Hållbarhet är stort. Och litet.

För oss är hållbarhet både stort och litet. Det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. Det gör livet mer hållbart i hemmet, på jobbet och i framtiden.

Om riksbyggen

Riksbyggen - Rum för hela livet

Lär känna Riksbyggen på tre minuter. Lyssna på vår vd Johanna Frelin, som berättar om vår mission att skapa attraktiva och hållbara bostäder för alla. Riksbyggen vill vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Både i det stora. Och i det lilla.

Riksbyggen skapar attraktiva och hållbara boenden

Med ett hållbart boende menar vi ett boende som tillgodoser människors behov, samtidigt som planetens gränser respekteras. För att leva upp till det måste vi agera hållbart utifrån alla delar av vår verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån fyra områden. Det vi bygger, det vi förvaltar, det vi återutvecklar och det vi själva gör i vårt dagliga arbete.

Hållbarhet är ett mål. Och ett medel.

Vi bygger trygga, gröna närmiljöer samt bygger och förvaltar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är bra för alla våra boende och kunder, samt för hela samhället och planeten. Vi menar att hållbarhet inte bara är ett mål, utan också ett medel för att nå dit.

Med verksamhet i bygg- och fastighetsbranschen är det svårt att verka utan att göra avtryck på planeten. Men i längden måste vi arbeta hållbart. Vårt mål är att allt vi gör ska vara klimatneutralt och hållbart för hela livet. Där ordet hållbarhet omfattar både miljö, sociala och ekonomiska aspekter.

Riksbyggen och Aftonbladet söker Årets hållbarhetshjälte

En hållbarhetshjälte är någon som med drivkraft och nytänkande inspirerar andra till en mer hållbar framtid. Både miljömässigt och socialt. 

Vem är din hållbarhetshjälte? Var med och nominera Årets hållbarhetshjälte.

Årets hållbarhetshjälte

Vårt hållbarhetsarbetes olika delar

Riksbyggen är Sveriges Grönaste Varumärke

Riksbyggen är vinnare kategorin "Nyproduktion av bostäder" i Sveriges Grönaste Varumärke, enligt en undersökning från konsultföretaget Differ.

Läs om utmärkelsen här

Årets hållbarhetsförening - Brf Vågmästaren

Nu är årets hållbarhetstävling avgjord. Årets hållbarhetsförening är Brf Vågmästaren i Ängelholm. Tävlingen lyfter upp bostadsföreningar som arbetar med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet på ett bra sätt.

Läs om årets vinnare

Nytt cirkularitetsverktyg visar vägen mot mer hållbart byggande

Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så mycket som avfallet från alla hushåll. Det nya CIX-verktyget, som är utarbetat av bland annat Riksbyggen, är ett cirkularitetsverktyg som visar vägen mot ett mer hållbart byggande.

Läs om CIX-projektet

Årets Miljöbyggnad 2019

Brf Viva i Göteborg är byggt för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Projektet grundades i Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ, hållbar bostads- och stadsutveckling.

Om Positive Footprint housing
Upp