Riksbyggens Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Riksbyggen är en kooperativ förening som utvecklar attraktiva boendemiljöer. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

VD ORDET

Riksbyggens vd Johanna Frelin

Lyssna på Riksbyggens vd Johanna Frelin som berättar om år 2020 och vad vi åstadkommit.

Riksbyggen är en kooperativ förening som utvecklar attraktiva boendemiljöer. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

Viktiga händelser 2020

  • Riksbyggen har planerade och pågående nyproduktionsprojekt i över 60 kommuner över hela landet, från Trelleborg i söder till Karesuando i norr. I december 2020 hade vi 4 092 lägenheter under produktion.
     
  • Riksbyggen har Sveriges nöjdaste kunder med 79 i NKI Inflyttning - affärsområde Bostad. Av elva enskilda projekt med nöjdast kunder har Riksbyggen bidragit med fyra – flest av alla bostadsutvecklare. Vi arbetar konsekvent och målmedvetet för att våra kunder ska vara nöjda.

  • Under 2020 har vi anslutit oss till Science Based Targets Initiativ (SBTI). Att ansluta sig till SBTI innebär att vi sätter vetenskapligt godkända klimatmål – så kallade science based targets – som ligger väl under den globala målsättningen om 1,5 graders uppvärmning. Målen sätts i enlighet med vad som enligt forskningen krävs av respektive bransch och verksamhet för att världen ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning.

  • Målet under 2020 var att minska energianvändningen för uppvärmning och fastighetsel för våra egna fastigheter med 2 procent. Våra åtgärder har gett en minskning med cirka 3,8 procent, vilket motsvarar en energibesparing på 2 234 MWh jämfört med 2019. Exempel på åtgärder vi har genomfört är konvertering till fjärrvärme, vindsisolering, bytt undercentral, värmekulvert, bytt fönster och dörrar samt energieffektivisering.

  • Vad gäller Riksbyggens klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser, scope 1, 2 och 3 exklusive utsläpp från köpta material, har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser med cirka 15 procent, från 6 902 ton 2019 till 5 899 ton co2-ekvivalenter 2020.

  • Intresset för Riksbyggens tävling Årets Hållbarhetsförening 2020 var rekordstort. Förstapriset gick till Brf Vågmästaren med motiveringen att de lyckats skapa ett omfattande och gediget hållbarhetsarbete genom att systematiskt använda sig av Riksbyggens hållbarhetsidéer och tydligt visa att hållbarhet är både stort och litet. Bland annat har de arbetat med solcellsprojekt, grönsaksodling och bouleturneringar.

Finansiella nyckeltal 2020

Nettoomsättning 8 897 mkr (7 664)
Operativt rörelseresultat 426 mkr (330)
Eget kapital  5 850 mkr (5 509)
Soliditet 39% (36)
Medelantalet anställda 2 943 st (3 070)
Andelsutdelning 48 kr/andel ( - )*
Avkastning per andel 9,6% ( - )*
Återbäring köpta förvaltningstjänster  8,7 mkr ( - )*

Siffror inom parantes avser 2019
* Trots starkt resultat valde styrelsen att slopa dessa 2019 p.g.a. pandemin.