Att skapa bostäder för unga är att tänka långsiktigt

Även om det byggs mycket, behöver det byggas ännu mer. Det behöver framförallt byggas för våra unga vuxna – målgruppen som behöver det som mest. Dessutom i boendeformer som är anpassade för de som är precis i början på sitt yrkesliv.

Unga kvinnor hänger upp tavla

Våra initiativ kring bostäder för unga

Hela vår kooperativa filosofi och tro på samverkan går ut på att bena ut problem och lösa utmaningar tillsammans. Bostadsbristen i storstadsregionerna, långa köer till hyresrätter och höga priser på bostadsrätter är ett sådant problem. Och att det blir allt svårare att hitta en egen bostad. Det saknas framförallt små lägenheter vilket drabbar unga vuxna som vill flytta hemifrån.

Kooperativa hyresrätter - en av våra boendeformer

Kooperativa hyresrätter är en boendeform som ligger mittemellan bostadsrätt och hyresrätt. Största skillnaden ligger i att du inte hyr ditt boende av ett bostadsbolag utan av den kooperativa föreningen som du är del­ägare i.

Genom att bygga kooperativa hyresrätter för unga vuxna har vi möjlighet att hjälpa dem över föräldra­hemmets tröskel och ut på bostadsmarknaden, dessutom i ett centralt läge i staden.

Fast pris utan vinstintresse

Nyttjanderätten kan, till skillnad från en bostadsrätt, inte köpas eller säljas på den öppna marknaden. Istället säljer du tillbaka bostaden till föreningen till samma pris som du köpte den för om du väljer att flytta.

Du väljer inte en kooperativ hyresrätt i spekulationssyfte och för avkast­ningens skull. Bostäderna säljs helt enkelt utan vinstintresse till ett fast pris. På så vis blir kooperativa hyresrätter ett alternativ på en bostadsmarknad med allt högre priser.

En annan stor skillnad mellan kooperativa hyresrätter och bostadsrätter är den lägre insatsen som gör det enklare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Sveriges första boende i sitt slag

Vårt bostadsområde i Lindholmshamnen blir Sveriges första kooperativa hyresrätts­kvarter för unga vuxna mellan 18–30 år. Här planerar vi för 250 ytsmarta och kostnadseffektiva lägenheter med 1–5 rok (22–116 kvm). En egen oas – skapad utifrån målgruppens behov, intressen och möjligheter.