Tilläggsisolering i bostadsrättsföreningen

En tilläggsisolering görs oftast i samband med en fasadrenovering, eftersom det är en lönsam åtgärd att vidta. Och praktisk när byggnadsställningarna ändå sitter uppe.

Skicka en intresseförfrågan

Tak, fönster och fasader är husets klimatskal och behöver emellanåt underhållas och bytas ut. Vi ger er fast pris och fem års garanti på alla typer av projekt.

Intresseförfrågan

När ska ni tilläggsisolering

De flesta äldre hus är inte isolerade efter dagens norm. Det kanske inte syns utanpå men definitivt i resultaträkningen. De kan ha upp till dubbelt så hög energiförbrukning som ett modernt hus. Den höga energikostnaden gör också att det oftast är lätt att ”räkna hem” en tilläggsisolering av huset.

Varför göra en tilläggsisolering?

Möjligheter till energibesparing är stora i samband med tilläggsisolering och fönsterrenovering. Vi har lyckats sänka energikostnaderna med så mycket som 35 procent enbart genom att isolera fasad och fönster. Men hur stora effekterna blir varierar beroende på vilka åtgärder som genomförts och vilka förutsättningar som finns.

I samband med tilläggsisolering kan det också vara värt att tänka på att försöka bevara tidstypiska detaljer som utsmyckningar vid takfoten, takfriser och maskaroner då dessa ofta värdesätts av de boende i huset.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Den naturliga åtgärden att göra i samband med en tilläggsisolering är att även se över husets fönster. Gör du en tilläggsisolering på mer än 50 millimeter kan det vara lämpligt att flytta ut fönstren och då kan du lika gärna se över dem på samma gång.

Att bygga ut balkonger eller glasa in balkonger görs gärna i samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering, då byggnadsställningar ändå måste sättas upp. Det är då också ett bra tillfälle att göra eventuella plåtslagningsjobb på taket eller stuprören.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas