Ungbolån

För många unga innebär den första egna bostaden svarthandlade hyreskontrakt och ockerhyror. Ett förstahandskontrakt eller bostadsrätt är en avlägsen utopi. Riksbyggen föreslår därför Ungbolån – en ny låneform där staten, likt ett CSN-lån, ger unga möjlighet att investera i sitt första egna boende.

En bostadsmarknad för fler

80-90 procent av de ensamboende unga har idag inte möjlighet att köpa en nybyggd enrumslägenhet i Stockholm eller Göteborg. Det är också här köerna för en hyresrätt är som längst. Många tvingas till temporära, otrygga och dyra lösningar. I Stockholm innebär det ett snittpris på 11 000 för en enrumslägenhet i andrahand. När hyran uppgår till majoriteten av inkomsten skapas en ond spiral.

Varför behövs Ungbolån?

Möjligheterna för unga vuxna att skaffa egen bostad är i dagens Sverige är allvarligt begränsade. Bostadsbrist, långa kötider till hyreslägenheter och begränsningar i möjligheterna att få bolån samverkar till att ställa alltför många unga svenskar utanför den ordinarie bostadsmarknaden. När den enda vägen till någonstans att bo är via svarta hyreskontrakt, dyra och otrygga andrahandskontrakt eller med stöd av finansiellt starka föräldrar blir de negativa effekterna stora – även på en samhällsekonomisk nivå.

Till 2025 beräknas 125 000 personer i åldern 18 till 35 år etablera sig på arbetsmarknaden och bidra till samhället, vilket kräver en betydligt mer tillgänglig bostadsmarknad. Därför behövs ett Ungbolån nu.

Vad är ett ungbolån?

Vi föreslår att staten inför ett särskilt subventionerat bolån för unga. På samma sätt som det allmänna studiestödet möjliggjorde för fler att studera kan en liknande satsning på bostadsmarknaden ge betydligt fler unga en chans till en första bostad enligt sju grundprinciper.

  1. Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år
  2. Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr per person
  3. Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen
  4. Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet
  5. Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill
  6. Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år
  7. Amorteringskrav två tillämpas inteModell för startlån - principer och effekter
Ladda ner och läs fullständig rapport

Vill du veta mer om Ungbolån?

 
 
Bostadspolitisk EXPERT & VERKSAMHETSUTVECKLARE
Johanna Ode
Mejla Johanna Ode