Riksbyggen har funnits i mer än 80 år

1940 startade det kooperativa företaget Riksbyggen som ett svar på bostadskris och arbetslöshet. Sedan dess har vi mött utmaningar i tidsandan, drivit samhällsbyggandet framåt och jobbat för att skapa bra boende för alla. Det är svårt att hitta en piggare och mer hållbar 80-åring än Riksbyggen.

80 år av framåtblickande

Vår historia handlar om samhällsutveckling. Från första dagen, när våra ägare startade Riksbyggen för att sätta fart på bostadsbyggandet, till idag när vi utvecklar framtidens hållbara bostäder. Följ med på en resa i bostadssverige genom tiden.

"Det började med en idé om jobb och bra boende för alla. En kooperativ idé som innebär samägande, långsiktighet och att vi tillsammans är med och påverkar."

Läs om svensk bostadshistoria

Riksbyggen ser dagens ljus

Riksbyggen grundas 1940 av byggfacken inom LO. Grundare är Anders Nilsson, byggmästare, Viktor Björkman, Murareförbundet, Nils Linde, Byggnadsträarbetareförbundet, Ed Kärrfeldt, förbundskassör och Ture Blomqvist, byggmästare.

1940

Trångboddhet

Hela familjer delar ofta på ett enda rum, i en hopplös kamp mot loppor, lort, kyla och råttor. Ur en kooperativ idé föddes tanke om nya, billiga lägenheter till alla.

Det här hände på 40-talet
1950

Byggboom

Riksbyggen uppför sin 20 000:e lägenhet. Fastighetsförvaltningen utvecklas och Riksbyggen startar ett bosparande med förmånlig ränta. ”Alla ska ha råd med ett eget boende”, lyder parollen.

Det här hände på 50-talet
1960

Bostadsbrist

Skriande bostadsbrist. Sveriges regering sätter målet högt: En miljon nya bostäder på tio år. Riksbyggen visar att det går att skapa billiga och bra hus.

Det här hände på 60-talet
1970

Miljonprogrammet

Riksbyggens energiprogram kapar en tredjedel av energikostnaderna enbart genom isolering av vindar och bättre tätning av dörrar och fönster.

Det här hände på 70-talet
1980

Konjunktursvängningar

Konjunkturen svänger och klyftorna i samhället ökar. Riksbyggen startar ”Den goda staden” med paradord som ”jämlikhet, gemenskap, fritid och god miljö”, för att minska klyftan mellan rika och fattiga stadsdelar.

Det här hände på 80-talet
1990

Fastighetskris

Vårda och underhålla blir de nya slagorden. På Riksbyggen arbetar 80 procent av 3000 anställda med att förvalta existerande fastigheter.

Det här hände på 90-talet
2000

Digitalisering

Millennieskiftets förutspådda it-kollaps uteblir. Istället fortsätter digitaliseringen av samhället med förnyad kraft. Standarden på bostäderna höjs och Riksbyggen lyfter servicen till de boende med ett kommunikations- och driftcentrum som hanterar 3500 frågor per dag.

Det här hände på 00-talet
2010

Klimatengagemang

Riksbyggen jobbar med hållbarhet, återvinner värmen från ventilationsluften, lägger solcellspaneler på tak, anlägger odlingslotter och ger busskort i startpaketet till de boende.

Det här hände på 10-talet

Fem röster om Riksbyggen

Läs mer om vad de säger om Riksbyggen

"Om man tycker om sitt hus, tar man också väl hand om det. Hos Riksbyggen finns stark kärlek som tar sig uttryck i både långsiktighet och professionalism."

Gert Wingårdh, arkitekt för Riksbyggens lägenheter i Munkebäck, Göteborg

"Att tänka långsiktigt kan kanske tyckas lite småtråkigt i denna snabba och föränderliga värld. Men det är just det som är Riksbyggens styrka ..."

Gerd Möller, f.d. regionchef på Riksbyggen i Jönköping

"Med forskarnas hjälp är det lättare att se bakom nästa hörn: Vad händer i framtiden? Hur kan vi vara med och skapa ett ännu bättre samhälle? Svaret syns redan i Riksbyggens nya projekt ... "

Göran Cars, professor i stadsplanering och ledamot av Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden”

"Jag har alltid gillat den kooperativa tanken. Att en förening fungerar, att många engagerar sig, är ju i slutänden även bra för mig som individ. Om föreningen mår bra ekonomiskt, är ju också min lägenhet mer attraktiv den dagen jag vill flytta vidare."

Filippa Drakander, ledamot av Riksbyggens styrelse och den egna bostadsrättsföreningen i Sundbyberg

"Det är lätt att argumentera för varför det är bra att bo i ett Riksbyggenhus. Redan från att spaden sätts i marken, finns ett inbyggt tänk som handlar om hållbarhet ..."

Johan Lindholm, styrelseordförande i Riksbyggen, ordförande i Byggnads och ledamot av Socialdemokraternas styrelse

Över 80 års ledarskap

1943 anställs Uno Åhrén som Riksbyggens första företagsledare och chefsarkitekt. I januari 2020 tillträdde Johanna Frelin som ny vd för Riksbyggen och första kvinna på posten. Följande personer har varit vd:

 • Uno Åhrén, 1943–1945
 • Anders Nilsson, 1945–1946 (t.f.)
 • Allan Rosén, 1946–1951
 • Knut Johansson, 1951–1958 (t.f.)
 • Erik Severin, 1958–1967
 • Gösta Blomqvist, 1967–1974
 • Folke Bengtsson, 1974–1977
 • Ralf Hultberg, 1977–1997
 • Jan Nygren, 1997–2000
 • Ulf Karlsson, 2000–2003
 • Ronnie Andersson, 2003–2005
 • Allan Sörensen, 2005–2006
 • Sten-Åke Karlsson, 2006–2012
 • Leif Linde, 2012–2020
 • Johanna Frelin, 2020–
Upp