Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok

Rum för hela livet

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Våra kärnvärden

   

Vi jobbar långsiktigt

Vi utvecklar hållbara boenden och tar alltid hänsyn till hur de påverkar helheten på lång sikt.

Vi skapar trygghet

Vi är pålitliga och finns alltid nära våra kunder och ägare.

Vi samverkar

Vi samverkar med samhället runtomkring. Våra kunder och ägare är med och påverkar vår verksamhet.

Vi tänker nytt

Vi tar initiativ till nya idéer och lösningar för att lösa våra kundernas behov och utveckla våra relationer och vår affär.

Om oss på Riksbyggen

 • Riksbyggen har 300 kontor och verksamhet på mer än 430 orter över hela landet.
 • Sammantaget förvaltar vi över 200 000 bostadsrätter i över 4200 bostadsrättsföreningar, varav närmare 1700 är andelsägande föreningar.
 • Vi förvaltar mer än 100 000 hyresrätter runt om i Sverige.
 • Vi har även ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.
 • Vi har 20 000 förtroendevalda och drygt 2 700 anställda (2017 års siffror).
 • Under 2018 blev vi utsedda till mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

För oss är vinst ett medel, inte ett mål

Vi är ett kooperativt företag. Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna.

Det finns sju kooperativa principer som gäller som riktlinjer för kooperationen som helhet och för enskilda kooperativ för att omsätta sina värderingar i handlingar. I Sverige används vanligen den juridiska formen ekonomisk förening när man driver kooperativa företag.

Våra kunder är också våra ägare

Vad är ett kooperativt företag?

 • Demokratisk medlemskontroll. Medlemmarna styr verksamheten och deltar i beslutsfattandet.
 • Långsiktighet. Det är lättare för ett kooperativt företag att göra långsiktiga investeringar då vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport.
 • Kundnära. Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan.
 • Medlemsnytta i fokus. Målet är inte att maximera vinsten utan att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar.
 • All vinst går tillbaka till medlemmarna. Kooperativa företag måste som alla företag vara lönsamma. Men all vår vinst går tillbaka till medlemmarna.

Finansiell information

Riksbyggen är ett kooperativt medlemsägt företag. Ägarna får utdelning på sitt andelskapital och andelsägande bostadsrättsföreningar får återbäring på köpta förvaltningstjänster (förutsatt att verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott).

Hållbarhetsredovisning

Fakta om koncernen 2018

Nettoomsättning 7738 mkr (8377 mkr 2017)
Årets resultat före skatt och återbäring 387 mkr (364 mkr 2017)
Återbäringen till andelsägande kunder på köpta förvaltningstjänster 13 mkr (10 mkr 2017)
Utdelning till andelsägare (på förslag) 48 kr/andel (48 kr/andel år 2017)
Eget kapital  5330 (5629 2017)
Soliditet 36% (45% 2017)
 Antal anställda  3020 (2018)
   

Mer om oss