Fossilfri och bullerfri förvaltning

Tack vare innovativa tekniska lösningar har vi på Riksbyggen kunnat utveckla fastighetsskötseln under pandemin. Förändringar som också har lett till en renare och grönare omgivning med mindre buller för de boende.

På grund av restriktioner, rekommendationer och oro under pandemin har de som jobbar med fastighetsförvaltning fått se över sina rutiner och arbetsmetoder. Samtidigt får inte tillsynen av våra hem och hus avta. För att bemöta våra kunders önskemål och de nya behov som har uppstått har vi utvecklat innovativa lösningar i underhållet av våra byggnader. Bland annat med teknikens hjälp.

Mikael Günthner är leveranschef för fastighetsservice i Skaraborg och berättar hur omställningen har skapat nya möjligheter tack vare den senaste robotutvecklingen.

– Vi hade jobbat en del med drönare och robotgräsklippning tidigare, men nu har vi kunnat utveckla det arbetet. Den traditionella fastighetsskötseln ändras ju lite i och med de här moderna teknikerna som finns, berättar han.

Bild robot_EPI Herobild 1920x1080.jpg

Trivseln i området ökar

Framförallt har vi jobbat mycket med utomhusmiljön. I stället för att använda en stor dieseldriven skylift för att besiktiga tak och hängrännor har vi använt oss av drönare som filmar och fotograferar från luften. Bilderna kan sedan ligga till grund för framtida underhållsplaner. 

Med 72 robotgräsklippare som tar hand om fastigheternas gräsmattor kan våra medarbetare utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter, något som ökar kvaliteten för de boende. 

– Robotarna frisätter mycket tid och vi ser att föreningarna får väldigt hög standard. Vi styr gräsklipparna digitalt från en plattform på våra datorer medan våra fastighetsskötare på plats ser till att de fungerar.

Robotgräsklippningen har blivit en stor grej för oss som lockar många kunder. När det finns tid till att rensa ogräs, ta hand om rabatter och plocka skräp ökar också trivseln i området. 

maskin+drönare_(modified).jpg

Fossilfria maskiner

Ett annat hjälpmedel som Mikael Günthner och hans kollegor har använt mycket under året är en så kallad heat weed-maskin. Det innebär att ogräs tas bort utan kemikalier genom en högtryckstvätt som ångar ut  hetvatten.
 
– I stället för att ta bort ogräs med bekämpningsmedel slår den sönder ogräset med sin varma ånga. Det är både bra för miljön och effektivt och en riktig ”win win”-situation, säger han.

Metoden gör att de effektivt kan ta bort mossa som växer på asfaltsytor, stensuggor och cykelställ på föreningarnas norrsidor och de har kunnat använda den för rengöring av parkbänkar, till klottersanering, tuggummiborttagning och fasadtvätt.

Stora miljövinster

Att successivt byta ut arbetsredskap mot fossilfria alternativ är en viktig del i hållbarhetsarbetet.
 
– Vi vill minimera utsläppen och slippa de bensinslukande maskinerna och har investerat i många nya verktyg. När vi går över till något nytt har det alltid någon form av elkomponent i sig oavsett om det är en trimmer, lövblås eller en häcksax. Ur ett kundperspektiv är det också positivt att vi inte kommer ut med våra stora bensindrivna gräsklippare och startar klockan sju på morgonen.

Ökad  kvalité för de boende

Med många som arbetar hemifrån har fastighetsskötarna också haft ögonen på sig.

– Vi har fått mycket positiv respons. Många av våra kunder uppskattar att det är tyst och fint och att vi tänker framtid, berättar han och fortsätter: 
– Det är lite investeringar, men vågar man investera sig ur en sån här kris går det att hitta nya hållbara lösningar. Vi kommer att fortsätta det här arbetet som vi gör nu och hitta nya framtidsinnovativa arbetssätt som effektiviserar vårt jobb. 

Riksbyggens förvaltningstjänster