Riksbyggenledamot bidrar med expertkunskap

En av våra mest populära medlemsförmåner är att få en Riksbyggenledamot i styrelsen. Riksbyggenledamoten är oftast en medarbetare på Riksbyggen som har som extra uppdrag att vara delaktig i föreningens arbete och uppdrag.

RB-ledamotens uppdrag är att tillvarata föreningens och därmed medlemmarnas bästa. Hen ska se till föreningens bästa på lång sikt och alltid argumentera för detta perspektiv. RB-ledamoten har samma styrelseansvar som övriga ledamöter i styrelsen men uppdraget är att stödja, inte driva, föreningens styrelsearbete. RB-ledamoten tar därför inte på sig uppdrag såsom ordförande eller sekreterare.

RB-ledamot är fullvärdig medlem av styrelsen

RB-ledamoten bidrar med expertkunskap och deltar i planering, genomförande och uppföljning av styrelsearbetet. Som fullvärdig styrelseledamot i bostadsrättsföreningen har RB-ledamoten både yttrande- och rösträtt i styrelsen.

Viktigt att tänka på är att en RB-ledamot är anställd av Riksbyggen varför det är av största vikt att hen inte är med och fattar beslut i frågor där jäv kan föreligga. Till exempel avseende val av leverantör där Riksbyggen är ett tänkbart alternativ såsom upphandling av förvaltningstjänster. Ledamoten är väl insatt i Riksbyggens organisation och tjänster och kan vid behov förmedla information och kontakter inom Riksbyggen.

En RB-ledamot utför inte tjänster i föreningen som normalt ingår i ordinarie förvaltningsuppdrag men kan inom ramen för det avtal ni har med oss på Riksbyggen ta med sig sakfrågor från styrelsemötet och föra dem vidare till ansvariga inom Riksbyggen för föreningens förvaltning.

Utbildad för uppdraget

En nybildad bostadsrättsförening eller en förening där stora delar av styrelsen bytts ut samtidigt kan ha extra stor hjälp av en RB-ledamot. Hen kan då hjälpa till med att få till en fungerande arbetsordning och mötesrutiner och en bra arbetsfördelning.

Våra RB-ledamöter får en utbildning anpassad till just detta uppdrag. Exempel på viktiga ämnen som ingår i utbildningen är; kooperation, föreningskunskap och mötesteknik.

Om föreningen vill ha en extern ordförande vid föreningsstämman så har vi på Riksbyggen en tjänst för detta. Det är då inte RB-ledamoten som tar den rollen efter som det rymmer en del etiska överväganden då RB-ledamoten ingår i styrelsen som ju ska granskas vid föreningsstämman eller försvara olika förslag till beslut.