Teknisk förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och lokaler. En välskött fastighet är ett av de bästa sätten att behålla värdet, eller till och med öka värdet, på fastigheten.

Teknisk förvaltning

I grundtjänsten Teknisk förvaltning ingår

 • Administrera avtalsdokument
  Sköta och uppdatera förteckning över avtal-, garanti- och försäkringsdokument.
 • Bevaka myndighetskrav
  Vi hjälper er att bevaka myndighetskraven och att åtgärda det som behövs för att uppfylla dem.
 • Första kontakt vid störning
  Sköta första kontakt med boende som stör.
 • Försäkrings- och skadeadministration
  Översyn av försäkringsskyddet, hantering av skadeärenden och hjälp att arbeta förebyggande.
 • Tekniskt stöd till fastighetsägaren
  Stöd genom svar på enklare frågor eller råd inför fortsatt handläggning.
 • Upphandling material och tjänster
  Hjälp att handla upp material, varor, tjänster och sidoleverantörer för fastighetens drift. Upprättar förförfrågningsunderlag, jämför och utvärderar anbud.
 • Uppdatera underhållsplanen
  Uppdatera underhållsplanen, göra underhållsbesiktning och årligt underhållsprogram.
 • Årsplanering
  Årsplan för exempelvis planerade underhåll, avtal som skall omförhandlas, besiktningar och kontroller.
 • Övergripande tillsyn
  Årlig övergripande tillsyn av fastigheten och förslag på åtgärder via protokoll.

Kompetens och erfarenhet att ta hand om er fastighet

Vår grundtjänst Teknisk förvaltning ger fastighetsägare och styrelse tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att långsiktigt ta hand om en fastighet på ett effektivt sätt. Det är först när den tekniska förvaltningen med planering och dokumentation är på plats som den dagliga driften kan skötas effektivt.

Undvik överraskningar med en underhållsplan

En underhållsplan beskriver vad som ska underhållas, när det skall underhållas och vad det beräknas kosta. Det kan vara att lägga om taket, byta cirkulationspump, renovera fasaden eller annat som står på tur. En underhållsplan ger en god överblick och möjlighet till långsiktig budgetering.

En välskött fastighet kostar mindre

En välskött fastighet kostar långsiktigt mindre. Att hålla rörstammarna i bra skick kostar mycket mindre än att ta hand om vattenskador. Underhållsplan och årlig övergripande tillsyn spelar en viktig roll. Vi har dessutom möjlighet att förhandla fram konkurrenskraftiga priser.

Följ lagar och myndighetskrav

En fastighetsägares ansvar är omfattande och myndigheternas krav, lagar och förordningar måste följas. Fastighetsägare ska både bedriva systematiskt brandskyddsarbete och säkerställa att lekplatser är säkra. Vi hjälper er bevaka myndighetskrav och åtgärda det som behövs för att uppfylla dem.

Vad säger våra kunder om oss?

Riksbyggen är en av landets ledande aktörer inom fastighetsförvaltning. Vi är rikstäckande och har mer än 80 års erfarenhet av att utveckla, förvalta och förbättra fastigheter.

"Så fort det händer något så ringer jag Sophie på Riksbyggen. Hon har ett stort nätverk..." Kerstin Karling, Brf Malmslättshus nr 1 

Om förvaltningsuppdraget hos Brf Malmslättshus

"Riksbyggen vet vilka mål, ambitioner och fokusområden vi har. De tar även egna initiativ..." Selin Hult, projektledare för Älmhults Handelsplats.

Om förvaltningsuppdraget hos Älmhults handelsplats

Tilläggstjänster Teknisk förvaltning

Vi har ett brett utbud av tilläggstjänster som ni kan välja att lägga till. De underlättar ert arbete, sparar pengar och ökar trivseln i er fastighet. (För dessa tilläggstjänster behövs grundtjänsten Teknisk förvaltning.)

Avflyttningskontroll av lägenhet och lokal

Vi kontrollerar, noterar status och bedömer skicket vid
avflyttningar. Dessutom hjälper vi till att reglera eventuella
ersättningar.

Nyckel- och passageadministration

Vi administrerar och hanterar nycklar, lås och passagesystem.

Projekt- och underhållsadministration

Vi hjälper till med planering, kalkylering, upphandling och
genomförande.

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi kartlägger vad som krävs för att fastighetens brandskydd skall
fungera och hjälper er i den omfattning som krävs för att sköta
denna tillsyn, skötsel och dokumentation.

Läs mer om brandskyddsarbete

Teknisk rådgivning

Vi ger omfattande och ingående rådgivning inför underhåll och
ombyggnation av er fastighet.

Upprätta underhållsplan

Vi upprättar en plan som omfattar underhållsåtgärder av
periodisk art som är planerbara till kostnad och omfattning.

Utföra inspektion och besiktning

Vi tar hand om de kontroller och besiktningar som behöver
genomföras.

Trygghetsenkät (för bostadsrättsföreningar)

Vad kan styrelsen göra när det inte känns tryggt att komma hem? Tjänsten Riksbyggens Trygghetsenkät inom fastighetsförvaltningen hjälper er i styrelsen att ställa riktade frågor kring tryggheten och föreslå åtgärder i er bostadsrättsförening

Läs mer om trygghetsenkäten

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert