Tillsammans ökar vi takten

Som samhällsutvecklare vill vi bidra till en hållbar utveckling utifrån alla tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Riksbyggen ligger i framkant och fortsätter driva utvecklingen så att alla kan bo och leva tryggt och hållbart.

 

Riksbyggens roll för ett hållbart samhälle

Riksbyggens företagsidé är att skapa hållbara och attraktiva boenden för alla genom att bygga, utveckla och förvalta hållbara bostäder. Vi är ett kooperativt företag som skapar medlemsnytta inom hållbarhetsområdet.

Vår verksamhet innebär en betydande miljöpåverkan genom till exempel påverkan på ekosystem, material- och energianvändning, transporter och avfall. Samtidigt skapar vi positiva hållbarhetsvärden vid skapandet av bostäder, arbetstillfällen och genom våra förvaltningstjänster där vi hjälper våra kunder att t ex minska sin klimatpåverkan och
ta steg mot ett hållbart boende.

Utmaningen är att genomföra företagsidén på ett sätt som både bidrar till människors behov och respekterar de planetära gränserna, och i en takt som både möter och driver på efterfrågan avhållbara lösningar hos våra kunder.

Upp