Byta och renovera fönster i bostadsrättsförening

Fasader, tak och fönster kallas för byggnadens klimatskal och utsätts ständigt för väder och vind. Med nya eller renoverade fönster blir isoleringen bättre. Mindre varmluft strömmar ut och färre störande ljud kommer utifrån.

Skicka en intresseförfrågan

Tak, fönster och fasader är husets klimatskal och behöver emellanåt underhållas och bytas ut. Vi ger er fast pris och fem års garanti på alla typer av projekt.

Intresseförfrågan

Fönsterbyte och renovering i BRF

Är det dags att rusta upp fönstren i bostadsrättsföreningen? Eller kanske byta ut dem? Vi är med under hela processen, från utredning till uppföljning.

Det första steget i projektet är att utreda vad för typ av renovering eller byte som ska utföras. Vi på Riksbyggen utreder vad som ska göras och ser till att alla tillstånd och lov som krävs för projektet finns, och återkommer därefter med underlag till styrelsen att fatta beslut om. Efter styrelsens godkännande projektleder Riksbyggen hela projektet, med en tydlig kontaktperson under hela projektets gång. När fönsterbytet eller renoveringen är utförd gör vi en garantibesiktning och överlämnar all dokumentation samt ger fem års garanti.

När ni renoverar eller byter fönster med Riksbyggen får ni: 

  • Fast pris
  • Tydlig kontaktperson under hela projektet
  • Fem års garanti

Hur vet ni om ni behöver byta fönster?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om man ska byta till helt nya fönster eller renovera de gamla. Fönster brukar kräva ommålning var 10:e till 15:e år beroende på väderstreck och hur utsatta de är.

Har man renoverat många gånger och det är synliga rötskador i kombination med beslag och handtag som börjat släppa kanske det inte finns några alternativ till att byta. Men påfallande ofta går det att rädda gamla fönster som ser gamla och uttjänta ut.

En kompromiss kan vara att klä in den yttre fönsterbågen i aluminium, vilket förlänger livslängden avsevärt. En bra åtgärd kan också vara att byta till 3-glas, både ur buller och energisynpunkt.

Varför ska man byta och renovera fönster?

Med nya eller renoverade fönster blir isoleringen bättre. Mindre varmluft strömmar ut, vilket är lika med energibesparingar, och färre störande ljud utifrån kommer in.

Inomhusklimatet blir också bättre genom att täta fönstren, för då kommer luften in där den ska, till exempel via nya spaltventiler, och man undviker så kallade kallras, alltså nedkylning av golvytan.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

I samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering kan det vara lämpligt att även se över husets fönster – när byggnadsställningar ändå sitter uppe. Om tilläggsisoleringen är tjockare än 50 millimeter måste fönstren ändå flyttas ut. Då kan man lika gärna se över dem i samband med det.

Nya spaltventiler kan vara värt att installera när fastighetens fönster ses över, för att förbättra ventilationen i lägenheterna.

Frågor och svar:

Behöver man bygglov för fönsterbyte i BRF?

Ja, i de allra flesta fall behövs bygglov för byte av fönster. Däremot kan det skilja sig beroende på vilka fönster som ska sättas in och i vilken kommun du bor i.

Hur lång tid tar ett fönsterbyte?

Tiden det tar för att byta alla fönster i fastigheten beror på antalet fönster som ska bytas. Efter inskickad intresseförfrågan återkommer vi med ett fast pris och estimerad tid för projektet. 

Vad kostar det att byta fönster?

Kostnaden för projektet skiljer sig beroende på omfattning. Efter inskickad förfrågan och utredning ger vi ett fast pris, samt fem års garanti.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas