Byta elstigare i bostadsrättsföreningen

Är det dags att se över elen? En fastighet består av många installationer, såsom el, belysning, låssystem, hissar med mera. Med jämna mellanrum behöver de underhållas eller uppdateras till rådande standard.

Skicka en intresseförfrågan

Installationer i en fastighet behöver emellanåt underhållas och uppdateras för att uppnå gällande standard, även ur miljösynpunkt. Vi kan ge er ett fast pris och fem års garanti

Intresseförfrågan

Varför behöver man byta elstigare?

Elstigare är enkelt uttryckt de kablar som går mellan huvudcentral och lägenheter. Att byta elstigare i en fastighet med äldre installationer är ofta ett stort lyft inte bara rent funktionsmässigt. Det bidrar även till ökad säkerhet och effektivare energianvändning.

Många elinstallationer, framför allt i äldre hus, är inte gjorda för att klara av dagens standard. Varken vad gäller belastning eller säkerhet. Vi använder idag betydligt fler elektriska produkter i våra hem än när många hus byggdes på 50-, 60- och 70-talen.

Dagens standard, det vill säga EU-standard, kräver bland annat att samtliga uttag ska vara jordade i lägenheterna. I många äldre hus kan det därför vara hög tid att byta elstigare.

Att byta elstigare i en fastighet med äldre installationer är ofta ett stort lyft inte bara rent funktionsmässigt. De boende kan ha fler apparater igång samtidigt utan irriterande funktionsstörningar eller säkringar som går. Det är dessutom en säkerhetsaspekt. Brandrisken minskar när installationerna byts till mer ändamålsenliga för vår tid och bruk.

När ska man byta elstigare?

Ibland kan det vara lämpligt att byta ut elstigarna under ett vattenstambyte eftersom det ändå är ett så pass omfattande ingrepp i fastigheten. Men lika ofta krävs nya elinstallationer alldeles oavsett. Det kan bero på att det befintliga elnätet lätt blir överbelastat med funktionsstörningar och ökad brandrisk som följd. Eller önskemål från boende om att bygga nya kök med spishällar, ugnar och diskmaskin, vilket i regel kräver 3-fas.

Utöver det uppmanar Elsäkerhetsverket fastighetsägare att byta till jordade installationer. Liksom att många datorleverantörer enbart lämnar garantier på datorer om de är jordade.

 

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas