Att bli leverantör och generella krav på våra leverantörer och partners

Riksbyggen strävar efter långsiktiga relationer med leverantörer och partners. För att bli leverantör till Riksbyggen krävs att leverantören är godkänd.

Vad krävs för att bli godkänd leverantör?

För att bli godkänd leverantör krävs att du svarar på Riksbyggens leverantörsintyg som skickas ut digitalt från Riksbyggen. I Riksbyggens generella krav beskrivs vilka krav som ställs för att bli leverantör till Riksbyggen.

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

För Riksbyggens viktigaste leverantörer krävs även en granskning av ledningssystem inom miljö, kvalitet & arbetsmiljö. Är leverantören inte granskad av tredje part och certifierad finns Riksbyggens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Riksbyggens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kontakta oss

Har du frågor kring våra krav eller hur man blir leverantör kontakta oss på inkop@riksbyggen.se