Riksbyggens intresse- och lokalföreningar

Intresseföreningar

Intresseföreningarna är bostadsrättsföreningarnas ägar- och intresseorganisationer. De är geografiskt fördelade över hela landet och sammanlagt finns cirka 30 intresseföreningar som organiserar cirka 1 700 bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen.

Deras huvuduppgift är att kanalisera och tillvarata bostadsrättsföreningarnas ägande av Riksbyggen, men de bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet för sina medlemmar.

Intresseföreningarna är ideella föreningar

Intresseföreningen är en ideell förening som är öppen för alla bostadsrättsföreningar som förvaltas av Riksbyggen. Inträdesavgiften är 500 kronor. Verksamheten självfinansieras genom en årlig medlemsavgift.

Varje medlem i Intresseföreningen har rätt att delta i årsmötet med ombud. Vid årsmötet väljs bland annat vilka ombud som ska representera Intresseföreningen i Riksbyggens fullmäktige. Förutom inträdesavgiften har föreningen möjlighet att investera i Riksbyggen genom att köpa andelar i Riksbyggen.

Intresseföreningarna bedriver utbildningsverksamhet

Intresseföreningarna bedriver en omfattande utbildningsverksamhet för bostadsrättsföreningarnas styrelser, men även introduktion till bostadsrätten för nya bostadsrättsinnehavare och temakvällar som riktar sig till både styrelser och boenden. Genom intresseföreningen kan styrelsen också få hjälp med skräddarsydda utbildningar för de aktuella behoven. 

Mitt Riksbyggen kommer du åt Riksbyggen Akademi där du kan hitta utbildningar, kurser och event på din ort. 

Som medlem får föreningen tillgång till flera förmåner

När din bostadsrättsförening blir medlem i intresseföreningen blir föreningen indirekt medlem i Riksbyggen och får även tillgång till flera andra förmåner. Läs mer om Medlem i Riksbyggen.

Lokalföreningar

Lokalföreningarna organiserar lokala fackliga organisationer och andra folkrörelseorganisationer som medlemmar i Riksbyggen. Dess främsta uppgift är att bedriva opinionsarbete kring frågor som har med bostadsbyggande att göra. Det finns 24 lokalföreningar runt om i Sverige.

Lokalföreningarna medverkar även vid bildandet av nya bostadsrättsföreningar genom att under byggtiden utse representanter i den så kallade byggande styrelsen. Den byggande styrelsen är ansvarig för bostadsrättsföreningen fram till dess att de boende själva tar över.

Kontakt med din intresse- och lokalförening

Vill du ha mer information om intresseföreningen för dig i bostadsrätt, kontakta någon av våra föreningssamordnare nedan eller ring 0771-860 860

Våra föreningssamordnare:

Vill du veta mer om Riksbyggens intresseförening?

intresseföreningen.jpg
Ladda ned broschyren här