Riksbyggens Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Riksbyggens övergripande mål är att skapa långsiktig samhällsnytta. Det sker bland annat genom att bygga fler bostäder och bidra till en balans på bostadsmarknaden.

 

”Arbetet med hållbarhet och innovation är nycklar för att Riksbyggen ska nå målen. Under 2021 har vi tagit flera kliv framåt.

Viktiga händelser 2021

  • Den 1 oktober 2021 sålde Riksbyggen 70 procent av andelarna i det helägda dotterbolaget Unobo till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Riksbyggen blev minoritetsägare med 30 procent och redovisar, efter tillträdet, Unobo som ett intressebolag i Riksbyggen-koncernen.
  • Under 2021 sålde Riksbyggen, genom dotterbolag sex hyresrättsprojekt, varav 2 projekt om totalt 236 lägenheter såldes till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Fyra hyresrättsprojekt om totalt 628 lägenheter såldes till Unobo AB. Två av projekten som såldes till Unobo AB frånträddes under 2021.
  • Det helägda dotterbolaget Rafino AB, ett proptech-bolag, lanserade Hemshare, en app för boendenära tjänster.
  • I december investerade Riksbyggen i teknikbolaget Spotscale AB och blev genom köp av 8 procent av aktierna minoritetsägare. Syftet med investeringen är att inleda ett partnerskap för att stötta utvecklingen av digitala lösningar som gör fastighetsbranschen mer hållbar, både miljömässigt och ekonomiskt. Spotscale AB har sedan starten 2013 arbetat med att bygga världens mest tekniskt avancerade plattform för bildanalys och visualisering av drönarbilder för byggnader.
  • Vad gäller Riksbyggens utsläpp av växthusgaser, Scope 1, 2 och 3, har vi minskat vår klimatpåverkan med cirka 9 procent.
  • Under 2021 har vi satt nya klimatmål i enlighet med Science Based Targets (SBT) – som ligger väl under den globala målsättningen om 1,5 graders uppvärmning. Målen sätts i enlighet med vad som enligt forskningen krävs av respektive bransch och verksamhet för att världen ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning.
  • Vi har under 2021 miljöcertifierat 24 byggnader och Riksbyggens Brf NEO Davidshall i Malmö utsågs till Årets Miljöbyggnad av Sweden Green Building Council.
  • Intresset för Riksbyggens tävling Årets Hållbarhetsförening 2021 var rekordstort. Förstapriset gick till Brf Trelleborgshus 1 som bland annat har installerat solcellsanläggning med batteribackup och genomfört många åtgärder kopplade till social hållbarhet såsom olika typer av träffar för boule, gympa, sömnad och canasta.
 
 

Finansiella nyckeltal 2021

Nettoomsättning 9890 mkr (8897)
Operativt rörelseresultat 2882 mkr (426)
Eget kapital  8567 mkr (5850)
Soliditet 58% (39)
Medelantalet anställda 2641 st (2943)
Andelsutdelning 48 kr/andel (48 kr/andel)
Avkastning per andel 9,6% (9,6%)
Återbäring köpta förvaltningstjänster  10 mkr (8,7 mkr)

Siffror inom parantes avser 2020