Lagar och regler för dig som bor i bostadsrätt

Här följer några av de återkommande frågor du som boende och styrelse i en bostadsrättsförening kan ställas inför. Längst ner på sidan kan du ladda ner juridiska faktablad som tar upp olika ämnen.

Vilka lagar gäller?

Utöver stadgarna finns en rad lagar och regler som alla bostadsrättsföreningar och boende måste följa. De lagar som en bostadsrättsförening berörs mest av är "Bostadsrättslagen" och "Lagen om ekonomiska föreningar". Det kan också hända att din förening har egna regler som gäller just er förening.

Vad är stadgar?

Varje förening har en uppsättning stadgar som ska följas av alla bostadsrättshavare i föreningen. Stadgarna antas av medlemmarna i föreningen vid den konstituerande stämman och är de grundläggande bestämmelser som gäller i bostadsrättsföreningen. Det som måste finnas med i stadgarna finns specificerat i bostadsrättslagen.

Vem ansvarar för skador i och utanför lägenheten?

Vid en skada, exempelvis en vattenskada, vem bär ansvaret? Är det bostadsrättsföreningens eller bostadsrättshavarens ansvar? Vi förklarar och tydliggör vem som bär ansvaret för skador i och utanför bostaden om olyckan är framme.  Läs Ansvarsfördelning – för skador i och utanför lägenheten  

Juridiska faktablad

Visa alla faktablad