Kooperativ hyresrättsförening

Vi hjälper kommuner omvandla befintliga kommunala byggnader till moderna trygghetsboenden, vård- och omsorgsboenden. Eller bygga helt nya. Poängen är att vi gör det tillsammans och bildar en kooperativ hyresrättsförening.

Trygghetsboende i Essunga

Se filmen om Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrehem. De lägger tonvikten på möten mellan personer och har många aktiviteter. De vill skapa stimulans, glädje och gemenskap i sitt boende. Dessutom ligger det nära vårdcentral och apotek.

Varför kooperativa hyresrätter?

För många kommuner är det en utmaning att kunna erbjuda moderna och anpassade boenden för de äldsta i kommunen.

I en kooperativ hyresrättsförening (KHF) finansieras alla kostnader genom hyresintäkter och det avsätts regelbundet medel för fastighetsunderhåll. Föreningen är självfinansierad, vilket ger utrymme för kommunen att säkra sina övriga investeringsbehov.

Kommunen har representanter i föreningens styrelse, vilket ger full insyn och inflytande över fastigheter inom trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden, utan att själv äga dem.

Genom engagemang och fokus i styrelsen är det lätt att åstadkomma fina miljöer både för de boende och vård- och omsorgsverksamheten. Upplåtelseformen medger boendeinflytande utan att de boende behöver betala en hög insats.

Kooperativ hyresrättsförening i korthet

  • Kommunen bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening.
  • En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening och en egen juridisk person.
  • Föreningen regleras av Lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93) och föreningens stadgar.
  • Föreningen äger och hyr ut lägenheter till de boende.
  • De boende blir medlemmar i föreningen när de tecknar sitt hyreskontrakt och betalar en medlemsinsats (ofta endast 100 kronor).
  • Medlemskapet ger de boende möjlighet till inflytande över sitt eget boende och boendemiljö.

Varför i samarbete med Riksbyggen?

Riksbyggen har med framgång varit med och bildat kooperativa hyresrättsföreningar i drygt 30 kommuner.

Riksbyggen är en samhällsbyggare som har funnits i 80 år.

Vi har fokus på de boende och livet i huset. Vi förstår kommunens behov och har god föreningskunskap. Samtidigt utvecklar vi hela tiden förutsättningar för hållbarhet och välfärdsteknik.

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av att bygga och förvalta dessa typer av boenden. Kommunen får ta del av vad andra föreningar har gjort.

Genom Samverkansföreningen erbjuds kommunen ett nätverk för KHF med erfarenhetsutbyte.

Hur går det till?

Kommunen upphandlar en samarbetspartner i enlighet med LOU. När Riksbyggen tilldelas uppdrag om utredning, byggande och förvaltning av vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende startar projektarbetet.

Riksbyggen tar sen i nära samarbete med kommunen fram ett förslag på utformning och ett fullständigt beslutsunderlag för kommunfullmäktige att ta ställning till.

När fullmäktige fattat ett positivt beslut bildar kommunen och Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening.

Tillsammans skapas moderna vård- och omsorgsboenden för äldre samt trygghetsboenden, helt utifrån kommunens behov.

Kontakta oss

 
 
STOCKHOLM | NORR | ÖST
Roland Askebrand
0703 - 40 60 23
Mejla Roland Askebrand
 
 
 
Väst
Katarina Hillberg
0703 - 02 05 00
Mejla Katarina Hillberg
 
 
 
STOCKHOLM | NORR | ÖST
Hans Ollman
0702 - 79 32 91
Mejla Hans Ollman
 
 
 
Väst
Tore Johansson
0703 - 52 25 34
Mejla Tore Johansson
 
 
 
STOCKHOLM | NORR | ÖST
Yvonne Westerlund
0722 - 32 73 49
Mejla Yvonne Westerlund
 
 
 
Syd
Anders Ihse
0702 - 65 78 44
Mejla Anders Ihse
 
Regionsindelning