Fastighetsdrift

Med vår tjänst fastighetsdrift tar vi hand om fastighetens installationer så att allt fungerar som det är tänkt. Då vet du att värme, ventilation och vatten hålls under uppsikt och att eventuella problem åtgärdas i rätt tid av rätt kompetens.

Vattenrör i fastighet

I grundtjänsten Fastighetsdrift ingår

 • Drift av installationer
  Vi tar hand om tillsyn och skötsel. Brister som upptäcks vid rondering meddelas er för beslut.
 • Felanmälan
  Vi tar emot felanmälan dygnet runt, alla dagar. Vi skickar vidare till rätt utförare och ser till att anmälaren får veta när felet är avhjälpt.
 • Avhjälpande underhåll
  Vi åtgärdar fel som uppstått. Det kan vara akut eller ej akut. Det styr hur snabbt vi åtgärdar felet.
 • Mätaravläsning och statistik
  Korrekta mätvärden avlästa vid rätt tidpunkt med virtuell robotteknik ger föreningen hög kvalitet på data om fastighetens energianvändning.

Effektivt och tryggt

Vi tar hand om den löpande driften av byggnadens installationer på ett effektivt sätt. Här ingår felanmälan dygnet runt och funktionskontroll av installationer inom värme, vatten, el och ventilation. Ni som fastighetsägare kan känna er trygga i att allt fungerar, att brister upptäcks och åtgärdas i tid, av rätt kompetens.

Upptäcker problem i tid

Tillsyn handlar om att upptäcka problem i tid, särskilt viktigt i system som värme och ventilation. Det är lönsamt att justera eller reparera saker innan de börjar kärva eller går sönder och måste ersättas.

Vi gör regelbundna ronderingar. När vi upptäcker brister meddelar vi er för beslut. Akuta fel kan vi avhjälpa direkt. Ni får dessutom rapporter på byggnadernas energianvändning.

Smörjer, byter och rengör

Skötsel är planerade åtgärder där vi till exempel smörjer, byter filter eller rengör. Vi gör ett schema för vad som ska kollas och hur ofta. Här ingår service av fjärrvärmecentral och byte av luftfilter med mera.

Lagar det som går sönder

När något går sönder lagar vi det. Det kan vara akut, till exempel en läckande vattenledning som måste åtgärdas direkt oavsett tid på dygnet. Det kan också vara avhjälpande underhåll som kan vänta till nästa arbetsdag.

Felanmälan dygnet runt

Anmäl fel dygnet runt Vi tar emot felanmälningar för förvaltade utrymmen dygnet runt, alla dagar. Ärendena klassificeras, registreras och skickas till rätt utförare. Vi ser också till att anmälaren får veta när felet är avhjälpt.

Tilläggstjänster Fastighetsdrift

Ni kan välja bland flera tilläggstjänster. Välj de tilläggstjänster ni behöver eller låt Riksbyggen ta hand om hela fastighetsdriften i er fastighet.

Värmeoptimering 24/7

Minska värmeförbrukningen med upp till 20 % och få ett jämnare inomhusklimat. Vår intelligenta tjänst Värmeoptimering 24/7 lär sig hur byggnaden reagerar på väderväxlingar och använder framtida väderprognoser för att hålla en jämnare innertemperatur med lägre energiförbrukning. Läs mer om värmeoptimering

Larmhantering 24/7

Vi övervakar fastighetens styr- och övervakningssystem på distans och hanterar alla larm.

Boende och hyresgästkontakter

Vi uppdaterar våningsregister och namnskyltar vid in- och utflyttning.

Drift av byggnader

Tillsyn och skötsel av byggnader.

Fastighetsuppkoppling

Riksbyggen Connect är en fastighetsuppkoppling med brandvägg för att tryggt och kostnadseffektiv koppla upp alla fastighetens olika system till internet.
Läs om fastighetsuppkoppling

Inomhustemperatur

Smart styrning av inomhustemperatur genom flera temperaturgivare för behagligare temperatur och effektivare energianvändning.

Jour

Vi åtgärdar fel som uppstår med beredskap dygnet runt.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert