Riksbyggens ledning och styrelse


Företagsledning

Johanna Frelin, VD (CEO)

Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad

Britta Von Schoultz, kommunikationschef

Lina Öien, chef hållbar utveckling

Eric Stuart, chef affärsområde Fastighetsförvaltning

Karin Goddard, HR-chef

Robert Söderhjelm, ekonomi- och finanschef (CFO)

Amir Chizari, IT- och digitaliseringschef

Affärschefer, Fastighetsförvaltning 

  • Michael Frank, affärschef Syd
  • Ulrika Frank, affärschef Norr
  • Ulf Halvarsson, säljchef
  • Alexander Eklöw, affärschef ombyggnad
  • Helena Wester, leverans- och affärsutvecklingschef

Regionchefer, Bostad

  • Carl-Henrik Appel, regionchef Stockholm/Uppland och tf regionchef Öst
  • Michael Ekberg, regionchef Väst
  • Ulrika Nyström, regionchef Syd

Styrelse efter fullmäktige 2021

Ordinarie ledamöter

Johan Lindholm (ordförande), Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Mikael Johansson, Svenska Målareförbundet

Anders Ax, lokalföreningen Gävle-Dala

Kerstin Wallentin, Kooperativa förbundet

Filippa Drakander, Bostadsrättsföreningarnas intresseförening i Stockholm

Elisabeth Sasse, Folksam

Niklas Pettersson, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne

Malin Ragnegård, Kommunalarbetarförbundet

Lise-Lott Fjell, Intresseföreningen Bohuslän - Älvsborg

Suppleanter

Lars Hildingsson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Michael Benthin, Svenska Elektrikerförbundet

Peder Axensten, Intresseföreningen Södra Västerbotten

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Frisell, Unionen, ordinarie

Johan Ekström, Unionen, suppleant

Nils-Erik Ekengren, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie

Johanna Joss, Fastighetsanställdas förbund, suppleant

  • Johanna Frelin deltar i styrelsens arbete som extern vd.