Riksbyggens hållbarhetsarbete

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet, både när vi utvecklar nya bostäder och i vår fastighetsförvaltning. Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 vilket innebär att vi har ett strukturerat kvalitetsarbete och arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet.

Vad vi gör