Totalförvaltning

Mest effektivt blir det när vi tar ett helhetsansvar för fastighetsförvaltningen genom vår totalförvaltning. Då kan vi jobba långsiktigt för att skapa värde.

Välj tjänster och få en offert

Kundmöte

Värdeökning med totalförvaltning

Värdeökningen med totalförvaltningen är olika från kund till kund och beroende på dina egna mål. Genom att ge Riksbyggen ett helhetsansvar kan vi även utnyttja våra egna inköpsavtal, och även på så sätt öka driftnettot. Andra exempel på värdeökning genom totalförvaltning kan vara:

  • Stabilt fastighetsvärde - totalavkastning
  • Kostnadskontroll
  • Långsiktiga hållbara lösningar

Vanliga frågor och svar om totalförvaltning

Vad är totalförvaltning?

Med totalförvaltning får du hjälp med helheten kring skötsel och drift av fastigheten. Alltifrån fastighetens ekonomi och tekniska underhåll till fastighetsservice och mindre ombyggnationer. 

Vad ingår i totalförvaltning?

Totalförvaltningen innefattar ekonomisk, teknisk förvaltning, fastighetsdrift, energioptimering och mindre ombyggnationer och skräddarsys utifrån kundens behov.

Hur fungerar totalförvaltning?

Totalförvaltning innebär att vi samordnar, effektiviserar och hittar synergier för att optimera driftsnettot och totalavkastningen för fastigheten enligt dina mål.

Till skillnad från många konkurrenter har vi kompetensen i den egna organisationen. Med väl genomarbetade rutiner och processer kan vi effektivisera kundernas servicelösningar.

Inför starten sätter vi ihop ett team för att matcha era behov med rätt kompetens.

Vad kostar totalförvaltning?

Många saker kan påverka priset för totalförvaltning. Gäller det totalförvaltning av en bostadsrättsförening har storleken på föreningen och antalet lägenheter en avgörande betydelse.

Vill du veta vad förvaltning skulle kosta för dina behov? Kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag

En annan viktig faktor för priset för totalförvaltning är hur väl underhållen fastigheten är sedan tidigare - både utemiljön och byggnaderna. Andra saker som kan påverka kostnaden för totalförvaltning av bostadshus är om det finns gemensamma utrymmen i fastigheten som tvättstuga och gemensamhetslokal som behöver underhållas.

Vad påverkar priset på totalförvaltning?

  • Hör stora gräsytor till fastigheten? Gräs behöver klippas oftare än häckar, träd och stenlagda ytor. Det innebär att underhållet behöver ske oftare, och det kan innebära högre kostnader.
  • Finns det en underhållsplan sedan tidigare? Finns en underhållsplan underlättar det mycket för den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Det kostar mer om man måste skapa en ny underhållsplan från grunden.
  • Finns det utrymme för lagring av snö? När det blir dags för snöröjning är det flera saker som kan påverka priset. Finns det loftgångar och platta tak som behöver snöröjas för hand? En sak du kanske inte tänker på är att finns inget utrymme att förvara bortskottad snö på, annars kanske snön måste fraktas iväg, vilket kan bli kostsamt.
  • Är fastigheten väl underhållen? Måste något repareras eller åtgärdas för att det inte skötts på ett bra sätt tidigare kan priset på förvaltning skena iväg. Det är oftast billigare att sköta något rätt från början än att reparera det senare.