Styrelse och ledning

Styrelse efter fullmäktige 2020

 • Johan Lindholm (ordförande), Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Yvonne Pettersson, Intresseföreningen Jämtland
 • Mikael Johansson, Svenska Målareförbundet
 • Anders Ax, lokalföreningen Gävle-Dala
 • Tommy Ohlström, Kooperativa förbundet
 • Filippa Drakander, Bostadsrättsföreningarnas intresseförening i Stockholm
 • Elisabeth Sasse, Folksam
 • Niklas Pettersson, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
 • Per Holmström, Kommunalarbetareförbundet

Suppleanter:

 • Lise-Lott Fjell, Intresseföreningen Bohuslän - Älvsborg
 • Lars Hildingsson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Michael Benthin, Svenska Elektrikerförbundet

Arbetstagarrepresentanter:

 • Niklas Frisell, Unionen, ordinarie
 • Johan Ekström, Unionen, suppleant
 • Jimmy Winge, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
 • Nils-Erik Ekengren, Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Johanna Frelin deltar i styrelsens arbete som extern vd.

Företagsledning

Johanna Frelin, VD (CEO)

Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad

Britta Von Schoultz, kommunikationschef

Lina Öien, chef hållbar utveckling

Eric Stuart, chef affärsområde Fastighetsförvaltning

Karin Goddard, HR-chef

Robert Söderhjelm, ekonomi- och finanschef (CFO)

Amir Chizari, IT- och digitaliseringschef

Affärschefer, Fastighetsförvaltning 

 • Michael Frank, affärs- och rikskundschef (företag och offentligt)
 • Ulrika Frank, affärs- och utvecklingschef
 • Susanne Lindh, affärs- och leveranschef ekonomisk förvaltning
 • Ulf Halvarsson, affärs- och försäljningschef
 • Sofia Enberg, affärs- och leveranschef teknisk förvaltning och fastighetsservice
 • Alexander Eklöw, affärs- och produktionschef

Regionchefer, Bostad

 • Carl-Henrik Appel, regionchef Stockholm/Uppland och tf regionchef Öst
 • Michael Ekberg, regionchef Väst
 • Ulrika Nyström, regionchef Syd