Riksbyggens kooperativa hyresrättsföreningar

Här kan du se de kommuner som vi bildat kooperativa hyresrättsföreningar tillsammans med. Kommunerna har ett eller flera boenden inom sin förening. Alla boenden ser förstås olika ut, men gemensamt är deras ägandeform - kooperativa hyresrätter.