Hur varmt får det vara i lägenheten?

Hur varmt får det bli i lägenheten och vilket ansvar har fastighetsägaren?

"Temperaturen kan under en kortare period uppgå till 28 grader under sommaren, vilket kan ske vid exempelvis tillfälliga värmeböljor."

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för vilken temperatur det bör vara i lägenheter och anger i sina rekommendationer att inomhustemperaturen bör vara mellan 20 och 23 grader.

Under sommaren bör temperaturen i lägenheten inte överstiga 26 grader under normala väderförhållanden. Temperaturen kan under en kortare period uppgå till 28 grader under sommaren, vilket kan ske vid exempelvis tillfälliga värmeböljor.

Folkhälsomyndigheten har inte angivit vad som menas med en kortvarig period, vilket betyder att det får bedömas i det enskilda fallet. Du som bor i en lägenhet kan alltså behöva tåla att inomhustemperaturen överstiger Folkhälsomyndighetens riktvärden under en viss tid.

Du kan ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer här 

Var vänder jag mig om det är för varmt i lägenheten?

Upplever du att det är för varmt inomhus och detta har varat en längre period ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening, eftersom de bär huvudansvaret för fastighetens funktioner.

Har inomhustemperaturerna överstigit Folkhälsomyndighetens riktvärden under en längre tid kan åtgärder behövas vidtas.

Åtgärdas inte värmen kan du i andra hand kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som kan besluta om eventuella åtgärder för att åtgärda inomhustemperaturen.

Du kanske också är intresserad av