Styrelse och ledning

Styrelse efter fullmäktige 2016

 • Johan Lindholm (ordf), Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Jonas Wallin, Svenska Elektrikerförbundet
 • Mikael Johansson, Svenska Målareförbundet
 • Per Holmström, Kommunalarbetareförbundet
 • Tommy Ohlström, Kooperativa förbundet
 • Elisabeth Sasse, Folksam
 • Filippa Drakander, bostadsrättsföreningarnas intresseförening i Stockholm
 • Margareta Carlsson, bostadsrättsföreningarnas intresseförening i Norra Västerbotten 
 • Niklas Pettersson, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
 • Kjell Karlsson, personalrepresentant
 • Mikael Norén, personalrepresentant

Suppleanter:

 • Christina Norrman, bostadsrättsföreningarnas intresseförening i Västra Östergötland
 • Anders Ax, lokalföreningen Gävle-Dala
 • Lars Hildingsson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Henrik Hultén, personalrepresentant
 • Nils-Erik Ekengren, personalrepresentant

Företagsledning

Leif Linde, vd (CEO)

Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad

Britta Von Schoultz, kommunikationschef

Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef

Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter

Eric Stuart, chef affärsområde Fastighetsförvaltning

Karin Goddard, HR-chef

Robert Söderhjelm, ekonomi- och finanschef (CFO)

Affärschefer, Fastighetsförvaltning 

 • Michael Bernzon, affärs- och rikskundschef (företag och offentligt)
 • Susanna Roback, affärs- och säljchef
 • Susanne Lindh, affärs- och leveranschef
 • Ulf Halvarsson, affärs- och marknadschef

Regionchefer, Bostad

 • Carl-Henrik Appel, regionchef Stockholm/Uppland
 • Elin Sjöstrand Olander, regionchef Öst
 • Michael Ekberg, regionchef Väst
 • Ulrika Nyström, regionchef Syd