Samverkansföreningen för Vivum

Samverkansföreningen bildades av de kooperativa hyresrättsföreningar som förvaltas av Riksbyggen. Det är främst ett forum för föreningarnas representanter att dela erfarenheter och kunskap.

Vad är Samverkansföreningen?

Samverkansföreningen består av samtliga kooperativa hyresrättsföreningar som är förvaltade av Riksbyggen. Den bildades för att vara den tredje medlemmen vid nybildning av kooperativa hyresrättsföreningar i kommuner. 

Samverkansföreningen ska vara ett forum där representanter från KHF kan träffas och dela erfarenhet och kunskaper. Idéutbyte mellan föreningarna är det väsentliga och Samverkansföreningens kärnverksamhet är att hjälpa, stötta och informera varandra.

Målet med Samverkansföreningen är att

  • Öka nyttan för de boende
  • Öka nyttan för kommunen – kostnadseffektiv verksamhet
  • Delge varandra goda exempel, diskutera lösningar på likartade problem
  • Omvärldsbevakning kring frågor som rör äldre
  • Uppmärksamma behov av regelförändringar
  • Utveckla goda boendemiljöer som möter framtida behov

Årligen hålls en nätverksträff med inspiration från föreningar, intressanta föreläsningar och inte minst trevligt umgänge.

Samverkansföreningens syfte är enligt stadgarna

  • att samordna av Riksbyggen förvaltade kooperativa hyresrättsföreningar
  • att vara ett verktyg för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
  • att erbjuda utbildning av förtroendevalda
  • att medverka i Riksbyggens opinionsbildning beträffande kooperativa hyresrätter och påverkan av regelverk för kooperativa hyresrättsföreningar

Fullständiga stadgar för Samverkansföreningen

Kontakta oss

Vill din kommun också bilda en kooperativ hyresrättsförening (KHF) för trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende? Kontakta oss så berättar vi mer om KHF.