Regler för förvaring i trapphus

De flesta av oss hade nog önskat att vår hall var lite större. Det är så mycket som måste få plats – kläder för stora och små, skor till varmt och kallt, mössor för regn och sol, paraplyer, hundkoppel, barnvagnar och rullatorer, och gärna lite återvinning på väg bort. Hur frestande det än kan kännas är dock inte föreningens trapphus en förlängning av hallen.

Trapphuset är en utrymningsväg

Trapphuset är inte bara den vanliga vägen ut, det är också en utrymningsväg och som sådan ska den inte användas som förvaringsplats. Trapphus och källargångar är inte till för barnvagnar, tidningsinsamlingar eller annat. Saker som står i trapphuset kan fylla trapphuset med rök om de börjar brinna och de kan också hindra vid utrymning. Det går snabbt – på bara några minuter kan ett trapphus bli helt rökfyllt. Därutöver kan sådan förvaring öka risken för anlagda bränder (även om förvaringen ser välstädad eller prydlig ut!). 

Föreningen bör därför aktivt arbeta för att minska förvaring i trapphusen, inte minst med tanke att en persons beteende riskerar att sprida sig – börjar en person ställa ut saker utanför dörren kan det lätt bli så att fler bostadsrättshavare finner det praktiskt att nyttja ytterligare yta utanför själva lägenheten. 

Det bästa är förstås om det inte står några saker alls i trapphuset. Om det inte är möjligt kan föreningen överväga att tillåta saker som innehåller mycket lite brännbart material – om trapphuset är tillräckligt stort för att en eventuell utrymning inte försvåras. Exempelvis kan rullatorer, barnvagnschassier och postboxar vara godtagbart. Hela barnvagnar är dock inte tillåtet (det finns till och med ett rättsfall som fastslår det). 

Om föreningen är tveksam vad som är lämpligt kan det vara en god idé att kontakta ortens räddningstjänst. Det är föreningen i egenskap av fastighetsägare som ansvarar för att ett gott brandskydd upprätthålls, och kan till och med drabbas av vite om man inte sköter detta. Det ligger därför i allas intresse att hålla trapphuset så fritt som möjligt.

Om en bostadsrättshavare använder trapphuset som förvaring 

Om det är en bostadsrättshavare som använder trapphuset till förvaring bör föreningen i första hand tala med personen i fråga. Om samtal inte hjälper kan styrelsen tillskriva bostadsrättshavaren och uppmana denne att ta bort förvaringen och hänvisa till föreningens eventuella ordningsregler. Föreningen kan vidare skicka en formell rättelseanmaning och hänvisa till reglerna om sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt brandriskerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gott om information som kan delas ut till boende.

Om det rör sig om egendom som mer permanent olovligen förvaras i allmänna utrymmen och föreningen vet vem som är innehavare av egendomen, kan föreningen vända sig till kronofogden för att få hjälp att ta bort sakerna, om innehavaren efter uppmaning inte tar bort egendomen inom viss tid (föreningen gör då en ansökan om vanlig handräckning).