Hållbarhet är stort. Och litet.

För oss är hållbart både stort och litet, och det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. Det som gör livet mer hållbart i hemmet, på jobbet och i framtiden.

Allt börjar med vår företagsidé: Riksbyggen skapar attraktiva och hållbara boenden för oss alla. 

Med hållbara boenden menar vi ett boende som tillgodoser människors behov samtidigt som planetens gränser respekteras. För att leva upp till det måste vi agera hållbart utifrån ambitioner för alla delar av vår verksamhet.

Hållbart är ett mål. Och ett medel.

När vi bygger, utvecklar och förvaltar bostäder och arbetsplatser skapar vi lösningar för social gemenskap, långsiktigt hållbar ekonomi och minskad miljöpåverkan. Och vi gör det genom att bygga trygga och gröna närmiljöer och bygga och förvalta på ett ekonomiskt hållbart sätt, för hela samhället, för planeten och för alla boende och kunder.

Därför säger vi att hållbart inte bara är ett mål, utan också ett medel för att nå dit vi vill.
Men som företag i bygg- och fastighetsbranschen är det svårt att verka idag utan att göra avtryck på planeten. Och det är inte hållbart i längden. Därför är vårt mål att allt vi gör ska vara klimatneutralt och hållbart för hela livet, där ordet hållbarhet omfattar både miljö, sociala och ekonomiska aspekter.

När vi beskriver vårt hållbarhetsarbete utgår vi från fyra områden som speglar vår verksamhet: bygga, förvalta, återutveckla och det vi själva kan göra i vårt dagliga arbete.

Bygga

När vi bygger hus, fokuserar vi på både hårda och mjuka värden.
Hållbart är hårt. Och mjukt.

 

Förvalta boende

Vi tror på att göra skillnad tillsammans. Med lokalt engagemang inspirerar vi till ett hållbart liv.
Hållbart är stort. Och litet.

 

Förvalta företag

Vi vet att hållbarhet gör skillnad på sista raden.
Hållbart är tid. Och pengar.

 

Återutveckla

Vi vet att det alltid går att göra mer än att bara renovera.
Hållbart är gammalt. Och nytt.

 

Vi själva

Hållbarhet handlar om att bevara det som finns och utveckla för framtiden.
Hållbarhet är vardag. Och nytänkande

 

Riksbyggen är Sveriges Grönaste Varumärke

Riksbyggen är vinnare kategorin "Nyproduktion av bostäder" i Sveriges Grönaste Varumärke, enligt en undersökning från konsultföretaget Differ.

Läs om utmärkelsen här

Årets hållbarhetsförening - Brf Vågmästaren

Nu är årets hållbarhetstävling avgjord. Årets hållbarhetsförening är Brf Vågmästaren i Ängelholm. Tävlingen lyfter upp bostadsföreningar som arbetar med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet på ett bra sätt.

Läs om årets vinnare

Nytt cirkularitetsverktyg visar vägen mot mer hållbart byggande

Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så mycket som avfallet från alla hushåll. Det nya CIX-verktyget är utarbetat av Riksbyggen tillsammans med arkitektkontoret Ettelva, teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen Göteborg, med pengar från Boverket. Brf Korseberg strand har fungerat som en testbädd i projektet CIX.

Läs mer om CIX-projektet

Vi har byggt årets Miljöbyggnad 2019

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har utsetts till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019. Brf Viva har byggts för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Projektet grundas i det arbete som görs inom ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i snart tio år.

Få reda på mer om Positive Footprint housing
Upp