Riksbyggens ledning och styrelse

Företagsledning

Johanna Frelin, VD (CEO)

Ulrika Nyström, affärsområdeschef Bostad

Britta Von Schoultz, kommunikationschef

Lina Öien, chef hållbar utveckling

Eric Stuart, chef affärsområde Fastighetsförvaltning

Karin Goddard, HR-chef

Robert Söderhjelm, ekonomi- och finanschef (CFO)

Per Karmteg, IT- och digitaliseringschef

Christian Bengtzelius, föreningschef

Affärschefer inom fastighetsförvaltning 

  • Carina Persson, affärschef Syd
  • Ulrika Frank, affärschef Norr
  • Daniel Toftskär, försäljningschef
  • Johan Sundlöf, affärschef ombyggnad
  • Helena Wester, leverans- och affärsutvecklingschef

Regionchefer inom bostad

  • Carl-Henrik Appel, regionchef SNÖ (Stockholm/Uppland/Öst)
  • Ulrika Nyström, regionchef SydVäst

Styrelse efter fullmäktige 2023

Ordinarie ledamöter

Johan Lindholm (ordförande), Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Mikael Johansson, Svenska Målareförbundet

Anders Ax, lokalföreningen Gävle-Dala

Filippa Drakander, Bostadsrättsföreningarnas intresseförening i Stockholm

Jens Wikström, Folksam

Niklas Pettersson, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne

Malin Ragnegård, Kommunalarbetarförbundet

Lise-Lott Fjell, Intresseföreningen Bohuslän - Älvsborg

Kerstin Wallentin, Kooperativa förbundet

Suppleanter

Lars Hildingsson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Michael Benthin, Svenska Elektrikerförbundet

Peder Axensten, Intresseföreningen Södra Västerbotten

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Frisell, Unionen, ordinarie

Jimmy Winge, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie

Mikael Norén, Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Martin Widmark, Unionen, suppleant

  • Johanna Frelin deltar i styrelsens arbete som extern vd