Hållbart är ett mål. Och ett medel.

För oss är hållbart både ett mål och ett medel.

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO14001 vilket betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet, både när vi utvecklar nya bostäder och i vår fastighetsförvaltning.

Vi och vårt hållbarhetsarbete