Styrelse och ledning

Styrelse efter fullmäktige 2020

 • Johan Lindholm (ordförande), Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Yvonne Pettersson, Intresseföreningen Jämtland
 • Mikael Johansson, Svenska Målareförbundet
 • Anders Ax, lokalföreningen Gävle-Dala
 • Tommy Ohlström, Kooperativa förbundet
 • Filippa Drakander, Bostadsrättsföreningarnas intresseförening i Stockholm
 • Elisabeth Sasse, Folksam
 • Niklas Pettersson, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
 • Per Holmström, Kommunalarbetareförbundet

Suppleanter:

 • Lise-Lott Fjell, Intresseföreningen Bohuslän - Älvsborg
 • Lars Hildingsson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Michael Benthin, Svenska Elektrikerförbundet

Arbetstagarrepresentanter:

 • Niklas Frisell, Unionen, ordinarie
 • Johan Ekström, Unionen, suppleant
 • Jimmy Winge, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
 • Nils-Erik Ekengren, Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Johanna Frelin deltar i styrelsens arbete som extern vd.

Företagsledning

Johanna Frelin, VD (CEO)

Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad

Britta Von Schoultz, kommunikationschef

Lina Öien, chef hållbar utveckling

Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter

Eric Stuart, chef affärsområde Fastighetsförvaltning

Karin Goddard, HR-chef

Robert Söderhjelm, ekonomi- och finanschef (CFO)

Amir Chizari, IT- och digitaliseringschef

Affärschefer, Fastighetsförvaltning 

 • Michael Frank, affärs- och rikskundschef (företag och offentligt)
 • Ulrika Frank, affärs- och utvecklingschef
 • Susanne Lindh, affärs- och leveranschef ekonomisk förvaltning
 • Ulf Halvarsson, affärs- och försäljningschef
 • Sofia Enberg, affärs- och leveranschef teknisk förvaltning och fastighetsservice
 • Alexander Eklöw, affärs- och produktionschef

Regionchefer, Bostad

 • Carl-Henrik Appel, regionchef Stockholm/Uppland och tf regionchef Öst
 • Michael Ekberg, regionchef Väst
 • Ulrika Nyström, regionchef Syd