Positive Footprint Housing

Positive Footprint Housing är ett tvärvetenskapligt projekt kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Insikter och lärdomar fick sin första praktiska tillämpning i Brf Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg.

Huset Brf Viva med skog runtom

Brf Viva – ett innovativt bostadsprojekt

Läs mer om Brf Viva

Dimensioner av hållbarhet

Det finns tre delar av hållbarhet: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. För att ett bostadsprojekt ska vara hållbart över tid behöver man ta hänsyn till alla delar, hållbarhet är helhet. Hållbarhet är också ett brett begrepp och genomsyrar hela Riksbyggens verksamhet i allt från det lilla till det stora. 

Bilden visar att varje dimension av hållbarhet är en gren på ett och samma träd.

Illustration Positive Footprint Housing

Hållbarhet och Positive Footprint Housing

Här är några exempel på hur vi arbetat med begreppen inom ramen för Riksbyggen Positive Footprint Housing och i bostadsrättsföreningen Viva.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten innebär att vi hushåller och fördelar av människor skapade resurser så som pengar och kunskap.

  • Vi tog hjälp av forskare på Handelshögskolan i Göteborg och tittade närmare på bostadsrätten som handelsvara, upplåtelseformens för- och nackdelar. Resultatet blev att vi började aktiv jobba med att tillgodose bostadsbehovet hos unga vuxna.

Social Hållbarhet

Social hållbarhet utgår från människors välbefinnande, autonomi och trygghet.

  • Vi tog hjälp av forskare på Göteborgs Universitet för att definiera och applicera social hållbarhet i ett bostadsprojekt. Slutsatsen blev fyra pelare för social hållbarhet som nu ingår i Riksbyggens verktyg för hållbarhetsstyrning.
  • Vi har i Brf Viva utformat den fysiska miljön för att främja spontana möten, sammanhållning och gemenskap.
  • Vi har för första gången kunnat erbjuda unga vuxna en egen bostadsrätt för 95 000 kr i brf Viva.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastningen av byggande och boende minimeras för att spara på jordens resurser till kommande generationer.

  • Vi har arbetat med: Livscykelanalys, Energibalans, Ekosystemtjänster och Mobilitetslösningar.

Förutom de tre hållbarhetsaspekterna ingår även samarbetet med akademin, forskning och konkreta bostadsprojekt. Helheten ger Riksbyggen Positive Footprint Housing.

Bilden visar projektet snittytor mot hållbarhetsdimensionerna samverkar med näringsliv och akademin.

Partnerskapet

Det dynamiska tvärvetenskapliga arbetssättet inom projektet har gjorts möjligt genom nära samarbete med våra huvudpartners: Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes of Sweden.