Våra dotterbolag

Riksbyggen spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen som kooperativt företag. Därför testar vi hela tiden nya lösningar och försöker hitta vår egen väg framåt. Ibland i form av nya koncept eller bolag som kan förändra både oss själva och de samhällen vi jobbar för.

Rafino är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen. Rafino utvecklar digitala tjänster och produkter för fastighetsbranschen utifrån insikter om användarens vardag och omvärld.

Rafino.se

Simpleko är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen. Simpleko erbjuder ekonomisk förvaltning till små och medelstora bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och privata fastighetsägare.

Simpleko.se