Rum för hela livet

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.


Långsiktighet

Vi utvecklar hållbara boenden och tar alltid hänsyn till hur de påverkar helheten på lång sikt.


Trygghet

Vi är pålitliga och finns alltid nära våra kunder och ägare.


Samverkan

Vi samverkar med samhället runtomkring. Våra kunder och ägare är med och påverkar vår verksamhet.


Nytänkande

Vi tar initiativ till nya idéer och lösningar för att lösa våra kunders behov och utveckla våra relationer och vår affär.

Om oss

 • Riksbyggen har 300 kontor och verksamhet på mer än 430 orter över hela landet.
 • Sammantaget förvaltar vi över 200 000 bostadsrätter i över 4 300 bostadsrättsföreningar, varav drygt 1 700 är andelsägande föreningar.
 • Vi förvaltar mer än 100 000 hyreslägenheter runt om i Sverige.
 • Vi har även ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.
 • Vi har 20 000 förtroendevalda och drygt 3 000 anställda (2019 års siffror).
 • Vi har blivit utsedda till mest hållbara företaget i fastighetsbranschen två år i rad, 2018 och 2019, enligt Sustainable Brand Index B2B.

Riksbyggen 80 år

2020 fyllde vi 80 år

För åttio år sedan startade det kooperativa företaget Riksbyggen som ett svar på bostadskris och arbetslöshet.

Här är vår historia

För oss är vinst ett medel, inte ett mål

Vi är ett kooperativt företag. Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna.

Det finns sju kooperativa principer som gäller som riktlinjer för kooperationen som helhet och för enskilda kooperativ för att omsätta sina värderingar i handlingar. I Sverige används vanligen den juridiska formen ekonomisk förening när man driver kooperativa företag.

Våra kunder är också våra ägare

Vad är ett kooperativt företag?

 • Demokratisk medlemskontroll. Medlemmarna styr verksamheten och deltar i beslutsfattandet.
 • Långsiktighet. Det är lättare för ett kooperativt företag att göra långsiktiga investeringar då vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport.
 • Kundnära. Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan.
 • Medlemsnytta i fokus. Målet är inte att maximera vinsten utan att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar.
 • All vinst går tillbaka till medlemmarna. Kooperativa företag måste som alla företag vara lönsamma. Men all vår vinst går tillbaka till medlemmarna.

Finansiell information

Riksbyggen är ett kooperativt medlemsägt företag. Ägarna får utdelning på sitt andelskapital och andelsägande bostadsrättsföreningar får återbäring på köpta förvaltningstjänster.
 
På grund av den exceptionella situation som Coronaviruset skapat har Riksbyggens Fullmäktigemöte tagit beslut om att inte göra någon utdelning till ägarna eller betala ut återbäring för köpta förvaltningstjänster för år 2019, trots ett starkt resultat. Pressmeddelande: Riksbyggens styrelse föreslår slopad utdelning

Årsredovisning 2019 >

En hållbar berättelse 2019 >

Fakta om koncernen 2019

Nettoomsättning 7 664 mkr (7 737 mkr 2018)
Operativt resultat 330 mkr (387 mkr 2018)
Eget kapital  5 509 mkr (5 334 mkr 2018)
Soliditet 36% (36% 2018)
Medelantalet anställda 3 070 st (3 020 st 2018)
Återbäring köpta förvaltningstjänster -         (13 mkr 2018)
Andelsutdelning -         (48 kr/andel 2018)
Avkastning per andel -         (9,6% 2018)

Om oss

Upp