Välkommen in till ditt nya team

För oss handlar det inte bara om att bygga ett hus att bo i, utan att bygga ett samhälle. Eftersom vi både bygger och förvaltar hus och fastigheter innebär det att vi behöver många olika yrkesroller och kompetensområden. Och det är tillsammans, i de olika rollerna, som vi gör vi skillnad med vårt arbete.

Roller inom bygg och sälj

 • Marknadsområdeschef - agerar i någon av våra byggregioner och har det lokala affärsansvaret i bostadsprojekten samt personalansvar. I rollen ingår att initiera och utveckla nya bostadsprojekt samt att genomföra mark- och fastighetsförvärv. 
 • Projektledare - drivande och ledande i hela byggprocessen och jobbar långsiktigt från den tidiga idéskissen fram till inflyttning. Kundkontakten är en stor del av rollen och en viktig pusselbit för att förstå och bemöta kunders behov, genom en naturlig och förtroendefull dialog.
 • Säljchef - ansvarar för försäljning, kommunikation och marknadsföring av våra bostadsprojekt. Skall skapa och uppnå en gemensam strategi för regionens försäljnings- och marknadsaktiviteter samt ansvara för planering och uppföljning av säljenhetens verksamhet.
 • Säljare - säljer främst bostadsrätter, men arbetar även med lägenheter med äganderätt och egna hem. Tar fram säljmaterial, planerar och genomför marknadsaktiviteter och tar en aktiv del i projektets prissättning.

projektledare.jpg

Roller inom ekonomi och ekonomisk förvaltning

Vi ser till helheten och agerar långsiktigt i såväl våra relationer som i våra affärer och uppdrag. Det finns flera olika inriktningar för dig som ekonom.

 • Ekonom - arbetar på de lokala kontoren och har ofta ett kundansvar och hanterar den ekonomiska förvaltningen hos bostadsrättföreningar. Har en rådgivande roll med många kundkontakter. Bland arbetsuppgifterna återfinns upprättande av budget och bokslut.
 • Ekonomiassistent - arbetar i regel på Riksbyggens ekonomicenter i Västerås där man hanterar kunders och företagets interna ekonomi. Hanterar uteblivna månadsavgifter och obetalda fakturor.
 • Controller - rollen omfattar såväl redovisningsfrågor som verksamhetsuppföljning. Ansvarar för redovisnings- och bokslutsprocessen samt att utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt, processer och rutiner för det löpande arbetet. 
 • Projektekonom - fungerar som stöd åt projektledare och marknadsområdeschefer i ekonomiska frågor gällande pågående projekt. Ansvarar för bland annat redovisning, finansiering och momsfrågor i projekten.
 • Kundansvarig - har ett nära samarbete med våra kunder, utvecklar kundrelationer och ser till att kunderna är nöjda. I rollen säkerställer man också att vi och kunden har en gemensamma målsättning i förvaltningsavtalet samt att det uppfylls. Man planerar, driver och följer upp arbetet i det interna kundteamet.

Roller inom teknisk förvaltning

För oss handlar fastighetsförvaltning inte bara om att ta hand om fastigheten på bästa möjliga sätt. Klok fastighetsförvaltning ser till att även verksamheten och människorna i fastigheten mår bra.

 • Förvaltare - ansvarig för den löpande förvaltningen och driften hos våra kunder. Uppgifter innefattar löpande och tillfälligt underhåll och planering av skötseln i fastigheten. I rollen har man många kundkontakter och arbetar ofta rådgivande.
 • Driftingenjör - ansvarar för att optimera tekniska system i våra kunders fastigheter. Utvecklar drift och underhållsverksamheten samt ansvarar för upphandlingar som berör fastigheterna. Rollen innebär kundansvar.
 • Energiingenjör - ansvarar för den löpande tekniska förvaltningen och driften i förvaltade fastigheter. Ansvarar för planering av skötselarbete samt upphandling och genomförande av periodiskt underhåll. Har ofta en rådgivande roll med många kundkontakter och ofta kundansvar.
 • Drifttekniker - ansvarar för tillsyn och skötsel av de tekniska delarna av fastigheter. Ett omväxlande och självständigt arbete med mycket kundkontakt.

förvaltare med mobil.jpg

Roller inom fastighetsservice

Fastighetsservice handlar om den dagliga tillsynen och skötseln – det praktiska utförandet som sker på plats i och runt omkring fastigheten. Arbetet avser såväl utemiljö och hus som tekniska installationer

 • Gruppchef fastighetsservice - har det ekonomiska ansvaret för verksamhetsområdet samt personalansvar för de som jobbar inom det. Arbetar ofta nära kunden och är ofta rådgivare åt bostadsrättsföreningarna.
 • Fastighetsskötare - ingår som en del av ett team som sköter den dagliga förvaltningen. Omväxlande arbetsuppgifter och stor frihet i arbetet. Har ett stort ansvar då de jobbar närmast kunden på plats ute hos föreningarna.
 • Lokalvårdare - arbetar i städteam som tillsammans ansvarar för städning av till exempel trapphus, källargångar, tvättstugor och kontorslokaler hos kunden. Arbetet är omväxlande och socialt och man arbetar självständigt och får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar man ställs inför.
 • Reparatör - stor frihet i arbetet och omväxlande arbetsuppgifter. Många sociala möten med kunder då det ofta innebär reparationer i bostäder och lokaler.
 • Specialinriktad fastighetsarbetare - inom områden som el, vvs, trädgård, trädvård och värme. Kan även gälla ombyggnation och reparation i fastigheter.

förvaltare-vid-bil.jpg

Övriga roller - specialistområden

Inom Riksbyggen finns en rad specialister som stöttar verksamheten, medlemmar och kunder. I rollen ingår att vidareutveckla området och driva verksamheten framåt genom spetskompetens och erfarenhet. Exempel på specialistområden: 

 • Bostadsjuridik eller entreprenadjuridik
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Föreningsverksamhet som stöd för intresse- och lokalföreningar
 • Kvalitet och miljö 
 • IT 
 • HR
 • Inköp 
 • Lantmäteri och exploatering 
 • Kommunikation och marknad

kollegor på kontor.jpg