Flerårsbudget

Att endast se ett år i taget är en kortsiktighet som kan innebära plötsliga avgiftshöjningar. Med en flerårsbudget skapar ni en långsiktigt hållbar ekonomi, med stabila avgifter och större beredskap för oväntade händelser både i huset och i världsekonomin.

Flerårsbudget för hållbar ekonomi

Med en flerårsårsbudget får bostadsrättsföreningen en bättre kontroll över kostnader och sparande. Det ger en stabilare avgiftsutveckling och minskar risken för oväntade ekonomiska överraskningar.

Stabil ekonomi

Med tjänsten Flerårsbudget hjälper vi er att skapa en budget för fem år vilket är vår rekommendation. Det ger en solid grund för hållbar ekonomisk planering, kontroll på kostnadsbilden och ett långsiktigt sparande. Budgeten ger bostadsrättsföreningen förutsättningar att se bortom det omedelbara och se till att det finns resurser för en jämn och stabil ekonomi på längre sikt. Med en flerårsbudget skaffar ni er bättre beredskap för världshändelser som ränteändringar, utgifter för underhåll och reparationer av fastigheten.

Utrymme för investeringar

Med tjänsten Flerårsbudget får ni den överblick över ekonomin som krävs för att göra önskade och nödvändiga investeringar som t ex laddstolpar till elbilar eller åtgärder för effektivare energianvändning.

Flerårsbudget

  • Femårsbudget för framåtblickande ekonomisk planering
  • Anpassning efter föreningens unika behov
  • För att välja tjänsten Flerårsbudget behöver föreningen ha Ekonomisk förvaltning hos Riksbyggen