Vi certifierar våra bostäder enligt Miljöbyggnad

Certifiering enligt kraven för Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial.

” Genom att systematiskt använda oss av kraven för Miljöbyggnad i vår bostadsproduktion bidrar Riksbyggen till mer hållbara boendemiljöer hus för hus.

- Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen

 

Certifierade projekt med bostäder

200

Riksbyggen och Miljöbyggnad

Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt något som heter Miljöbyggnad. Redan 2012 började Riksbyggen använda sig av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i sin nyproduktion av flerbostadshus.

Vi certifierar även redan befintliga bostäder. I samband med den om- och tillbyggnad som Riksbyggen gjort i bostadsområdet Skarpan i Linköping, uppfört 1965, har man klarat kraven för en certifiering enligt Miljöbyggnad.

Här kan du se och läsa om några av våra certifierade bostadsprojekt

Vad är Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader.

Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sveriges största medlemsägda organisation för hållbart samhällsbyggande, där Riksbyggen är en av medlemmarna, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis. En certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial.

Vad innebär en certifiering?

Certifieringen innebär att den färdiga byggnaden har bra energiprestanda, vilket ger  lägre driftskostnader, gott inomhusklimat både sommar och vinter, god ljudmiljö, bra dagsljus, låg radonhalt, att risken för fukt är minimerad, bra luftkvalitet och kontroll på byggnadsmaterial.

Byggnadsmaterialen kontrolleras innan de byggs in så att vi inte bygger in farliga ämnen. Informationen finns sedan även lagrad digitalt, så att man kan spåra byggvaror i framtiden om nya rön om ohälsosamma material framkommer.

Några av våra certifierade bostadsprojekt

Brf Viva i Göteborg

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har utsetts till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019. Brf Viva har byggts för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt.

Några exempel på innovationer i Brf Viva:

 • Brf Viva är preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär till exempel en energianvändning på bara 65 procent av gällande byggregler samt att höga krav på inomhusmiljö och materialval har uppnåtts.


 • Ny, klimatförbättrad betong med 30 procent mindre utsläpp av CO2
 • Ungdomsettor – nya bostadsrätter för 95 000 kr
 • Återanvändning av bussbatterier som energilager för solel
 • Innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan egen bil
 • Ekosystemtjänstanalys

Brf Sjökortet i Västerås

Riksbyggens Brf Sjökortet på Lillåudden i Västerås har verifierats som Miljöbyggnad Guld. Brf Sjökortet var först ut av Riksbyggens projekt att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

För att nivå nå Guld-nivå har Brf Sjökortet till exempel:

 • En energianvändning som är maximalt 65 procent av nybyggnadskravet för bostäder.
 • Solceller som täcker elbehovet för hela fastighetsdriften, el till pumpar, hissar, fläktar och allmän belysning.
 • Låg ljudnivå. Ljudklass B enligt Svensk Standard: luftljud, stegljud, installationsljud och ljud utifrån. Brukarenkäten ska visa att minst 80 procent av brukarna är nöjda. Enkäten för Sjökortet visar på 96 procent är nöjda.
 • Dokumentation av byggvaror. Använda byggvaror finns i en digital loggbok och är kontrollerade så att de inte innehåller några farliga ämnen.

Skarpan, hyresrätter i Linköping

Skarpan, uppfört 1965, är det första ombyggnadsprojektet inom Riksbyggen som certifierats med Miljöbyggnad Silver.

För att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad silver har Skarpan:

 • Blivit varsamt om- och tillbyggd.
 • Renoverats genom att inte riva ut allt, utan mycket har renoverats istället för att de gamla kastats ut och ersatts med nytt. Till exempel har stora delar av de befintliga köksinredningarna sparats och renoverats.