Vad gäller i din förening

I en bostadsrättsförening delar du gemensamt på ytor och funktioner med samtliga medlemmar i föreningen. Ibland kan det råda delade meningar om hur någonting ska hanteras eller vad som gäller. Här hittar du information och regler kring vad som gäller i bostadsrättsföreningar och de gemensamma ytorna.