Ungbolån - startlån för unga vuxna

För många unga innebär den första egna bostaden svarthandlade hyreskontrakt och ockerhyror. Ett förstahandskontrakt eller bostadsrätt är en avlägsen utopi. Riksbyggen föreslår därför Ungbolån – en ny låneform där staten, likt ett CSN-lån, ger unga möjlighet att investera i sitt första egna boende.

Statlig utredning föreslår ett startlån

Riksbyggen har länge drivit frågan om att staten bör införa ett statligt startlån för unga vuxna, kallat Ungbolån. I april 2022 presenterades en statlig utredning som föreslår ett startlån för förstagångsköpare. Hör utredaren Eva Nordström berätta om förslaget i ett klipp från Riksbyggens fullmäktige.

Hur ser Riksbyggen på förslaget?

Riksbyggens bostadspolitiska expert Johanna Bjurskog beskriver förslaget och hur Riksbyggen ser på det och fortsatt process.

Varför behövs Ungbolån?

Möjligheterna för unga vuxna att skaffa egen bostad är i dagens Sverige är allvarligt begränsade. Bostadsbrist, långa kötider till hyreslägenheter och begränsningar i möjligheterna att få bolån samverkar till att ställa alltför många unga svenskar utanför den ordinarie bostadsmarknaden. När den enda vägen till någonstans att bo är via svarta hyreskontrakt, dyra och otrygga andrahandskontrakt eller med stöd av finansiellt starka föräldrar blir de negativa effekterna stora – även på en samhällsekonomisk nivå.

Vad är ett Ungbolån?

Vi föreslår att staten inför ett särskilt subventionerat bolån för unga. På samma sätt som det allmänna studiestödet möjliggjorde för fler att studera kan en liknande satsning på bostadsmarknaden ge betydligt fler unga en chans till en första bostad enligt sju grundprinciper.

  1. Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år
  2. Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr per person
  3. Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen
  4. Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet
  5. Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill
  6. Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år
  7. Amorteringskrav två tillämpas inte

Ett Ungbolån skulle göra skillnad

Om ett statligt Ungbolån införs får fler unga vuxna möjlighet att köpa en egen bostad. Med ett Ungbolån ökar andel unga som kan köpa en etta i samtliga 67 kommuner med allvarlig ungdomsbostadsbrist. Störst är effekten i orter med lägre medelinkomst än snittet. Målgruppen för ett Ungbolån beräknas till 5000 till 10 000 hushåll per år. Nedan följer två tabeller med statistik från några kommuner med ungdomsbostadsbrist. 

Andel unga som kan köpa en etta

Kommun Andel med Ungbolån Andel utan Ungbolån
Solna 24% 13%
Linköping 37% 18%
Umeå 35% 18%
Partille 60% 28%
Malmö 59% 40%
Se statistiken för samtliga 67 kommuner med ungdomsbostadsbrist


Boendeutgifter med Ungbolån

Kommun Amortering Ränta
bolån
Ränta
Ungbolån
Avgift Totala
utgifter
Stockholm 3766 1977 35 1842 7620
Göteborg 3110 1633 29 2058 6830
Örebro 1850 971 17 2221 5059
Umeå 1950 1024 18 1950 4942
Östersund 1087 570 10 2167 3834

Boendeutgifter med Ungbolån i samtliga 67 kommuner med ungdomsbostadsbrist

En bostadsmarknad för fler

Hör Johanna Bjurskog (f.d. Ode), Riksbyggens bostadspolitiska expert berätta om förslaget om Ungbolån och Riksbyggens egna satsningar för att underlätta för unga att köpa en egen bostad.

Svårt för unga att få en bostad

Hör Emma Ringqvist, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu berätta om den tuffa bostadsmarknaden för unga och att det behöver bli enklare för unga vuxna att köpa en bostad.

Panelsamtal om unga vuxnas inträde på bostadsmarknaden

Riksbyggen och Bostadsbubblan arrangerade ett webbinarium om att underlätta för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. Med bland andra Eva Nordström, regeringens särskilda utredare, som har uppgiften att utreda åtgärder som underlättar för förstagångsköpare.

Vårt opinionsarbete