Installera solceller i bostadsrättsföreningen

Med hjälp av solceller på tak eller fasad kan er brf ta till vara på solens strålar och producera el. Och samtidigt sänka era kostnader.

Solceller blir ett allt mer kostnadseffektivt sätt att ta vara på den energi som solen avger. Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening från förfrågan till slutbesiktning av färdigställd anläggning.

Offertförfrågan

Att utnyttja takets yta för att tillvarata energin från solen blir allt vanligare på fastigheter. Vi kan hjälpa er att beräkna den ekonomiska och miljömässiga nyttan för er förening. Vi ser över ert tak och era möjligheter att installera solceller, samt utför själva arbetet.

Varför ska man installera solceller?

Solceller är ofta ett kostnadseffektivt sätt att ta tillvara på den energi som solen avger. Solcellerna stör inte er som bor där, de är tysta och håller länge. Att kunna producera en del av fastighetens energianvändning själva gör också att ni blir mindre känsliga för prisuppgångar på el.

Utöver de ekonomiska fördelarna är det en mycket bra investering ur ett hållbarhetsperspektiv.

Placering och tillstånd

I Sverige kan en anläggning på 1 kW som är placerad rakt söderut med 30-50 graders lutning producera ca 950 kWh per år. Solcellerna tar då upp en yta på cirka 7 kvadratmeter. Beroende på när föreningen använder mest el kan det vara värt att undersöka vilken placering som lämpar sig bäst.

I vissa fall kan bygglov krävas, som när solanläggningen inte följer byggnadens form och det är en byggnad som anses särskilt värdefull eller om den ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret. Du kan alltid höra med din kommun vad det är som gäller. Dessutom behöver du kontakta ditt elnätsbolag innan du påbörjar installationen. 

Vi hjälper givetvis till med att reda ut alla begrepp.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Solceller installeras ofta på det befintliga taket. Det är bra att se över hur gammalt eller slitet det befintliga taket är innan solcellsprojektet drar igång. Kanske är det en god ide att renovera taket i samma veva för att få samma livslängd på hela systemet.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!