Installera solceller i bostadsrättsföreningen

Genom att installera solceller på tak eller fasader kan en bostadsrättsförening ta till vara på solens strålar, producera el och sänka elkostnaderna. Med Riksbyggen får ni ett fast pris, en tydlig kontaktperson genom hela projektet och en trygghet med fem års garanti.

Skicka en intresseförfrågan

Vi hjälper dig från förfrågan till slutbesiktning av färdigställd anläggning.

Intresseförfrågan

Installera solceller för bostadsrätt

Att installera solceller är ett gemensamt beslut i en bostadsrättsförening. Beslut om att installera solceller fattas i stämman, i ett så kallat stämmobeslut. Att producera egen solel är därför inget som en enskild lägenhetsinnehavare kan besluta om.

Hur mycket sparar du på att ha solceller?

Solceller är ofta ett kostnadseffektivt sätt att ta tillvara på den energi som solen avger. Genom att utnyttja takens yta för att ta tillvara energin från solen och producera egen el blir bostadsrättsföreningen mindre känslig för prisuppgångar på el. Utöver de ekonomiska fördelarna är det en bra investering ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi hjälper dig beräkna den ekonomiska och hållbarhetsmässiga nyttan för din bostadsrättsförening. 

Hur mycket el får du ut av solceller?

I Sverige kan en anläggning på 1 kW som är placerad rakt söderut med 30-50 graders lutning producera ca 950 kWh per år. Solcellerna tar då upp en yta på cirka 7 kvadratmeter. Beroende på när föreningen använder mest el kan det vara värt att undersöka vilken placering som lämpar sig bäst.

Vad krävs för att installera solceller?

Solceller installeras ofta på det befintliga taket. Det är bra att se över det befintliga taket är innan solcellsprojektet drar igång. Det finns fördelar i att renovera taket i samma veva för att få samma livslängd på hela systemet. Vi ser över fastigheternas tak vid en besiktning och möjligheterna att installera solceller och projektleder också själva arbetet med att installera solcellerna.

Måste man ha bygglov för att installera solceller?

I vissa fall kan bygglov krävas, som när solanläggningen inte följer byggnadens form och det är en byggnad som anses särskilt värdefull eller om den ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret. Du kan alltid höra med din kommun vad det är som gäller. Dessutom behöver du kontakta ditt elnätsbolag innan du påbörjar installationen. 

Andra åtgärder som är bra att göra när du installerar solceller

Frågor och svar om solceller

Kan vi installera solceller i vår bostadsrättsförening?

Ja, det är i regel möjligt att installera solceller i en bostadsrättsförening. Viktigt att komma ihåg är att du som enskild medlem inte kan installera solceller på eller i anslutning till din bostad själv.

Vilka är fördelarna med att installera solceller?

Att installera solceller i föreningen är fördelaktigt för både ekonomin och ur hållbarhetsperspektiv, då solceller på sikt kan minska föreningens energikostnader och bidrar till ökad användning av förnybar energi. Om ni inte diskuterat möjligheten att installera solceller ännu i föreningen kan du ta upp det med styrelsen.

Behöver en BRF ansöka om bygglov för solceller?

I de flesta fall behöver ni som bostadsrättsförening inte ansöka om bygglov för att installera solceller. Det finns dock undantag, exempelvis om fastigheten är K-märkt eller bedöms vara av särskilt historiskt värde. 

Ett annat undantag är om solcellerna ska monteras på ett platt tak, då behöver nämligen solpanelerna vinklas uppåt vilket innebär att de avviker från byggnadens form. Det kan dock krävas att ni lämnar in en anmälan till kommunens byggnadsnämnd innan solcellerna installeras.

Kan vi fördela solcellselen mellan flera fastigheter i samma förening?

Ja, även föreningar som består av flera olika fastigheter har möjlighet att ha ett gemensamt solcellssystem och fördela elen mellan de olika husen/fastigheterna. Det fungerar även om solceller endast installeras på en av fastigheterna. 

Hur lång tid tar det att installera solceller?

Tiden det tar att installera solceller varierar beroende på hur omfattande projektet är.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas