Glasa in balkong i bostadsrättsförening 

 Inglasade balkonger förlänger utesäsongen för de boende och är en bra investering.

Skicka en intresseförfrågan

Intresseförfrågan

Funderar din bostadsrättsförening på att glasa in balkongerna?

Att glasa in balkonger är en investering som både kan höja fastighetens värde och minska kostnader för energi och uppvärmning. Du som representant för en bostadsrättsförening är välkommen att skicka in en intresseförfrågan till oss så återkommer vi till dig för en dialog om hur vi kan hjälpa just er bostadsrättsförening.

Varför glasa in balkongen?

Genom att glasa in balkongerna vinner du flera fördelar, både för boende och för fastigheten. Med en inglasad balkong förlänger du säsongen och kan njuta av den året om. Det kan också höja bostadens värde, sänka uppvärmningskostnader och förbättra bostadens isolering från buller och ljud utifrån. 

Fördelar

  • En inglasad balkong kan höja bostadens värde
  • Du kan spara på energi- och uppvärmningskostnader
  • Bostaden upplevs som större med ett extra rum
  • För den odlingsintresserade så trivs växter mycket bra på inglasade balkonger
  • Du undviker pollen och smuts utifrån när balkongen är inglasad
  • Inglasningen fungerar som en extra isolering.
  • Du kan använda balkongen året om
  • Du får en minskad insyn
  • Underhållet blir mindre med inglasade balkonger i och med väderskyddet som inglasningen ger.

 

Så ser processen ut för att glasa in balkong i en bostadsrätt

1. Stämmobeslut i föreningen

För att kunna påbörja processen att glasa in en balkong krävs det ett godkännande från bostadsrättsföreningen under en föreningsstämma. Vissa föreningar kan ha ett generellt stämmobeslut som godkänner inglasningar av balkonger under vissa premisser. Om ett sådant beslut finns behöver du få styrelsens och grannars godkännande. Om det inte finns något generellt stämmogodkännande behöver det tas upp på en stämma. Därutöver krävs berörda grannars samtycke. Får du inte det måste beslutet gå via hyresnämnden, innan du får börja bygga.

2. Bygglov krävs

Utöver ett godkännande från styrelsen behövs även ett bygglov. En inglasning räknas som tillbyggnad, vilket innebär att det krävs ett bygglov för att kunna genomföra det. Bygglovet kan antingen sökas gemensamt av föreningen, eller av en boende som ett enskilt bygglov.

För att kunna glasa in balkonger krävs därmed både det föreningsrättsliga och det byggrättsliga godkännandet. 

3. Installation 

När bygglovet är på plats och föreningen har godkänt inglasningen är det dags för installationen. Det är viktigt att installationen går fackmannamässigt till.

Vad kostar det att glasa in en balkong?

Det finns inget generellt fast pris för att glasa in balkonger, då förutsättningarna för inglasningen skiljer sig beroende på bland annat balkongens storlek eller materialval. Du som representant för en bostadsrättsförening är välkommen att skicka in en intresseförfrågan till oss så återkommer vi till dig för en dialog om hur vi kan hjälpa just er bostadsrättsförening.

Vanliga frågor och svar om att glasa in balkonger

Varför har man inglasad balkong?

Inglasade balkonger skapar ett helt nytt användningsområde för balkongerna i och med att de då går att sitta på året runt. Men en inglasad balkong förlänger inte bara utesäsongen för de boende, utan fungerar också som en extra isolering. På längre sikt drar det ner uppvärmningskostnaderna.

Underhållet på balkongerna blir mindre med inglasade balkonger. Dessutom minskar en inglasad balkong buller och håller både damm, pollen och smuts borta från utemöblerna.

Måste man ha bygglov för att glasa in en balkong?

För att glasa in balkonger behöver du ett stämmobeslut i en bostadsrättsförening. Då det är fråga om ”ändring av lägenhet” vilket kräver stämmobeslut med högre majoritet och i vissa fall hyresnämndens godkännande. Vidare blir bygglovsfrågor aktuella.

Kan alla typer av balkonger glasas in?

Ja, det går att både glasa in en befintlig balkong, eller bygga en ny inglasad balkong från grunden. Däremot måste inglasningen godkännas i din förening, och du behöver ha ett bygglov för att kunna genomföra inglasningen.

Vilka faktorer kan påverka kostnaden?

Flera faktorer påverkar den slutliga prisbilden av inglasningen såsom balkongens storlek, materialval, eller tjocklek på glaset. När du skickar in en intresseförfrågan så återkommer vi till dig och har en dialog om just ert behov i er förening.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas