Riksbyggen fullmäktige

Riksbyggens högsta beslutande organ, fullmäktige, utses av andelsägarna. Fullmäktige, som består av 100 valda ombud, sammanträder årligen senast under juni månad. Fullmäktige väljer Riksbyggens styrelse, lägger fast program och riktlinjer för det idémässiga och affärsmässiga agerandet.

Fullständiga protokoll med bilagor för de senaste åren