Att skapa bostäder åt unga är att tänka långsiktigt

Arbetsmarknaden och studiemöjligheterna har förändrats vilket gör att kommuner och andra aktörer måste våga tänka nytt för att behålla och locka yngre kommuninnevånare.

Våra initiativ för unga på bostadsmarknaden

Det viktiga att kunna erbjuda de som vill bo kvar, studera på distans, driva eget eller arbetspendla goda förutsättningar för att kunna stanna. Det gäller för kommunerna att satsa på små, yteffektiva och målgruppsanpassade bostäder som de unga kan efterfråga utifrån sin inkomstnivå så att de unga kan komma in på bostadsmarknaden.

Målgruppsanpassade bostäder - bättre för miljön

Att bygga målgruppsanpassade, energieffektiva och tillgänglighetsanpassade bostäder för unga är att bygga långsiktigt. Samtidigt som vi täcker de ungas bostadsbehov kan vi minska klimatpåverkan från transporter. Färre unga har bil vilket ger ett minskat behov av parkeringsplatser, vilket ökar möjligheterna till att förtäta staden. Det blir lägre boendekostnader i små bostäder med färre parkeringsplatser. Bygger man där det redan finns kollektivtrafik så skapar vi förutsättningar för att använda bilen lite mindre.

Små lägenheter för yngre i ett område där det mest bor äldre eller barnfamiljer skapar en bra dynamik och variation av människor. Det skapar även ett bredare service- och butiksutbud samt ett bra underlag för kollektivtrafik.

I 80 år har vi byggt bostäder och utvecklat samhällen över hela Sverige. Nu söker vi mark i din kommun där vi kan bygga fler bostäder, med fokus på hållbarhet i både stort och smått. Till exempel bygger vi med klimatförbättrad betong, sätter solceller på taken och använder miljömärkta rengöringsmedel i vår förvaltning. Dessutom ger vi unga möjligheten att enklare skaffa sig sin första bostad samt erbjuder boendekoncept för äldre.


Kontakta närmaste regionchef för mer information:

 

1. Stockholm, Norr, Öst
Mejla Carl-Henrik Appel
070-5390027

 

3. Region SydVäst
Mejla Ulrika Nyström 
073-0895350