Riksbyggens Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Riksbyggens övergripande mål är att skapa långsiktig samhällsnytta. Det sker bland annat genom att bygga fler bostäder och ta stort hållbarhetsansvar socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

” De som varit framsynta och investerat i solceller, energiförvaltning och andra energisparande åtgärder har blivit vinnare i dubbel bemärkelse, de minskar sitt klimatavtryck och de minskar sina kostnader.”

Johanna Frelin, Vd Riksbyggen

Några väsentliga händelser 2022

  • Riksbyggen har fått tre klimatmål godkända av Science Based Targets initiativ (SBTi). Målen innebär att Riksbyggen ska minska utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2030 (basår 2020) och finns inom tre områden: fordon och energianvändning på kontor, nyproducerade byggnader och kunders energianvändning.
  • Under 2022 säljstartade Riksbyggen Helsingborgs högsta hus genom projektet Panoramautsikten, bestående av 108 lägenheter. Det blir det tredje projektet som Riksbyggen uppför i området och därmed fortsätter omvandlingen till ett attraktivt bostadsområde i kvarteret Triangeln.
  • Riksbyggen har en hög ambition när det kommer till att säkra byggarbetsplatser och ställer strikta krav på kollektivavtal hos våra entreprenörer. Under året har en ny tjänst inrättats för att fokuserat arbeta med 'Ordning och reda-frågor', i syfte att ställa krav och följa upp att upphandlade entreprenörer efterlever branschens och Riksbyggens regler.

Siffror från verksamheten 2022

  • Riksbyggen hade 3 688 (3 824) bostäder i pågående produktion.
  • Riksbyggen sålde totalt 436 (1 253) bostäder.
  • Riksbyggen förvaltade 4 482 (4 423) bostadsrättsföreningar, varav 1 742 (1 721) var andelsägande bostadsrättsföreningar.

Finansiella nyckeltal 2022

Nettoomsättning 7 826 mkr (9 890)
Rörelseresultat 70 mkr (2 950)
Eget kapital  8 538 mkr (8 567)
Soliditet 61 % (58)
Medelantalet anställda 2 492 st (2 641)
Andelsutdelning 10 kr/andel (48)
Avkastning per andel 2 % (9,6)
Återbäring köpta förvaltningstjänster  7,8 mkr (10)

Siffror inom parentes avser 2021