Hållbart byggande är hårt. Och mjukt.

Vad önskar du dig av en bostad? Förmodligen att den ska vara trivsam och hållbar för allt som hör livet till. Finnas på en bra plats och till en rimlig kostnad. När vi på Riksbyggen bygger hus, fokuserar vi på både hårda och mjuka värden.

Våra hus ska hålla i hundra år och vara hållbara även för klimatet och planeten. Då krävs tuffa mål, som att sätta solpaneler på alla tak i vår nyproduktion, eller bygga med klimatförbättrad betong. 

Men det krävs också mjuka värden som är svårare att mäta. Värden som gör bostaden till ett hem som förenklar vardagen och där det finns mer rum än de egna kvadratmeterna. Till exempel gemensamhetslokaler för hobby, möten och fester, gröna gårdar med odlingsytor och bra möjligheter att källsortera.

Så jobbar vi för att minska vår klimat- och miljöpåverkan

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av klimat – och miljöpåverkan i Sverige och effekterna av våra aktiviteter bidrar även till påverkan i andra sektorer. För Riksbyggen är det en självklarhet att arbeta med att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar med detta på flera olika sätt:

  • I alla Riksbyggens nyproduktionsprojekt genomför vi en hållbarhetsanalys genom vårt egna hållbarhetsverktyg detta för att säkra att vi i ett tidigt skede får till en bra hållbarhetsstyrning i projekten.
  • Vi genomför en ekosystemtjänstanalys inför samtliga markförvärv 
  • Vi har flest certifierade byggnader enligt Sweden Green Building Councils certifieringssystem Miljöbyggnad

Bygga