Grönt stöd till bostadsrättsföreningar

Riksbyggen vill att regeringen inför ett stöd till gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar. Det finns en stor potential att genom gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar öka byggnadernas livslängd, skapa arbetstillfällen, främja människors välmående samt bidra till nationella och globala miljömål.


Grönt stöd till bostadsrättsföreningar

Riksbyggen vill att regeringen inför ett stöd till gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar. Det finns en stor potential att genom gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar öka byggnadernas livslängd, skapa nya bostäder och arbetstillfällen, främja människors välmående samt bidra till nationella och globala miljömål.

Vad innebär Grönt stöd till bostadsrättsföreningar?

För att skapa bostäder i bostadsrättsföreningarnas onyttjade lokaler, möta behovet av energi- och klimatanpassningsåtgärder och nyttja potentialen för biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, föreslår Riksbyggen att regeringen inför ett statligt stödpaket för bostadsrättsföreningar för gröna åtgärder.

Stödet för bostadsrättsföreningar som genomför några av de gröna åtgärderna bör utgöras av:

 1. Stöd för arbetskostnader
 2. Justerad fastighetsavgift
 3. Statliga kreditgarantier för investeringslån

Gröna åtgärder

Riksbyggen föreslår statligt stödpaket för bostadsrättsföreningar som genomför åtgärder inom fem områden:

Energi - Klimatanpassning - Biologisk mångfald - Cirkulär ekonomi – Omvandling av lokaler till bostäder

Exempel på åtgärder inom dessa områden:

 • Tilläggsisolera
 • Byta till energieffektiva fönster
 • Injustera värmesystem
 • Installera solceller
 • Installera laddstolpar
 • Installera bergvärmepump
 • Injustera ventilationssystem
 • Byta ut tvätt- och torkutrustning
 • Byta pumpar, fläktar, värmeväxlare till mer energieffektiva
 • Plantera vegetation som gynnar biologisk mångfald
 • Anlägga/bygga insektshotell
 • Bygga återbruksrum
 • Bygga cykelrum/cykelställ/cykelgarage

68 procent skulle genomföra gröna åtgärder

Nästan 7 av 10 bostadsrättsföreningar säger att de skulle genomföra någon åtgärd om ett grönt stöd infördes. Och 45 procent anger att ett statligt stöd är avgörande eller helt avgörande för att genomföra några gröna åtgärder eller inte. Det visar en undersökning som Riksbyggen gjort.

En femtedel av alla bostäder i Sverige är bostadsrätter. De ägs alltså av bostadsrättsföreningar som har sina specifika förutsättningar när det gäller hållbar fastighetsförvaltning och miljöförbättrande investeringar. 

Varför behövs Grönt stöd till bostadsrättsföreningar?

Sättet vi lever på idag på är inte hållbart.

En stor del av Sveriges miljöpåverkan kommer från bygg- och fastighetssektorn.  Därmed är en grön omställning för oss i bygg- och fastighetssektorn central för att nå miljömålen, såväl i Sverige som globalt. 

Det handlar både om att göra byggnaderna mer energieffektiva och bättre rustade för klimatförändringar, men också åtgärder som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. 

Vi behöver tillsammans hjälpas åt att öka takten i den gröna omställningen!

 

Frukostsamtal om grön omställning

Den 7 maj arrangerade Riksbyggen ett frukostsamtal på temat grön omställning i bostadsbeståndet med representanter från politiken. Samtalet handlade om hur vi kan minska byggnaders klimatavtryck, göra dem mer resurs- och energieffektiva och samtidigt öka den biologiska mångfalden. Riksbyggen vill se ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar. 

Medverkande:

 • Daniel Westlén (L) statssekreterare hos klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari
 • Leif Nysmed (S) riksdagsledamot
 • Rickard Nordin (C) riksdagsledamot, klimat- och energipolitisk talesperson
 • Katarina Luhr (MP) riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson
 • Christofer Fjellner (M) oppositionsborgarråd, gruppledare och första vice ordförande i kommunstyrelsen Stockholm stad
 • Nike Örbrink (KD) gruppledare Stockholm stad