att följa en tydlig process vid varje renovering eller ombyggnad. Det underlättar för er så att ni kan fatta rätt beslut vid rätt tillfällen. Det säkerställer också att ni verkligen får det ni vill ha.

 • Vi arbetar strukturerat och skapar god framförhållning och tydlighet kring samarbetet mellan oss och bostadsrättsföreningens styrelse.
 • Vi ger löpande information och hjälper även till med extrastämmor, kallelser och beslutsunderlag som behövs vid ett ombyggnadsprojekt.
 • Vi skapar en realistisk tidplan. Den ger bra utrymme för alla steg, i synnerhet planering och projektering, vilket är grunden för ett lyckat genomförande.

Trygg samarbetspartner

För en förening är underhålls- och ombyggnadsprojekt något som genomförs kanske en eller ett par gånger i livet. För oss är det vad vi gör hela tiden.

Vid en ombyggnad är det många saker att hålla ordning på. Det är upphandlingar, myndighetskrav, besiktningar, kalkyler, projektplaner, information till boende och mycket mer. Vi tar helhetsansvar för projektet och hanterar alla dessa frågor med löpande information till er under hela arbetet.

Vid ombyggnadsprojekt blir det ofta stökigt. De boende får bo ett tag omgivna av byggmaterial och buller. Då är det extra viktigt att det finns en kontaktperson. Någon att fråga och som är lätt att få tag på. Hos Riksbyggen är projektledaren alltid lättillgänglig och öppen för kontakt. 

Arbetsprocessens fyra steg

När bostadsrättsföreningen kontaktat oss och beslutat att starta ett underhålls- eller ombyggnadsprojekt, så följer vi fyra steg.

1.   Utredning

 • Riksbyggen tar kontakt med styrelsen
 • Riksbyggen undersöker föreningens önskemål
 • Riksbyggen undersöker förutsättningar
 • Riksbyggen gör projektutredning och materialval
 • Styrelsen fattar beslut

2.   Projektering

 • Riksbyggen tar fram förslag på utformning
 • Riksbyggen tar fram anbudshandlingar
 • Riksbyggen kontrollerar mot myndigheters krav
 • Riksbyggen genomför upphandlingar
 • Riksbyggen gör projektkalkyl och årsavgiftsberäkning
 • Styrelsen och stämman fattar beslut

3.   Utförande

 • Riksbyggen projektleder ombyggnationen
 • Riksbyggen genomför regelbundna kontroller
 • Riksbyggen genomför besiktning
 • Riksbyggen kan tillhandahålla en ombyggnadsvärd
 • Riksbyggen kan sköta eventuell evakuering

4.   Uppföljning

 • Riksbyggen gör avslut och överlämning av all dokumentation
 • Riksbyggen introducerar/informerar förvaltande personal
 • Riksbyggen följer upp under garantitiden
 • Riksbyggen genomför garantibesiktning
 • Riksbyggen ger 5 års garanti

Vanliga frågor och svar om Ombyggnad

Projektleder Riksbyggen hela ombyggnationen?

Ja, vi är med under hela projektet från start till uppföljning. I ett ombyggnadsprojekt ingår många delar att hålla koll på, som upphandlingar, krav från myndigheter, besiktning och kalkyler. Då kan det vara skönt att ha en närvarande kontaktperson att vända sig till. Hos Riksbyggen får ni en projektledare genom hela processen. 

 

Är det ett fast pris på hela projektet?

Ja, med Riksbyggen får ni ett fast pris för hela projektet.

Ingår garantibesiktning av byggnadsprojektet?

Ja, under uppföljningen av projektet genomför vi en garantibesiktning.

Vilka typer av underhåll och ombyggnationer kräver tillstånd från kommunen?

Vissa ändringar som görs i fastigheten kan kräva bygglov från kommunen. Bygglov brukar normalt krävas för exempelvis nya balkonger eller renoveringar som kan ändra fastighetens utseende. Om ett projekt kräver bygglov tar vi hand om ansökan och processen. 

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är stort. Och litet.

För oss är hållbart både stort och litet. Det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. Det som gör livet mer hållbart i hemmet, på jobbet och i framtiden.

Om vårt hållbarhetsarbete
Upp