Det här är en bostadsrättsförening

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en förening. I en bostadsrättsförening finns det stora möjligheter att påverka sitt boende och hur föreningen ska skötas.

Ditt ansvar som bostadsrättshavare

Som boende i en bostadsrätt ingår du i en bostadsrättsföreningen, eller en brf, och har ett visst ansvar för ditt boende. Du ansvarar för bland annat bostadens golv, väggar och tak. Det är du som reparerar eller byter ut vitvarorna när de går sönder. Däremot har du inte ansvar för saker utanför den egna lägenheten, till exempel yttertak och fasad.

Bostadsrättsföreningens styrelse

När du bor i en bostadsrätt kan du vara med att påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningens fastighet och ekonomi genom att engagera dig i styrelsen. Frågor som kan tas upp i en styrelse är allt från byte av bredbandsleverantör till snöskottning. Vill du inte vara med i styrelsen kan du engagera dig genom att komma med idéer eller lämna in ett förslag, som kallas motion, med lösning på ett problem.

Alla bostadsrättsföreningar måste ha en styrelse. Har man ingen styrelse avvecklas föreningen, fastigheten säljs och de boende kommer istället att bo i lägenheterna som hyresgäster.

För att en bostadsrättsförening ska fungera väl krävs ett helhetstänkande. Det är mycket kring en fastighet som ska förvaltas - allt från ekonomi och teknik till fastighetsservice. Att ha en välskött bostadsrättsförening bevarar fastighetens värde. Föreningen kan köpa de flesta tjänster man behöver.

Nybyggd fastighet

När en fastighet byggs, där lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätter, måste det bildas en bostadsrättsförening. Styrelsen utgörs av representanter för bostadsrättsföreningens så kallade stiftare under perioden fram till att föreningen överlämnas till bostadsrättshavarna. De boende väljer sedan en egen styrelse till bostadsrättsföreningen i samband med att de flyttar in.

Ombildning till bostadsrätter

När hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter måste man bilda en bostadsrättsförening först, eftersom det är föreningen som köper fastigheten och sen upplåter bostadsrätterna till de boende som är intresserade och som då betalar en insats för att få bli bostadshavare. För att registrera en bostadsrättsförening krävs det minst tre styrelseledamöter, en revisor och stadgar. Det minsta antalet lägenheter som krävs för att bilda en bostadsrättförening är tre.

För att ombildning ska kunna genomföras krävs det att minst 2/3 av alla innehavare av uthyrda lägenheter säger ja till att ombildningen genomförs. Fastighetsägaren kan aldrig tvingas att sälja fastigheten till bostadsrättsföreningen.

Fastighetsförvaltning för brf

Vill du veta mer om vår fastighetsförvaltning?

Söker du någon som tar hand om fastighetsförvaltningen åt din bostadsrättsförening? Då är Riksbyggen ett intressant alternativ.

Kontakta oss