Välkommen in till nya utvecklingsmöjligheter

Med bra ledare och chefer skapar vi rätt förutsättningar för utveckling och framgång. Både på individnivå för våra medarbetare, men också för företaget i stort.

Chefs- och ledarkriterier på Riksbyggen

Tydliga mål och förväntningar är förutsättningar för att lyckas i sin roll. Inte minst när det kommer till ledarrollen. Därför har vi på Riksbyggen formulerat sex kriterier för hur vi vill att våra chefer ska agera när de leder och coachar sina team. Hur de behöver agera för att vi tillsammans ska skapa en kultur för innovation, engagemang och nå våra resultat.

För oss är självkännedom basen i ett gott ledarskap. Det innebär att du tar dig tid att reflektera kring dig själv och ditt agerande utifrån någon annans perspektiv.​​​​​​​ Med en god självkännedom blir du bättre på att bygga relationer, kommunicera, engagera, utveckla team, driva förändring och skapa resultat. 

Ledarskap och medarbetarskap hänger ihop

För att vi ska bygga en kultur för innovation och engagemang behöver vi ett starkt medarbetarskap, där vi har en öppen dialog och löser problem tillsammans. Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar, ett gott ledarskap bidrar till ett gott medarbetarskap och vice versa. De fyra hörnstenarna i vårt medarbetarskap är förtroende, samarbete, engagemang och ansvarstagande och visar vilka krav och förväntningar som finns på dig som medarbetare. 

Vi ger dig utbildning och boost i ditt ledarskap

Oavsett var du befinner dig i din chefsroll finns en rad olika chefsprogram och utbildningar. Både för att kunna växa i din roll som chef, och utvecklas som ny eller potentiell chef. Alla nya chefer går ett ledarskapsprogram som skapar en bra bas och vägledning i din roll som chef.

För att du ska känna dig uppdaterad med vad som händer inom ledarskap samt att du ska utvecklas och lära mer så har vi löpande ledarbooster som tar upp aktuella ämnen. Våra potentiella ledare och chefer har också möjlighet att gå ett utvecklingsprogram och vi erbjuder även utbildningar inom förändringsledning och kommunikativt ledarskap. 

ledarskap_EPI Herobild 1920x1080 (2).jpg

Film om hur det är att vara chef på Riksbyggen

Titta på filmen nedanför och se när några av våra ledare och chefer pratar om sin roll och sin syn på ledarskap. Om du är intresserad av chefstjänster kan du prenumerera på våra lediga jobb och välja ”chefsroller”.