Hållbarhet är stort. Och litet.

För oss är hållbarhet både stort och litet. Det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. Det gör livet mer hållbart i hemmet, på jobbet och i framtiden.

Vi skapar attraktiva och hållbara boenden

Med ett hållbart boende menar vi ett boende som tillgodoser människors behov, samtidigt som planetens gränser respekteras. För att leva upp till det måste vi agera hållbart utifrån alla delar av vår verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån fyra områden. Det vi bygger, det vi förvaltar, det vi återutvecklar och det vi själva gör i vårt dagliga arbete.

Hållbarhet är ett mål. Och ett medel.

Vi bygger trygga, gröna närmiljöer samt bygger och förvaltar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är bra för alla våra boende och kunder, samt för hela samhället och planeten. Vi menar att hållbarhet inte bara är ett mål, utan också ett medel för att nå dit.

Med verksamhet i bygg- och fastighetsbranschen är det svårt att verka utan att göra avtryck på planeten. Men i längden måste vi arbeta hållbart. Vårt mål är att allt vi gör ska vara klimatneutralt och hållbart för hela livet. Där ordet hållbarhet omfattar både miljö, sociala och ekonomiska aspekter.

Hållbarhetsplattform
Upp