Utdelning och Återbäring

Som medlem i Riksbyggen är din bostadsrättsförening med i något större. Och det lönar sig att vara medlem. Varje år är din bostadsrättsförening. med och delar på vinsten i form av utdelning och som medlem får även föreningen återbäring på de förvaltningstjänster som har köpts från Riksbyggen. Utdelning och återbäring beslutas på Fullmäktige varje år.

Pengar.jpg

Utdelning

Din bostadsrättsförening är med och delar på den överskjutande vinsten varje år. Efter beslut på fullmäktige betalas andelsutdelning ut till er bostadsrättsförening under försommaren.

Tidigare andelsutdelning

Utbetalningsår Avser bokföringsår Kr per andel Procent Total summa Mkr
2020 2019 -   kr 0,0% 0
2021 2020 48 kr 9,6% 85,4
2022 2021 48 kr 9,6% 85,3
2023 2022 10 kr 2,0% 17,7
2024 2023  -   kr 0,0% 0
         

 

Återbäring

Din bostadsrättsförening får återbäring på förvaltningstjänster som föreningen köpt av Riksbyggen föregående år. Efter beslut på fullmäktige betalas återbäring ut till er bostadsrättsförening under försommaren.

Tidigare återbäring

       
Utbetalningsår Avser bokföringsår Procent Total summa
2020 2019 0,0%                              -   kr
2021 2020 1,0%       10 843 600 kr
2022 2021 1,1%       12 051 800 kr
2023 2022 0,9%          9 854 000 kr
2024 2023 0,1%          1 129 500 kr