Hållbart är tid och pengar

Vi vet att hållbarhet gör skillnad på sista raden. Vi hjälper företag att bli mer hållbara i förvaltningen av sina fastigheter. Både för miljön och för plånboken. 

Hållbarhet är tid. Och pengar.

Vi är oerhört stolta över att kunna erbjuda en hållbar förvaltning som ger människor och företag möjligheten att leva och verka mer klimatsmart. Och vårt arbete fortsätter, med att utveckla och testa nya lösningar för ett klimatneutralt och hållbart liv. 

Tydligare hållbarhetsprofil för förvaltningstjänster

Under 2020 arbetade vi fram en tydligare hållbarhetsprofilering för våra förvaltningstjänster. Målsättningen är att hjälpa kommersiella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra uppdragsgivare att bli mer hållbara och därmed också bidra till Sveriges mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Genom att införa en grön hållbarhetssymbol i nytecknade förvaltningsavtal blir det tydligare vilka tjänster och åtgärder som skapar värde inom miljömässig och social hållbarhet. Våra förvaltningstjänster skapar stora hållbarhetsnyttor som kanske inte alltid är så synliga i det befintliga beståndet. Det kan handla om minskad klimatpåverkan kopplad till energitjänster eller att utveckling av utemiljöer har stor potential att bidra till ökad biologisk mångfald och klimatanpassning.

Extrema väderförhållanden

Allt mer extrema väderförhållanden gör att behoven av att klimatanpassa fastigheter ökar. I en forskningsrapport från SMHI har kommunernas arbete med klimatanpassning granskats. Där framgår det att bristande kunskap eller otillräckligt agerande från fastighetsägaren är en svårighet i klimatanpassningsarbetet. Och enligt Folksam har skadekostnaderna för naturkatastrofer fördubblats på 30 år. Riksbyggen deltar i ett projekt med bland annat Linköpings Universitet och som syftar till att stärka fastighetsägares förmåga att skydda sina hus från klimatrelaterade skador. 

– Jordens klimat har blivit varmare och det är en förändring som vi ser kommer att fortsätta. Som fastighetsägare har man stort ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin fastighet och det finns många sätt att arbeta med klimatanpassning, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen. 

Mer om hållbar förvaltning

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert