En långsiktig relation med Riksbyggen

Riksbyggen strävar efter att ha långsiktiga relationer med leverantörer och partners. Strategin är att samla inköpsvolymer på rikstäckande avtal där fokus ligger på att utvärdera och utveckla relationer.

Riksbyggen köper årligen produkter och tjänster för stora belopp, som ofta levereras direkt till våra slutkunder. Riksbyggen ställer därför ett antal grundläggande krav på alla leverantörer. Utöver dessa krav kan mer omfattande granskningar av leverantörer göras, och ytterligare krav ställas i samband med specifika upphandlingar.

Långsiktighet och samverkan är viktigt

Riksbyggens affärsverksamhet ska stå i samklang med kooperativa principer och företagets fyra kärnvärden: långsiktighet, trygghet, samverkan och nytänkande.

För att uppnå de målen vill Riksbyggen:

  • Bygga långsiktiga relationer med leverantörer och partners
  • Se till helheten och agera långsiktigt
  • Arbeta tillsammans med leverantörer som inte innebär någon risk för varumärke, leverans och hållbarhet
  • Samverka med innovativa leverantörer och partners

Våra leverantörer

Alla Riksbyggens leverantörer ska vara godkända av oss innan ett inköp får göras. Ett godkännande innebär att våra generella leverantörskrav är uppfyllda och att  leverantören förbinder sig att arbeta i enlighet med Riksbyggens uppförandekod. Du finner dessa i nedanstående länkar.

När Riksbyggen får behov av en ny leverantör kommer utvalda leverantörer få ett e-mail från Riksbyggen med uppmaning att godkänna våra leverantörsvillkor, varefter vår godkännandeprocess startar.