Riksbyggen Vivum

Vi lever allt längre och håller oss friska längre upp i åldrarna. De närmaste 40 åren kommer vi att se en fördubbling av svenska medborgare som är över 80 år. Detta ställer helt nya krav på samhället och boendet. Det behövs boenden som både är attraktiva att flytta till och byggda att bli äldre i.

Riksbyggen Vivum - För en levande vardag

Vivum är Riksbyggens modell för att skapa trygga boenden för äldre och personer i behov av anpassad bostad. Tillsammans med kommunen bildar vi en kooperativ hyresrättsförening där vi:et är grunden. Att landa i ett positivt sammanhang, bli omhändertagen om man behöver och inte minst sedd! Därför finns Riksbyggen Vivum.

Särskilt boende i Lysekil

Se filmen om vår prisbelönta Vivumförening i Lysekil. Hälsa på i en trygg och levande vardag där de boende har kvar sin integritet samtidigt som de har nära till omsorg, umgänge och relationer. Och visst bidrar även den fina miljön till en ökad livskvalitet.

Varför Vivum?

Det ska vara enkelt, tryggt och värdigt att bli äldre. En kooperativ lösning som Vivum innebär delad gemenskap och stora möjligheter att påverka: inget krångligt ägande och bara en låg symbolisk medlemsavgift. Att se till de äldres behov av ett tryggt boende är både ett emotionellt och ekonomiskt ansvar som vilar på kommunen.

Vivum är vår modell för kooperativa hyresrättsföreningar som bildas gemensamt av kommunen och Riksbyggen. När äldreboenden behöver byggas, renoveras eller kompletteras är det tryggt med en erfaren samarbetspartner. Kanske saknas kapacitet, resurser och kompetens i kommunen för att planera och genomföra ett komplext byggprojekt? Då är Vivum ett starkt alternativ.

Kommunen och Riksbyggen bildar gemensamt en kooperativ hyresrättsförening som äger fastigheten. I styrelsen sitter representanter för kommunen, Riksbyggen och hyresgästerna. Föreningens fastighetsprojekt finansieras externt med lån där kommunens åtagande är att säkerställa en kommunal borgen för finansieringen. Hyresnivån bestäms av styrelsen och eventuella överskott går direkt tillbaka till föreningen och dess medlemmar.

Med över 30 års erfarenhet av att skapa och sköta om kooperativa hyresrättsföreningar levererar vi en helhetslösning och vi följer med på hela resan. Vi håller ihop processen med analyser, planering och genomförande av byggnation, allt med vårt fokus på livet i huset för de boendes bästa. Tillsammans skapar vi en mer levande vardag för äldre och behövande.

Varför samarbete med Riksbyggen?

Riksbyggen grundades för 80 år sedan med visionen att tillsammans bygga ett samhälle där människor bor bra och mår bra, oavsett om det är det första eller sista boendet. Vi har både metoderna, erfarenheten och viljan att bygga för äldre och behövande. Med över 30 års erfarenhet av att skapa och sköta om kooperativa hyresrättsföreningar levererar vi en helhetslösning och följer med kommunen på hela resan.

Vi håller ihop processen med analyser, planering och genomförande av byggnation, allt med vårt fokus på livet i huset för de boendes bästa. Genom Samverkansföreningen erbjuds kommunen ett nätverk för KHF med erfarenhetsutbyte.

Hur går det till?

Kommunen upphandlar en samarbetspartner i enlighet med LOU. När Riksbyggen tilldelas uppdrag om utredning, byggande och förvaltning av vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende startar projektarbetet.

Riksbyggen tar sedan i nära samarbete med kommunen fram ett förslag på utformning och ett fullständigt beslutsunderlag för kommunfullmäktige att ta ställning till.

När fullmäktige fattat ett positivt beslut bildar kommunen och Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening.

Tillsammans skapas moderna vård- och omsorgsboenden för äldre samt trygghetsboenden, helt utifrån kommunens behov.

Vivum sammanfattat

  • Kommunen bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening.
  • En kooperativ hyresrättsförening enligt Vivums modell är en ekonomisk förening och en egen juridisk person.
  • Föreningen regleras av Lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93) och föreningens stadgar.
  • De boende blir medlemmar i föreningen när de tecknar sitt hyreskontrakt och betalar en medlemsinsats (ofta endast 100 kronor).
  • Medlemskapet ger en möjlighet till inflytande över boende och boendemiljö.
  • Föreningen äger själv fastigheten och hyr ut lägenheter till sina medlemmar.

Tillsammans skapar vi en mer levande vardag för äldre och behövande.

Kontakta oss

Kontakta oss

Roland  Askebrand

Roland Askebrand

Stockholm, Norr, Öst
Telefonnummer
E-post
Katarina  Hillberg

Katarina Hillberg

Väst
Telefonnummer
E-post
Hans Ollman

Hans Ollman

Stockholm, Norr, Öst
Telefonnummer
E-post
Pernilla  Persson

Pernilla Persson

Väst
Telefonnummer
E-post
Yvonne  Westerlund

Yvonne Westerlund

Stockholm, Norr, Öst
Telefonnummer
E-post
Anders Ihse

Anders Ihse

Syd
Telefonnummer
E-post
Regionsindelning