Utemiljö och innergårdar

Välskötta gårdar och grönska är viktigt för att skapa trivsel och trygghet. Vi har lång erfarenhet av att ta hand om trädgårdar, gräsmattor, buskar, gångar, uteplatser och annat som hör till fastigheten.

Innergård

I grundtjänsten Utemiljö ingår

 • Belysning
  Kontroll av att utomhusbelysningen är tillräcklig och fungerande
  både ur säkerhets- och miljösynpunkt.
 • Grusytor
  Ogräsbekämpning på grusvägar.
 • Gräsytor
  Klippning, kantskärning och trimning av gräsmattor.
 • Markbeläggning
  Underhåll av marksten, plattor och övrig markbeläggning regelbundet.
 • Naturmark
  Krattning av löv och upplockning av skräp.
 • Planteringsytor
  Ogräsbekämpning, nedklippning av perenner, bevattning, gödsling
  och trygghetsbeskärning av träd och buskar.
 • Soprum
  Städning och upprätthållande av gott skick i utrymmet.

Vi tar hand om utemiljön hela året

Grundtjänsten Utemiljö förbättrar er utemiljö under hela året. Vi följer årstidernas växlingar och går tillsammans igenom hela er utemiljö.

Vår

På våren förbereder vi utomhussäsongen. Vi gör en ordentlig vårstädning av alla utomhusytor med krattning, trimning av buskar och mindre slyröjningar vid behov.

Plantor och växter planteras efter överenskommelse. Vi kan även göra anläggningsarbeten som exempelvis plattläggningar och stenläggningar. Om det finns utemöbler i trä oljar vi in dem både vår och höst.

Sommar

När sommaren kommer klipper vi gräsmattor och buskar. Vi ser till att det är rent och snyggt inom ert område. Vi sopar, krattar och plockar skräp, allt efter behov. Perennerna sköter vi året om.

Vi har en även en ambition att bidra med förbättringsförslag för er utemiljö. Det gäller såväl utifrån säkerhet och trygghet, som ur ett estetiskt perspektiv.

Höst

När hösten kommer vistas vi inte lika mycket utomhus. Då gör vi en ordentlig höststädning. Vi krattar löv, oljar in och ställer undan utemöbler, tar in cykelställ och gör klart för vintern.

Vi tar hand om er utemiljö regelbundet. Vi skapar en omgivning med god funktionalitet, trivsel, trygghet och säkerhet. Utöver det får ni även förslag på förbättringar utifrån våra erfarenheter och vad vi har sett i er utemiljö.

Tilläggstjänster Utemiljö

Våra tilläggstjänster underlättar ert arbete, sparar pengar och ökar trivseln i er utemiljö. (För att välja tilläggstjänster krävs grundtjänsten Utemiljö)

Snö- och halkbekämpning

Vi håller gångvägar runt fastigheten fria från snö och halka. Snöröjning påbörjas när snödjupet mäter 50 mm kallsnö eller 40 mm blötsnö. Vi prioriterar gångvägar från kommunal gata, entréer, ramper och nödutgångar. Vi tar hand om ytor med tillträde till garageportar och parkeringsplatser. Om snöröjning

Trädgårdsdesign

Vi skapar trädgårdar som är vackra, trivsamma och säkra. Tillsammans  med er tar vi fram en trygg utemiljö. Våra förslag utgår från ett hållbarhetsperspektiv. Vi anpassar oss efter era förutsättningar och tar hänsyn till klimatsmarta material och växter. Ni väljer om ni vill sköta trädgården själva eller att vi sköter den åt er.

Ny- och omplantering av växter, buskar och träd

Plantering, omvårdnad och skötsel av buskar, träd och växter.

Beskärning av träd och buskar

Beskärning av träd och buskar för ökad trivsel och trygghet.

Skötsel av specialväxter

Plantor och växter som kräver extra omvårdnad.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert