Ungbolån - ett startlån för unga vuxna

För många unga innebär den första egna bostaden svarthandlade hyreskontrakt och ockerhyror. Ett förstahandskontrakt eller en bostadsrätt är en avlägsen utopi. Riksbyggen föreslår därför Ungbolån – en ny låneform där staten ger unga möjlighet att investera i sitt första egna boende. Som ett CSN-lån.

61 kommuner har allvarlig ungdomsbostadsbrist

2021 var ett toppår när det gäller bostadsbyggande i Sverige. Tyvärr har kurvan för antalet byggstarter gått åt fel håll 2022. När bostadsbyggandet minskar är unga vuxna en av de grupper som drabbas hårdast. Det skulle behöva byggas ca 60 000 nya bostäder varje år, men under de senaste decennierna har detta bara inträffat något enstaka år.

61 kommuner har idag allvarlig ungdomsbostadsbrist. Med hjälp av kartan kan du se hur bostadsläget ser ut för unga vuxna i Sverige, kommun för kommun.

Ladda ner och läs hela rapporten

Ungdomsbostadsbristen på under 1 minut

Riksbyggens bostadspolitiska expert, Johanna Bjurskog, ger dig  en inblick i ungdomsbostadsbristen och Riksbyggens arbete för unga vuxna på under en minut.

Det behövs ett startlån för unga vuxna

Idag finns inga särskilda lånemöjligheter för unga i Sverige för att köpa bostad. Trots att många aktörer under lång tid har efterfrågat det. Under 2022 har ett statligt utredningsförslag om startlån för förstagångsköpare presenterats och remitterats. Det ligger nu på regeringens bord och bör i någon form realiseras omgående.

Riksbyggen föreslog redan 2019 hur staten kan utforma ett startlån för unga vuxna, ett Ungbolån på motsvarande sätt som det statliga CSN-lånet.

Grunden i Riksbyggens förslag till Ungbolån är:

  • Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18 – 35 år.
  • Lånet omfattar max tio procent av marknadsvärdet på bostadsrätten med ett maximalt belopp på 300 000 kronor per person. Två personer som bor tillsammans kan därmed få totalt 600 000 kr i lån.
  • Den enskilde bidrar med eget kapital om minst fem procent.
  • Banker och bolåneinstitut kan även fortsättningsvis bevilja lån upp till 85 procent av marknadsvärdet.
  • Räntan på lånet utgörs av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration (i likhet med studiestödet). Räntan är inte avdragsgill.
  • Lånet är amorteringsfritt i maximalt fem år.
  • Utökat amorteringskrav tillämpas inte.

Ett Ungbolån skulle göra skillnad

Vad blir då effekterna av ett startlån för unga vuxna? Med ett Ungbolån ökar andel unga som kan köpa en etta i samtliga 61 kommuner med allvarlig ungdomsbostadsbrist. Allra störst betydelse skulle det ha i kranskommunerna i storstadsregionerna, framförallt i Stockholmsregionen.

Andel unga vuxna som kan köpa en etta – utan och med Ungbolån

Kommun Utan startlån Med Ungbolån
Gotland 19% 46%
Göteborg 7% 28%
Jönköping 19% 49%
Karlstad 33% 51%
Luleå 33% 51%
Lund 5% 16%
Malmö 35% 60%
Stockholm 8% 27%
Sundbyberg 14% 49%
Umeå 9% 29%
Upplands-Bro 33% 68%
Uppsala 12% 31%
Varberg 22% 53%
Åre 13% 40%
Örebro 25% 49%

Statlig utredning föreslår ett startlån

Riksbyggen har länge drivit frågan om att staten bör införa ett statligt startlån för unga vuxna, kallat Ungbolån. I april 2022 presenterades en statlig utredning som föreslår ett startlån för förstagångsköpare. Hör utredaren Eva Nordström berätta om förslaget i ett klipp från Riksbyggens fullmäktige.

Vårt opinionsarbete