Bygga hållbart

Vad önskar du dig av en bostad? Förmodligen att den ska vara trivsam och hållbar för allt som hör livet till. Finnas på en bra plats och till en rimlig kostnad. När vi på Riksbyggen bygger hus, fokuserar vi på både hårda och mjuka värden.

Byggarbetsplats med lyftkran och lastbil

Våra hus ska hålla i hundra år

Våra hus ska hålla i hundra år och vara hållbara även för klimatet och planeten. Då krävs tuffa mål, som att sätta solpaneler på alla tak i vår nyproduktion, eller bygga med klimatförbättrad betong. 

Men det krävs också mjuka värden som är svårare att mäta. Värden som gör bostaden till ett hem som förenklar vardagen och där det finns mer rum än de egna kvadratmeterna. Till exempel gemensamhetslokaler för hobby, möten och fester, gröna gårdar med odlingsytor och bra möjligheter att källsortera.

Så jobbar vi för att minska vår klimat- och miljöpåverkan

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av klimat – och miljöpåverkan i Sverige och effekterna av våra aktiviteter bidrar även till påverkan i andra sektorer.

För oss är det en självklarhet att arbeta med att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar med det på flera olika sätt.

I alla våra nyproduktionsprojekt genomför vi en hållbarhetsanalys genom vårt hållbarhetsverktyg. Det gör vi för att säkra att vi i ett tidigt skede får till en bra hållbarhetsstyrning i projekten.

Vi genomför en ekosystemtjänstanalys inför samtliga markförvärv. Och vi har flest certifierade byggnader enligt Sweden Green Building Councils certifieringssystem Miljöbyggnad.