Ekonomisk förvaltning

Vi skapar en stabil ekonomi kring dina fastigheter med vår ekonomiska förvaltning, i enlighet med lagar och förordningar. Från budget och årsredovisningar till att räkningar blir betalda i tid och bokförs rätt.

Faktura, penna och miniräknare

I grundtjänsten Ekonomisk förvaltning ingår

 • Andrahandsuthyrning
  Vi administrerar andrahandsuthyrning där boende och styrelsen anmäler och godkänner digitalt.
 • Arvoden (gäller föreningar)
  Vi ser till att arvoderad personal förtroendevalda får rätt belopp i rätt tid.
 • Bokslut och årsredovisning
  Allt från löpande bokföring och kassafunktion till bokslut och årsredovisning.
 • Budget
  Budget för det kommande året med kända kostnader, renoveringar, underhåll, låneläge och beredskap för oförutsedda händelser.
 • Ekonomiadministration
  In- och utbetalningar, kontering, administration av attestering och betalning i rätt tid med rätt belopp.
 • Ekonomisk rådgivning
  Vi erbjuder omfattande rådgivning i ekonomiska frågor.
 • Hyres- och avgiftsadministration
  Vi ser till att avier skickas ut i rätt tid.
 • Likviditetsplacering
  Vi placerar kassakontots överskott så att pengarna genererar ränteintäkter tills de behövs.
 • Lånehantering
  Vi hanterar lån, omförhandlar, konkurrensutsätter och tar upp nya lån.
 • Prognos och uppföljning
  Avstämning att verksamheten löper enligt plan och budget.
 • Skatt och deklaration
  Vi sköter inbetalning av skatter och lämnar in deklarationen i tid.
 • Överlåtelsehantering (gäller föreningar)
  Vi sköter hela processen tills ny ägare är godkänd i föreningen. Överlåtelsehandlingar och medlemsansökan hanteras helt digitalt.

Personlig kontakt förenklar er vardag

Vår grundtjänst Ekonomisk förvaltning ger fastighetsägare och styrelser tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att löpande och långsiktigt ta hand om en eller flera fastigheters ekonomi.

Ni får hjälp av ekonomer som arbetar lokalt, som ni kan träffa i fysiska möten och som är specialiserade på fastighetsförvaltning. Ett nära samarbete som förenklar er vardag.

Från löpande bokföring till årsbokslut

Vi sköter er löpande bokföring, kassafunktion, rapporter och bokslut inklusive årsredovisning. Vi ordnar med underlag för revision, moms och deklarationer. Ni får löpande rapportering av det ekonomiska läget. 

Ni kan känna er trygga med att ni följer lagar och förordningar. In- och utbetalningar hanteras, bluffakturor sorteras bort, leverantörsfakturor konteras och godkänns för att  attesteras av er innan vi betalar dem.

Ni får bokslut och en årsredovisning som visar det ekonomiska läget och verksamheten under året. Och era revisorer får den dokumentation de behöver till revisionsarbetet.

Budget i god tid

I budgeten läggs planen för det kommande året med kostnader, renoveringar, underhåll, låneläge och beredskap för oförutsedda händelser. Riksbyggen gör budgeten i god tid till det kommande verksamhetsåret.

Vi rekommenderar även att göra en prognos en gång om året för att stämma av att verksamheten löper på enligt budget.

Ökade ränteintäkter

Ofta finns det pengar på kassakontot som inte behövs omedelbart, så kallad överlikviditet. Vi ser till så att pengarna på kassakontot räcker till för att betala fakturorna i tid samtidigt som överskottet placeras och genererar ökade ränteintäkter.

Bättre villkor på lånen

Räntekostnader är ofta en stor utgiftspost. Vi håller koll på era lån, omförhandlar befintliga lån och tar upp nya lån vid till exempel större renoveringar. Genom att jämföra offerter från olika banker skapar vi bättre villkor. I samband med det hjälper vi också till med att ta fram nödvändiga pantbrev och säkerheter.

Skatt och deklaration

Vi ser till att betalning sker i tid av skatter, arbetsgivaravgifter och eventuell kvarskatt och att deklaration lämnas in i tid.


Vad säger våra kunder?

Riksbyggen är en av landets ledande aktörer inom fastighetsförvaltning. Vi är rikstäckande och har mer än 80 års erfarenhet av att utveckla, förvalta och förbättra fastigheter.

"Riksbyggen hjälpte oss att komma på fötter igen."

Jan Sundin, ordförande Brf Solkoster

Om förvaltningsuppdraget hos Brf Solkoster

"Det avgörande var deras kompetens och erfarenhet."

Peter Ekström, chef för etablering och butiksutveckling på City Gross.

Om förvaltningsuppdraget hos City Gross

Tilläggstjänster Ekonomisk förvaltning

Vi har ett brett utbud av tilläggstjänster som ni kan välja att lägga till. Våra tilläggstjänster kan både spara pengar och ge stöd åt fastighetsägaren. (För dessa tilläggstjänster behövs grundtjänsten Ekonomisk förvaltning.)

Bredband, telefoni och tv

Förmånligt avtal via Tele2 på stort TV-utbud, snabbt stabilt bredband och bra telefoni.

Egen anställd personal

Utbetalning av löner och semesterlöner enligt avtal.

Flerårsbudget

Förslag till flerårsbudget för intäkter och kostnader. Läs mer om flerårsbudget.

Individuell mätning och debitering

Individuell mätning och debitering av el, värme och vatten på månadsavin minskar förbrukning och kostnader.

Inkasso

Vi bevakar att betalning sker och sköter inkasso.

Kontraktshantering och uthyrning

Kontraktsskrivning och köhantering för era hyresobjekt, som till exempel lägenheter, lokaler och parkeringsplatser.

K3-redovisning

Förslag till bokslut i enlighet med K3-regelverket.
Läs mer om tilläggstjänsten K3-redovisning

Oäkta förening (gäller bostadsrättsföreningar)

Vi hjälper oäkta föreningar att följa gällande skatteregler, både för föreningen och de boende.

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert