Hållbart är ett mål. Och ett medel.

För oss är hållbart både ett mål och ett medel.

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet, både när vi utvecklar nya bostäder och i vår fastighetsförvaltning. Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 vilket innebär att vi har ett strukturerat kvalitetsarbete och arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi och vårt hållbarhetsarbete