Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok

Rum för hela livet

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.


Långsiktighet

Vi utvecklar hållbara boenden och tar alltid hänsyn till hur de påverkar helheten på lång sikt.


Trygghet

Vi är pålitliga och finns alltid nära våra kunder och ägare.


Samverkan

Vi samverkar med samhället runtomkring. Våra kunder och ägare är med och påverkar vår verksamhet.


Nytänkande

Vi tar initiativ till nya idéer och lösningar för att lösa våra kundernas behov och utveckla våra relationer och vår affär.

Riksbyggen 80 år

Vi fyller 80 år 2020!

För åttio år sedan startade det kooperativa företaget Riksbyggen som ett svar på bostadskris och arbetslöshet.

Här är vår historia

Om oss

 • Riksbyggen har 300 kontor och verksamhet på mer än 430 orter över hela landet.
 • Sammantaget förvaltar vi över 200 000 bostadsrätter i över 4200 bostadsrättsföreningar, varav närmare 1700 är andelsägande föreningar.
 • Vi förvaltar mer än 100 000 hyresrätter runt om i Sverige.
 • Vi har även ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.
 • Vi har 20 000 förtroendevalda och drygt 2 700 anställda (2017 års siffror).
 • Vi har blivit utsedda till mest hållbara företaget i fastighetsbranschen två år i rad, 2018 och 2019, enligt Sustainable Brand Index B2B.

För oss är vinst ett medel, inte ett mål

Vi är ett kooperativt företag. Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna.

Det finns sju kooperativa principer som gäller som riktlinjer för kooperationen som helhet och för enskilda kooperativ för att omsätta sina värderingar i handlingar. I Sverige används vanligen den juridiska formen ekonomisk förening när man driver kooperativa företag.

Våra kunder är också våra ägare

Vad är ett kooperativt företag?

 • Demokratisk medlemskontroll. Medlemmarna styr verksamheten och deltar i beslutsfattandet.
 • Långsiktighet. Det är lättare för ett kooperativt företag att göra långsiktiga investeringar då vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport.
 • Kundnära. Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan.
 • Medlemsnytta i fokus. Målet är inte att maximera vinsten utan att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar.
 • All vinst går tillbaka till medlemmarna. Kooperativa företag måste som alla företag vara lönsamma. Men all vår vinst går tillbaka till medlemmarna.

Finansiell information

Riksbyggen är ett kooperativt medlemsägt företag. Ägarna får utdelning på sitt andelskapital och andelsägande bostadsrättsföreningar får återbäring på köpta förvaltningstjänster (förutsatt att verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott).

Hållbarhetsredovisning

Fakta om koncernen 2019

Nettoomsättning 7664 mkr (7738 mkr 2018)
Årets resultat före skatt och återbäring 330 mkr (387 mkr 2018)
Återbäringen till andelsägande kunder på köpta förvaltningstjänster 9,8 mkr (13 mkr 2018)
Utdelning till andelsägare (på förslag) 48 kr/andel (48 kr/andel 2018)
Eget kapital  5509 (5330 2018)
Soliditet 36% (36% 2018)
 Antal anställda (3020 2018)

Om oss

Upp