Ungbolån - startlån för unga vuxna

För många unga innebär den första egna bostaden svarthandlade hyreskontrakt och ockerhyror. Ett förstahandskontrakt eller bostadsrätt är en avlägsen utopi. Riksbyggen föreslår därför Ungbolån – en ny låneform där staten, likt ett CSN-lån, ger unga möjlighet att investera i sitt första egna boende.

En bostadsmarknad för fler

Hör Johanna Ode, Riksbyggens bostadspolitiska expert berätta om förslaget om Ungbolån och Riksbyggens egna satsningar för att underlätta för unga att köpa en egen bostad.

Svårt för unga att få en bostad

Hör Emma Ringqvist, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu berätta om den tuffa bostadsmarknaden för unga och att det behöver bli enklare för unga vuxna att köpa en bostad.

Vad är ett Ungbolån?

Vi föreslår att staten inför ett särskilt subventionerat bolån för unga vuxna, ett startlån. På samma sätt som det allmänna studiestödet möjliggjorde för fler att studera kan en liknande satsning på bostadsmarknaden ge betydligt fler unga en chans till en första bostad enligt sju grundprinciper. Vårt förslag till statligt Ungbolån innebär att:

  1. Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år
  2. Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr per person
  3. Låntagaren själv står för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen
  4. Banker precis som tidigare kan bevilja lån upp till 85 procent av marknadsvärdet
  5. Räntan på lånet består av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill – precis som för studiestödet
  6. Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år
  7. Amorteringskrav två inte tillämpas

Varför behövs Ungbolån?

Möjligheterna för unga vuxna att skaffa egen bostad är begränsade i dagens Sverige. Bostadsbrist, långa kötider till hyreslägenheter och begränsningar i möjligheterna att få bolån samverkar till att ställa alltför många unga utanför den ordinarie bostadsmarknaden. När den enda vägen till någonstans att bo är via svarta hyreskontrakt, dyra och otrygga andrahandskontrakt eller med stöd av finansiellt starka föräldrar blir de negativa effekterna stora – även på en samhällsekonomisk nivå. När andrahandshyran uppgår till majoriteten av inkomsten skapas en ond spiral, där du inte har möjlighet att spara ihop till en kontantinsats för kommande bostadsköp.

Idag råder allvarlig ungdomsbostadsbrist i 67 av Sveriges kommuner. Det är mer än var femte kommun. Där hälften eller fler av ensamboende 20-30 åringar inte har möjlighet att köpa en etta i den egna kommunen. Som störst är problemet för ungdomar i Lund, Göteborg och Stockholm där ungefär 90 procent av ensamboende unga vuxna utestängs från möjligheten att köpa en bostad. Men problemet är geografiskt utspritt och berör kommuner av olika storlek. Ungdomsbostadsbristen är inte bara ett Stockholmsfenomen.

Problemet kommer knappast minska. Till 2025 beräknas 125 000 personer i åldern 18 till 35 år etablera sig på arbetsmarknaden och bidra till samhället, vilket kräver en betydligt mer tillgänglig bostadsmarknad. Därför behövs ett statligt Ungbolån nu.


Ett Ungbolån skulle göra skillnad

Om ett statligt Ungbolån införs får fler unga vuxna möjlighet att köpa en egen bostad. Med ett Ungbolån ökar andel unga som kan köpa en etta i samtliga 67 kommuner med allvarlig ungdomsbostadsbrist. Störst är effekten i orter med lägre medelinkomst än snittet. Målgruppen för ett Ungbolån beräknas till 5000 till 10 000 hushåll per år. Nedan följer två tabeller med statistik från några kommuner med ungdomsbostadsbrist. 

Andel unga som kan köpa en etta

Kommun Andel med Ungbolån Andel utan Ungbolån
Solna 24% 13%
Linköping 37% 18%
Umeå 35% 18%
Partille 60% 28%
Malmö 59% 40%
Se statistiken för samtliga 67 kommuner med ungdomsbostadsbrist


Boendeutgifter med Ungbolån

Kommun Amortering Ränta
bolån
Ränta
Ungbolån
Avgift Totala
utgifter
Stockholm 3766 1977 35 1842 7620
Göteborg 3110 1633 29 2058 6830
Örebro 1850 971 17 2221 5059
Umeå 1950 1024 18 1950 4942
Östersund 1087 570 10 2167 3834

Boendeutgifter med Ungbolån i samtliga 67 kommuner med ungdomsbostadsbrist

Vill du veta mer om Ungbolån?

 
 
Bostadspolitisk EXPERT & VERKSAMHETSUTVECKLARE
Johanna Ode
Mejla Johanna Ode