Ekonomisk förvaltning

Vi skapar en stabil ekonomi kring dina fastigheter med vår ekonomiska förvaltning, i enlighet med lagar och förordningar. Från att fakturor betalas i tid och bokförs rätt till upprättande av budget, bokslut och årsredovisningar.

Förenkla styrelsearbetet med ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning går ut på att ta hand om och förvalta fastighetens ekonomi på ett säkert och hållbart sätt över tid. Det handlar exempelvis om bokföring, betalning av leverantörsfakturor, likviditetsplacering eller upprättande av årsredovisning.

Lika viktig som den löpande förvaltningen är också planeringen framåt. Vi hjälper er därför även med årsbudgetering samt prognos och uppföljning för att säkerställa att verksamheten följer uppsatt plan och budget samt tar fram en flerårsbudget.

Faktura, penna och miniräknare

I grundtjänsten Ekonomisk förvaltning ingår:

 • Ekonomiadministration
  In- och utbetalningar, kontering, administration av attestering och betalning i rätt tid med rätt belopp.
 • Hyres- och avgiftsadministration
  Vi ser till att avier skickas ut i rätt tid och följer upp att avgifterna blir betalade.
 • Andrahandsuthyrning
  Vi administrerar andrahandsuthyrning där boende och styrelsen anmäler och godkänner digitalt.
 • Arvoden (gäller föreningar)
  Vi ser till att arvoderad personal och förtroendevalda får rätt belopp i rätt tid.
 • Överlåtelsehantering (gäller föreningar)
  Vi sköter hela processen tills ny ägare är godkänd i föreningen. Överlåtelsehandlingar och medlemsansökan hanteras helt digitalt.
 • Skatt, moms och deklaration
  Vi ser till att betalning sker i tid av skatter, arbetsgivaravgifter och eventuell kvarskatt och att deklaration lämnas in i tid.
 • Bokslut och årsredovisning
  Ni får bokslut och en årsredovisning som visar det ekonomiska läget och verksamheten under året. Och era revisorer får den dokumentation de behöver till revisionsarbetet. Vi levererar månadsbokslut och delårsbokslut till företag.
 • Budget, prognos och uppföljning
  I budgeten läggs planen för det kommande året med kostnader, renoveringar, underhåll, låneläge och beredskap för oförutsedda händelser. Riksbyggen gör budgeten i god tid till det kommande verksamhetsåret. Vi tar fram en prognos en gång om året och stämmer av kontinuerligt att verksamheten löper på enligt budget.
 • Likviditetsplacering
  Ofta finns det pengar på bankkontot som inte behövs omedelbart, så kallad överlikviditet. Vi ser till så att pengarna på kontot täcker betalning av fakturor  samtidigt som överskottet placeras och genererar ökade ränteintäkter.
 • Lånehantering
  Räntekostnader är ofta en stor utgiftspost. Vi ser över era lån, omförhandlar befintliga lån och tar fram underlag för nya lån vid exempelvis större renoveringar. Genom att jämföra offerter från olika banker skapas bättre villkor. I samband med det hjälper vi också till med att ta fram nödvändiga pantbrev och säkerheter.
 • Ekonomisk rådgivning
  Vi erbjuder omfattande rådgivning i ekonomiska frågor.

Vad kostar ekonomisk förvaltning?

Kostnaden för ekonomisk förvaltning varierar beroende på hur stor fastigheten är och vilka tjänster inom ekonomisk förvaltning du vill ha. När du skickat in din förfrågan återkommer vi med ett prisförslag anpassat efter din fastighet.

Personlig förvaltare förenklar er vardag

Vår grundtjänst Ekonomisk förvaltning ger fastighetsägare och styrelser tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att löpande och långsiktigt ta hand om en eller flera fastigheters ekonomi.

Ni får personlig hjälp av en ekonomisk fastighetsförvaltare som arbetar lokalt, som ni kan träffa i fysiska möten eller digitalt. Ett nära samarbete som förenklar er vardag.

Vad säger våra kunder?

Riksbyggen är en av landets ledande aktörer inom fastighetsförvaltning. Vi är rikstäckande och har mer än 80 års erfarenhet av att utveckla, förvalta och förbättra fastigheter.

"Riksbyggen hjälpte oss att komma på fötter igen."

Jan Sundin, ordförande Brf Solkoster

Om förvaltningsuppdraget hos Brf Solkoster

"Det avgörande var deras kompetens och erfarenhet."

Peter Ekström, chef för etablering och butiksutveckling på City Gross.

Om förvaltningsuppdraget hos City Gross

Tilläggstjänster Ekonomisk förvaltning

Vi har ett brett utbud av tilläggstjänster som ni kan välja att lägga till. Våra tilläggstjänster kan både spara pengar och ge stöd åt fastighetsägaren. (För dessa tilläggstjänster behövs grundtjänsten Ekonomisk förvaltning.)

Bredband och tv

Förmånligt avtal via Tele2 på stort TV-utbud och snabbt stabilt bredband.

Egen anställd personal

Utbetalning av löner och semesterlöner enligt avtal.

Flerårsbudget

Förslag till flerårsbudget för intäkter och kostnader. Läs mer om flerårsbudget.

Individuell mätning och debitering

Individuell mätning och debitering av el, värme och vatten på månadsavin minskar förbrukning och kostnader.

Inkasso

Vi bevakar att betalning sker och sköter inkasso.

Kontraktshantering och uthyrning

Kontraktsskrivning och köhantering för era hyresobjekt, som till exempel lägenheter, lokaler och parkeringsplatser.

K3-redovisning

Förslag till bokslut i enlighet med K3-regelverket.
Läs mer om tilläggstjänsten K3-redovisning

Oäkta förening (gäller bostadsrättsföreningar)

Vi hjälper oäkta föreningar att följa gällande skatteregler, både för föreningen och de boende.

Frågor och svar om ekonomisk förvaltning

Vad är ekonomisk förvaltning?

Med vår tjänst för ekonomisk förvaltning hjälper vi er förening eller företag att hantera styrningen av ekonomiska resurser, allt från budget till bokslut. Det inkluderar att planera, organisera och övervaka ekonomiska aktiviteter för att uppnå specifika mål och säkerställa en sund ekonomisk hälsa inom föreningen.

 

Vad kostar ekonomisk förvaltning?

Kostnaden för ekonomisk förvaltning kan variera beroende på flera faktorer, såsom omfattningen av tjänsterna och komplexiteten i ekonomin som förvaltas. När du skickat in din förfrågan återkommer vi med ett prisförslag anpassat efter din fastighet.

 

Vilka tjänster ingår i ekonomisk förvaltning?

I grundtjänsten för ekonomisk förvaltning ingår hantering av:

andrahanduthyrning, arvoden, bokslut och årsredovisning, budgetering, ekonomiadministration, ekonomisk rådgivning, hyres- och avgiftsadministration, likviditetsplacering, lånehantering, prognos och uppföljning, skatt och deklaration samt överlåtelsehantering.

Bland våra tilläggstjänster för ekonomisk förvaltning erbjuder vi bredband, telefoni och tv, lönehantering, flerårsbudgetering, IMD, inkasso, kontraktshanterning och uthyrning, Övergång från K2 till K3,  samt hjälp för oäkta föreningar att följa skatteregler.

 

Varför är det bra att ta hjälp av en ekonomisk förvaltare?

Med en ekonomisk förvaltare får ni hjälp att skapa en stabil ekonomi i bostadsrättsföreningen. Våra ekonomiska förvaltare ger en tydlig bild av föreningens ekonomi och administrerar allt från budgetering till bokslut.  Att anlita en ekonomisk förvaltare sparar tid för BRF:en och säkerställer att ekonomin hanteras på rätt sätt i enlighet med lagar och förordningar. Dessutom skapas förutsättningar för att bygga en långsiktigt hållbar ekonomi.

 

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert