Underhållsplanering för bostadsrättsföreningar - upprätta en underhållsplan

En uppdaterad och genomarbetad underhållsplan är ett viktigt verktyg i arbetet med att se till att en fastighet förvaltas på rätt sätt. Underhållsplanen beskriver vad man behöver göra för att hålla sina fastigheter i ett bra skick, när det behöver göras, och hur mycket det kan beräknas kosta. 

Underhållsplanen är ett verktyg för att sätta en rimlig budget både på kort och lång sikt vilket leder till god ekonomisk planering och budgetering av ombyggnadsprojekt och renoveringar.

Planerat och strukturerat arbete är A och O om du vill ha långsiktig balans i ekonomin kring en fastighet.

En uppdaterad underhållsplan ger en överblick över fastighetens underhållsbehov och möjlighet att avsätta pengar till underhåll. Helt enkelt för att kunna sprida kostnaderna över tid, jobba långsiktigt och genomföra bättre och klokare upphandlingar.

Underhållsplanen beskriver:

 • Vad som skall underhållas
 • När det skall underhållas
 • Hur mycket det beräknas kosta

Upprätta underhållsplan – en tilläggstjänst från Riksbyggen

Vi hjälper dig att upprätta en underhållsplan. En underhållsplan från Riksbyggen täcker alltid:

 • Markytor
 • Byggnadskroppar utvändigt
 • Gemensamma utrymmen
 • Installationer

Beroende på vilket underhållsansvar man har som fastighetsägare kan även enskilda utrymmen så som lokal- och bostadslägenhetsunderhåll ingå i planen.

Underhållsplanen omfattar åtgärder av "periodisk art" och som är planerbara till kostnad och omfattning. Alltså sådant vi vet med jämna mellanrum återkommer och som är möjliga att prissätta. 

Så hjälper vi er löpande med underhållsplaneringen

Steg 1. Underhållsbesiktning

Den löpande processen inleds, gärna årligen, med en underhållsbesiktning. Förvaltaren går runt i fastigheterna, ofta tillsammans med någon eller några från styrelsen och stämmer av åtgärderna i planen. 

 • Vad gjorde vi förra året?
 • Vad är tänkt att göras kommande år?
 • Behöver något göras tidigare än beräknat?
 • Kan vi försöka samordna åtgärder?

Steg 2. Uppdatera underhållsplanen

Efter underhållsbesiktningen uppdaterar förvaltaren underhållsplanen med de ändringar som noterades vid besiktningen. Ekonom och förvaltare resonerar om vad som bör prioriteras utifrån vad som ryms inom de ekonomiska ramarna.

Steg 3. Besluta om underhållsplanen och budget

Utifrån underhållsplanen beslutar styrelsen vilket underhåll föreningen ska göra under nästkommande år. Styrelsen resonerar om vad man faktiskt vill göra, vad man måste göra och vad man mäktar med. Budget beslutas sedan utifrån vilket underhåll som ska utföras.

Steg 4. Genomföra underhåll

När det är dags att utföra det som behöver göras kan Riksbyggen hjälpa er med alla projektets olika faser: utredning och projektering, upphandling och val av entreprenör, projektledning under produktionsfasen och garantihantering.

 

Frågor och svar:

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen beskriver de åtgärder som behövs för att bibehålla den ursprungliga standard och kvalitet som husen hade då de byggdes. Den beskriver helt enkelt vad man behöver göra för att hålla fastigheten i ett bra skick.

Varför behöver man en underhållsplan?

Underhållsplanen är ett hjälpmedel för att behålla eller till och med öka värdet på en fastighet. En oplanerad reparation blir ofta dyrare än ett planerat underhåll och påverkar dessutom boende och verksamheter i fastigheten med störningar.

Hur ofta ska en underhållsplan uppdateras?

Underhållsplanen bör uppdateras regelbundet för att säkerställa att den fortsätter att motsvara fastighetens behov och för att alla ingående priser skall indexeras och följa kostnadsutvecklingen.

Vad kostar en underhållsplan?

Kostnaden för att upprätta en underhållsplan kan variera beroende på faktorer så som fastighetens storlek, antal byggnader och installationstäthet mm. Hör av er till oss så kikar vi på era förutsättningar och återkommer med en offert!

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert