Vi bygger hållbart för storstäder och småbarnsfamiljer

I 80 år har vi byggt bostäder och utvecklat samhällen över hela Sverige. Nu söker vi mark i din kommun där vi kan bygga fler bostäder, med fokus på hållbarhet i både stort och smått.

Om man ska bygga långsiktigt hållbara boenden och skapa livskvalitet, gäller det att göra rätt från början. Därför är det avgörande för oss att lyssna på vad människor har för behov, drömmar och visioner. Men det är minst lika viktigt att arbeta nära och ha en bra dialog med Sveriges kommuner.

För det är när våra kunskaper möts och vi jobbar tillsammans som vi kan göra skillnad och bygga ett hållbart samhälle för framtiden.

Boenden för alla - från student till pensionär

Vi utvecklar en blandning av boenden och upplåtelseformer som passar alla, oavsett livssituation – från student till pensionär. Blandningen skapar rik variation och mångfald där människor med olika intressen, bakgrunder och åldrar kan bo tillsammans. Det ger även rörlighet på bostadsmarknaden, en större social hållbarhet och bidrar till integration i kommunen.

Vi skapar mötesplatser

Att utveckla och förvalta boenden där människor ska trivas, handlar om att tänka utanför hemmets fyra väggar; livet mellan husen. För oss är det viktigt med en fungerande infrastruktur och att det finns butiker och restauranger. Vi satsar på cykelparkeringar, bilpooler, lånecyklar och laddstationer.

Vi försöker skapa naturliga, trygga och säkra mötesplatser där alla känner sig välkomna. Det kan handla om var vi placerar återvinningsstationer eller bygger garage och på så sätt förbättrar förutsättningarna för att de boende ska kunna träffas.

Dialog är vägen mot social hållbarhet

För oss betyder social hållbarhet att ta ansvar för människor. Det handlar om att erbjuda olika boendeformer så att unga kan flytta hemifrån och våra äldre kan få ett tryggt boende med anpassad servicenivå utifrån behov. Men det handlar även om att vara lyhörda och ha en bra dialog innan vi startar en ombyggnation eller renovering. Hur vill de boende ha det? Vad är viktigt och vad kan Riksbyggen bidra med för att öka tillgänglighet och trivsel?

Kontakta oss

Carl-Henrik Appel

Carl-Henrik Appel

REGION STOCKHOLM, NORR, ÖST
Telefonnummer
E-post
Ulrika Nyström

Ulrika Nyström

REGION SYD, VÄST
Telefonnummer
E-post
Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är stort. Och litet.

För oss är hållbart både stort och litet, och det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. Det som gör livet mer hållbart i hemmet, på jobbet och i framtiden.

Få reda på mer om vårt hållbarhetsarbete
Upp