Medlem i Riksbyggen – få mera tillsammans

Som medlem i Riksbyggen är din bostadsrättsförening med i något större. Och det lönar sig att vara medlem. Minst lika viktigt som de ekonomiska fördelarna som andelar, utdelning och återbäring är övriga fördelar som följer med medlemskapet. 

 

Vem äger Riksbyggen?

Se filmen om våra ägare

Ägande

Som medlem i Riksbyggen är din bostadsrättsförening med i något större. Ni är andelsägare i ett kooperativt företag.

Mer om ägande

Utdelning

Din bostadsrättsförening är med och delar på den överskjutande vinsten varje år. Efter beslut på fullmäktige betalas andelsutdelning ut till er bostadsrättsförening under försommaren.

Utdelning genom åren

Återbäring

Din bostadsrättsförening får återbäring på förvaltningstjänster som föreningen köpt av Riksbyggen föregående år. Efter beslut på fullmäktige betalas återbäring ut till er bostadsrättsförening under försommaren.

Återbäring genom åren

Medlemskapet är mer än pengar

Utbildningar och temakvällar

Tillgång till flera lokala utbildningar och temakvällar som gör att er styrelse blir bättre rustad att hantera de utmaningar som det innebär att driva en bostadsrättsförening. Riksbyggen Akademi finns under Styrelsestöd i Mitt Riksbyggen.

Ta reda på mer om våra utbildningar

Möjlighet att påverka Riksbyggen

Möjlighet att påverka hur Riksbyggen ska utvecklas för att leverera ännu större medlemsnytta i framtiden. Det är ju faktiskt ni som är våra ägare.

Så är du med och påverkar

Styrelseledamot från Riksbyggen

En styrelseledamot från Riksbyggen, som har vår samlade kunskap i ryggen och med uppdraget att se till föreningens bästa i alla lägen. RB-ledamoten fungerar som stöd i styrelsearbetet och kan ses som ett styrelseproffs för bostadsrättsföreningar. Hen kan hjälpa er med en mängd olika frågor i föreningen.

Så fungerar det med en RB-ledamot

Prisvärda tjänster och produkter

Tillgång till flera prisvärda tjänster och produkter som vi handlat upp och kvalitetssäkrat, till exempel inom försäkring, el och bredband.

Detta ingår i Mitt Boende

Medlemskap som jobbar för bostadsrätten

Ett medlemskap i en organisation som på alla nivåer påverkar för stärkande av bostadsrätten som boendeform.

Riksbyggens opinionsarbete

Bli medlem

För att bli medlem och ta del av alla förmåner måste din förening först och främst vara förvaltad av Riksbyggen. Det innebär att föreningen köper ekonomisk förvaltningstjänst från oss.

Har ni inte förvaltningstjänster från Riksbyggen i dag och är intresserade av att veta mer kan ni läsa mer om våra tjänster eller kontakta oss på 0771-860 860.

Är ni redan kund hos oss kan ni ta kontakt med er kundansvarige och få hjälp genom medlemsprocessen.

Bli medlem steg för steg:

  1. Fatta ett principbeslut i styrelsen eller på årsmötet om att ni vill bli en Riksbyggenförening.
  2. Se över era stadgar så att de stämmer med Riksbyggens så kallade normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Vår stadgemall har utvecklats så att alla medlemsföreningar har stadgar som följer gällande lagar och ett tydligt regelverk för hur beslut fattas. Dessutom innehåller de vad som är föreningens respektive den enskilde bostadsrättshavarens skyldigheter och rättigheter. Glöm inte att stadgeändring endast kan ske via beslut på årsmötet.
  3. Därefter ansöker ni om medlemskap i Riksbyggens intresseförening i ditt närområde. I ansökan anger ni hur många ägarandelar ni vill investera i Riksbyggen, dock minst en andel, det vill säga 500 kronor. Andelarna ger en årlig utdelning beroende på hur väl Riksbyggen utvecklas som företag.

Möt våra medlemmar

Brf Snäckgärdsbaden 1

Brf Malmslättshus 1