Ett hållbart hus blir till

Att ett byggprojekt för nya bostäder innebär ett långt och omfattande arbete kan de flesta tänka sig. Men hur går det till och hur tänker vi när vi planerar och bygger nya bostäder? Fredrik Sabelström, projektchef Riksbyggen, berättar om våra byggprojekt.

"På byggena ser jag mer och mer omsorg om varandra. Vi tänker mer på materialval och alla förstår varför vi vill fasa ut vissa material."

Fredrik Sabelström, Projektchef Riksbyggen

Vad gör en projektchef?

– Jag arbetar med våra byggprojekt från start till mål, berättar Fredrik Sabelström, Projektchef på Riksbyggen. Det är en bred roll och det är det jag tycker är så roligt. Jag är med från det första skedet när vi diskuterar vilken mark vi vill köpa, till dess att boende har flyttat in och vi förvaltar fastigheten. Så det är många olika delar i processen jag är inblandad i.

Vi köper mark och detaljplanerar

Ett byggprojekt börjar oftast med att vi är intresserade av en bit mark. Vi kanske vill komplettera våra befintliga tomter för att få en större sammanhängande markplätt. Det skapar fler möjligheter för oss när det kommer till detaljplaneringsarbetet med kommunen.

Tillsammans med arkitekter tar vi fram en plan för hur vi vill använda marken. Bland annat tittar vi på vad det finns för behov i kommunen. Sen går vi tillsammans med kommunen igenom vad och hur det är lämpligt att bygga på just den marken. Det är en lång process.Vi stöter och blöter många saker med flera inblandade intressenter, där kommunen är den viktigaste. Till slut kommer vi överens om en detaljplan som beskriver vad vi får bygga.

När detaljplanen är klar reviderar vi marknadsanalysen, för det kan hunnit hända en del på marknaden under processen. Det är detaljplanen som styr, men vi kan anpassa planlösningen lite efter målgruppen vi bygger för. Är det unga vuxna som köper sin första gemensamma bostad eller äldre par som ska flytta ifrån sin villa? Det kan handla om rumssamband, extra badrum eller förråd. Då bestämmer vi vilken lägenhetsfördelning vi ska ha, hur stora treorna ska vara, och så vidare.

Vårt mål är bygga bostäder som människor ska trivs i och samtidigt hålla nere kostnader och bygga yteffektiva lägenheter så att folk har råd att bo där.

Bostadsrättsföreningens namn

När vi startar ett byggprojekt finns det ett fastighetsnamn som vi använder ganska länge. Under byggprocessen bestämmer vi vad föreningen ska heta. Ofta har det koppling till platsen, eller till gatunamnen som kommunen planerat. Vi försöker hitta något inbjudande och välkomnande, som ligger bra i munnen och är lätt att komma ihåg. Som Brf Galopphästen fick sitt namn eftersom Täby Galopp ligger bredvid. Eller Brf Panoramavyn som har en panoramavy över hela Helsingborg.

Hus i en hand

Vad är utmaningen med att bygga hållbart?

Vi byggföretag är förstås styrda av många lagar, myndighetskrav och branschstandarder för att inte påverka miljön alltför mycket. Men vi vill göra så lite avtryck som möjligt. Vi försöker tänka hållbart i alla steg, från markköpet till att de boende bor i husen.

Miljöutmaningar har gått från någonting som var lite jobbigt till någonting som bara är bra. Det som hänt de senaste åren är det här med materialval i byggnaderna. Både när det tillverkas, när vi bygger med det och när kunderna sedan bor i materialet. Det ska vara bra för alla i den här kedjan. Och inte påverka någons hälsa.

­– På byggena ser jag mer och mer omsorg om varandra, säger Fredrik. Vi tänker mer på materialval och  alla förstår varför vi vill fasa ut vissa material. Och varför vi väljer några produkter framför andra, som verkar likvärdiga.

Hållbart boende

Diskmaskiner och tvättmaskiner är vanligt och oftast standard. Det är en bekvämlighet som vi vant oss vid. Men produkterna måste vara tillverkade på ett bra sätt och vara energisnåla i användning. Att diska för hand kan också vara sämre om man låter vattnet rinna till exempel. 

– Det är ju inte så många som gör som på hemkunskapen i skolan, där lärarinnan hade två baljor med vatten. En för disk och en för skölj. Många har kanske rinnande vatten, varmt rinnande vatten, och då går det åt mycket energi. Då kan det vara bättre att diska i maskin, så länge man fyller den och inte kör den halvtom.

När de boende flyttar in får de information om hur de kan bo mer energieffektivt. Tips om att stänga av vattnet medan de tvålar in sig, släcka lampor, använda lågenergilampor, lägre tvättemperatur och sånt. Många bäckar små bidrar ju till ett mer hållbart samhälle.

– För oss är det viktigt också att ta hand om kunderna hela vägen. Från att vi träffar kunden för första gången tills att de flyttar in och även efter inflyttningen. Att ta hand om kunderna och se till att de blir nöjda med bostadsköpet, det lägger jag mycket tid på. Som sagt, det är en lång process med många olika delar i ett byggprojekt, avslutar Fredrik Sabelström.