Renovera utemiljö och innergård

Har din bostadsrättsförening en innergård, gräsytor, lekplats och parkering? Även dessa ytor behöver underhållas och anpassas till nya behov och användningsområden.

Skicka en intresseförfrågan

Har din bostadsrättsförening en innergård, gräsytor, parkering eller garage? Även dessa behöver underhållas och anpassas till nya behov och användningsområden.

Intresseförfrågan

Varför renovera utemiljö och innergård?

Innergård, lekplats, gräsytor och belysning är också sånt som kan bidra till ökad trivsel och ökat värde på fastigheten. Att renovera gården och utemiljön är ofta en mycket uppskattad åtgärd av de boende i huset, eftersom resultatet är så direkt kopplat till trivseln och hela boendeupplevelsen. Både att vistas ute på en uppfräschad gård och att beskåda en vacker närmiljö från fönstret.

Möjligheterna att skapa trivsamma utemiljöer är idag helt andra med nya former av belysning, växter och lekplatser än hur det var när gårdarna anlades för 30–40 år sedan eller mer.

När fler människor vistas på gården skapas både en större gemenskap och trygghet. En välmående förening värderas alltid högre av potentiella köpare.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Innan ni sätter igång med ert gårdsprojekt kan det vara bra att ta ett helhetsgrepp på gården, genom att ställa er själva ett antal frågor:

  • Hur använder ni gården idag och hur vill ni kunna använda den i framtiden?
  • Hur ser funktionaliteten ut med vägar, parkering, belysning kontra rekreation och lek?
  • Vad måste göras under den synliga ytan – dräneringsarbeten, dagvatten etc...?
  • Vilken typ av växter kan och vill ni ha på er gård?

 

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas