Riksbyggens Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Riksbyggens övergripande mål är att skapa långsiktig samhällsnytta. Det sker bland annat genom att bygga fler bostäder och bidra till en balans på bostadsmarknaden.

”Arbetet med hållbarhet och innovation är nycklar för att Riksbyggen ska nå målen. Under 2021 har vi tagit flera kliv framåt.”

Läs hela VD-ordet


Rekordresultat – en bra grund för vår offensiv

Precis som 2020 överskuggades 2021 i stora delar av pandemin. Trots det går 2021 till historien för Riksbyggens del:

 • Ökad omsättning.
 • Ökad försäljning av bostäder.
 • Ökad lönsamhet inom fastighetsförvaltningen.

Till detta ett resultat som slutar på nästan 2,9 miljarder kronor. Helt fantastiskt!

Rekordresultatet beror på att vi gjorde vår största affär i modern tid i och med försäljningen av 70 procent av Unobo till Samhälls­ byggnadsbolaget i Norden AB, SBB. Pengarna från försäljningen ska Riksbyggen använda för att öka byggandet av fler bostäder. Trots att bostadsbyggandet i Sverige är inne i en expansiv fas tar det lång tid att bygga ikapp och nå en balans på bostadsmarknaden. Här har vi som samhällsbyggare ett uppdrag att bygga fler bostäder – på ett mer hållbart sätt.

Även utöver Unoboförsäljningen så är det underliggande resultatet starkt för 2021. Och detta är viktigt: ska Riksbyggen kunna dra nytta av det kapital som nu tagits in, så måste maskineriet inom företaget vara trimmat och effektivt.

Att det går bra för Riksbyggen är också bra för ägarna. Styrelsen kommer att föreslå en utdelning till ägarna om 48 kronor per andel, totalt 85,3 miljoner kronor. Under de senaste tio åren har Riksbyggen delat ut inte mindre än 658 miljoner kronor, och 95 miljoner kronor i återbäring på köpta tjänster.

Ett starkt resultat är inte bara viktigt för ägarna. Det är ännu viktigare för att Riksbyggen ska nå det övergripande mål som funnits sedan starten 1940 – att skapa långsiktig samhällsnytta. Utan ekonomiska muskler blir de offensiva planerna för framtiden just bara planer och inget annat.

Arbetet med hållbarhet och innovation är nycklar för att Riksbyggen ska nå målen. Under 2021 har vi tagit flera kliv framåt. Bland annat har Riksbyggen lanserat proptech­bolaget Rafino, ett snabbspår för utveckling av nya digitala tjänster. Tjänster som Riksbyggen kan dra nytta av men även, om det passar, erbjuda andra i branschen.

Ska Riksbyggen bli mer digitalt och mer hållbart räcker det inte med att bara vi blir det. Störst effekt uppnås om hela branschen utvecklas – och det vill Riksbyggen vara med och bidra till. Riksbyggen har också utvecklat en ny app, HemShare, som ska underlätta de boendes vardag. Vi har också investerat i teknikbolaget Spotscale och även inlett ett partnerskap för att stötta utvecklingen av digitala lösningar som gör fastighetsbranschen mer hållbar, både miljö­ mässigt och ekonomiskt.

Riksbyggen är anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) och har under 2021 tagit beslut om tre övergripande klimatmål. Målen är satta utif rån vetenskapen och det som krävs för att nå Parisavtalets målsättning om max 1,5 graders uppvärmning. Målen rör Riksbyggens egna fordon och energianvändningen på våra kontor, våra kunders energi­ användning och framför allt vår nyproduktion av bostäder.

I det sistnämnda åtar vi oss att minska utsläppen av växthus­ gaser i nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv, med 50 procent per kvadratmeter senast 2030. Vi kommer att behöva spänna bågen rejält för att klara det.

Det formligen haglade priser över Riksbyggen under det gångna året, så många att de inte får plats att räkna upp här. Jag kan dock inte låta bli att ta ett exempel och det är utnämningen av Riksbyggens Brf NEO Davidshall i Malmö till Årets miljö­ byggnad. Det är fantastiskt att kunna återanvända en befintlig byggnad, samtidigt som vi bevarar en del av Malmös historia och skapar otroligt fina bostäder på ett mer hållbart sätt.

Slutligen, ett stort tack till alla medarbetare, medlemmar, kunder och samarbetspartners. Utan er hade inget av allt detta varit möjligt.

Johanna Frelin signatur 2021.jpg

 

Viktiga händelser 2021

 • Den 1 oktober 2021 sålde Riksbyggen 70 procent av andelarna i det helägda dotterbolaget Unobo till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Riksbyggen blev minoritetsägare med 30 procent och redovisar, efter tillträdet, Unobo som ett intressebolag i Riksbyggen-koncernen.
 • Under 2021 sålde Riksbyggen, genom dotterbolag sex hyresrättsprojekt, varav 2 projekt om totalt 236 lägenheter såldes till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Fyra hyresrättsprojekt om totalt 628 lägenheter såldes till Unobo AB. Två av projekten som såldes till Unobo AB frånträddes under 2021.
 • Det helägda dotterbolaget Rafino AB, ett proptech-bolag, lanserade Hemshare, en app för boendenära tjänster.
 • I december investerade Riksbyggen i teknikbolaget Spotscale AB och blev genom köp av 8 procent av aktierna minoritetsägare. Syftet med investeringen är att inleda ett partnerskap för att stötta utvecklingen av digitala lösningar som gör fastighetsbranschen mer hållbar, både miljömässigt och ekonomiskt. Spotscale AB har sedan starten 2013 arbetat med att bygga världens mest tekniskt avancerade plattform för bildanalys och visualisering av drönarbilder för byggnader.
 • Vad gäller Riksbyggens utsläpp av växthusgaser, Scope 1, 2 och 3, har vi minskat vår klimatpåverkan med cirka 9 procent.
 • Under 2021 har vi satt nya klimatmål i enlighet med Science Based Targets (SBT) – som ligger väl under den globala målsättningen om 1,5 graders uppvärmning. Målen sätts i enlighet med vad som enligt forskningen krävs av respektive bransch och verksamhet för att världen ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning.
 • Vi har under 2021 miljöcertifierat 24 byggnader och Riksbyggens Brf NEO Davidshall i Malmö utsågs till Årets Miljöbyggnad av Sweden Green Building Council.
 • Intresset för Riksbyggens tävling Årets Hållbarhetsförening 2021 var rekordstort. Förstapriset gick till Brf Trelleborgshus 1 som bland annat har installerat solcellsanläggning med batteribackup och genomfört många åtgärder kopplade till social hållbarhet såsom olika typer av träffar för boule, gympa, sömnad och canasta.

Finansiella nyckeltal 2021

Nettoomsättning 9890 mkr (8897)
Operativt rörelseresultat 2882 mkr (426)
Eget kapital  8567 mkr (5850)
Soliditet 58% (39)
Medelantalet anställda 2641 st (2943)
Andelsutdelning 48 kr/andel (48 kr/andel)
Avkastning per andel 9,6% (9,6%)
Återbäring köpta förvaltningstjänster  10 mkr (8,7 mkr)

Siffror inom parantes avser 2020