Vad gäller i din förening?

I en bostadsrättsförening delar du gemensamt på ytor och funktioner med samtliga medlemmar i föreningen. Ibland kan det råda delade meningar om hur någonting ska hanteras eller vad som gäller. Här hittar du information om vilka regler som faktiskt gäller för de gemensamma ytorna i en bostadsrättsförening.