Inventering av skyddsrum

Riksbyggen erbjuder tillsammans med Presto ett paketerbjudande där vi inventerar, uppmärksammar, tar ansvar och säkerställer att skyddsrum fungerar enligt MSB:s regler. Allt för att skapa trygghet i närområdet. 

Vad är ett skyddsrum?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum. Ett skyddsrum skyddar människor mot splitter, gas och rasmassor. Det är fastighetsägarens ansvar enligt lag att underhålla skyddsrummet i fastigheten för att skapa trygghet för de boende. 

Skyddsrummen är placerade i olika typer av byggnader, mestadels i  bostadshus och industribyggnader. Det ska finnas en skylt på byggnadens fasad som pekar ut var skyddsrum finns. Om en sådan skylt saknas kan du gå in på MSB:s hemsida och söka på din adress eller på närmaste skyddsrum på skyddsrumskartan.

Skyddsrum i fastighetens källare

Det finns olika typer av skyddsrum. En typ av skyddsrum är normalskyddsrum som oftast finns i källaren på vanliga bostadshus. De används i fredstid ofta som förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Det innebär att en stor del av landets bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare ansvarar för skyddsrum.

Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare

Hjälp med inventering av skyddsrum

Många bostadsrättsföreningar vill ha hjälp med att ställa i ordning sina skyddsrum. Riksbyggen har därför tagit fram tjänsten inventering  av skyddsrum för bostadsrättsföreningar, som underlättar för föreningarna att leva upp till myndighetskraven.

Inventeringen sker enligt riktlinjerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och hjälper din bostadsrättsförening att uppnå lagkraven och ge förslag på eventuella åtgärder.