Installera solceller i bostadsrättsföreningen

Genom att installera solceller på tak eller fasader kan en bostadsrättsförening ta till vara på solens strålar, producera el och sänka elkostnaderna.

Skicka en intresseförfrågan

Vi hjälper dig från förfrågan till slutbesiktning av färdigställd anläggning.

Intresseförfrågan
Tänk på solcellerna i tid

Vill du ha solceller på plats till sommaren är det bra att tänka på det redan under vintermånaderna. Tänk på att processen från att ni i styrelsen beslutat att investera i solceller tills dess att solcellerna är på plats och producerar el tar tid.

Installera solceller för bostadsrätt

Att installera solceller är ett gemensamt beslut i en bostadsrättsförening. Att producera egen solel är därför inget som en enskild lägenhetsinnehavare kan besluta om. Utan det är styrelsen som fattar beslut om bostadsrättsföreningen ska investera i solceller.

Hur mycket sparar du på att ha solceller?

Solceller är ofta ett kostnadseffektivt sätt att ta tillvara på den energi som solen avger. Genom att utnyttja takens yta för att ta tillvarata energin från solen och producera egen el blir bostadsrättsföreningen mindre känslig för prisuppgångar på el. Utöver de ekonomiska fördelarna är det en bra investering ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi hjälper dig beräkna den ekonomiska och miljömässiga nyttan för din bostadsrättsförening. 

Hur mycket el får du ut av solceller?

I Sverige kan en anläggning på 1 kW som är placerad rakt söderut med 30-50 graders lutning producera ca 950 kWh per år. Solcellerna tar då upp en yta på cirka 7 kvadratmeter. Beroende på när föreningen använder mest el kan det vara värt att undersöka vilken placering som lämpar sig bäst.

Vad krävs för att installera solceller?

Solceller installerar du ofta på det befintliga taket. Det är bra att se över hur gammalt eller slitet det befintliga taket är innan solcellsprojektet drar igång. Kanske är det en god idé att renovera taket i samma veva för att få samma livslängd på hela systemet. Vi ser över fastigheternas tak och möjligheterna att installera solceller och utför också själva arbetet med att installera solcellerna.

Måste man ha bygglov för att installera solceller?

I vissa fall kan bygglov krävas, som när solanläggningen inte följer byggnadens form och det är en byggnad som anses särskilt värdefull eller om den ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret. Du kan alltid höra med din kommun vad det är som gäller. Dessutom behöver du kontakta ditt elnätsbolag innan du påbörjar installationen.

Andra åtgärder som är bra att göra när du installerar solceller

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas