Vad är en bostadsrätt?

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Den drivs av en styrelse. I en bostadsrättsförening kan du påverka ditt boende och hur föreningen sköts. Du får både rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare.

Bostadsrättshavare är den som köpt en bostadsrätt

Som boende i en bostadsrätt ingår du i en bostadsrättsförening, även kallad brf, och har ett visst ansvar för ditt boende. Du ansvarar bland annat för bostadens golv, väggar och tak. Det är du själv som reparerar eller byter ut vitvaror som går sönder. Däremot har du inte ansvar för saker utanför lägenheten, till exempel trapphus, yttertak, fasad och lekplats.

Gemensamma funktioner behöver skötas om av föreningens medlemmar, de boende. Det går däremot inte att tvinga någon att delta i gemensamma aktiviteter eller i arbetsgrupper. Blir det för få som deltar vid exempelvis storstädning och liknade insatser får dessa tjänster köpas in från externa leverantörer. Det påverkar föreningens ekonomi och därigenom samtliga bostadsrättshavares ekonomi.

Bostadsrättsföreningens styrelse

En styrelse består av representanter för bostadsrättshavarna och de boende väljer styrelse till bostadsrättsföreningen vid föreningsstämman. Frågor som tas upp och beslutas om i styrelsen kan vara allt från ekonomisk förvaltning eller balkongbygge till snöskottning och gårdsstädning. 

För att en bostadsrättsförening ska fungera väl krävs ett helhetstänkande. Det är mycket kring en fastighet som ska förvaltas - allt från ekonomi och teknik till fastighetsservice. Att ha en välskött bostadsrättsförening bevarar fastighetens värde. Föreningen kan köpa in de flesta tjänster som behövs.

Du kan själv vara med och påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningens ekonomi och fastighet genom att engagera dig i styrelsen. Vill du inte vara med i styrelsen kan du engagera dig genom att komma med idéer eller lämna in ett förslag, som kallas motion, med lösning på ett problem.

Rättigheter och skyldigheter i en bostadsrättsförening

Styrelsen har i uppdrag att förvalta föreningen, men alla boende har gemensamt ansvar för att boendet blir så trivsamt och bra som möjligt. Det finns ett ekonomiskt såväl som demokratiskt värde i en väl fungerande förening där medlemmarna känner gemenskap och värdesätter föreningen.

Det här får du göra utan styrelsens tillstånd

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byt kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Det här får du inte göra utan styrelsens tillstånd

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar

Det yttre underhållet

Föreningen, genom styrelsen, bär ansvar för det yttre underhållet i föreningen. I det ansvaret ingår bland annat att fasaderna är i gott skick, att gräset är klippt, att snöröjning sker, att tvättstugan och soprummet är städade och att gården och annan utemiljö ser trevlig och vårdad ut. Styrelsen kan förstås inte utföra allt det praktiska arbetet på egen hand. Antingen får föreningen hjälpas åt eller så köps tjänsterna in.

Kan jag bli av med min bostadsrätt mot min vilja?

Ja, du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:

 • Inte betalar din avgift.
 • Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand.
 • Orsakar upprepade störningar.
 • Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 • Vanvårdar din lägenhet.
 • Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 • Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.
 • Stadgar för bostadsrättsföreningen upprättas i enlighet med bostadsrättslagen.